Myseľ tvorivá. Tvorivá nekonečne je nekonečná. Bez prestania. Je vymyslené dobre to a zastaviť sa nedá to. Myseľ chtivá, túžob plná, expanzná. Netreba nič skúmať, ničomu sa venovať. Len jedno potrebné je vnímať. Vždy ako myslíš, vedieť. Chveješ sa, jak vibruješ. Však majstrovským umením je vedieť to.

Ty nie telo si, jak zdá sa ti, že si. Vlna si vlnivá, čo prostredím sa šíri, vlní ho a stretne vždy s vlnou sa rovnakou. Bo rovné s rovným hľadá sa a nájde. Na to, že tak to je, zobrať môžeš, jedovatý jed. Vždy to máš, čo myslíš. Vždy máš to čo chceš, čo nechceš máš to tiež. Na koho myslíš, že takým je, takým aj sa stane. Myšlienka tvoja prvotná, často myslená, tak na váhe priberá, raz presvedčením stane sa. Keď myslíš, že treba pomáhať, ťaháš ľudí k sebe, čo pomáhať im treba. Len pribúdať budú tvojou pomocou, nie ubúdať. Sama ich vytváraš. Keď myslíš, Zem že chorá je, aj takou bude. Keď myslíš, že duchovna málo je, ešte viac, menej duchovných bude. Ak myslíš, že treba je pracovať, práca čo treba ju urobiť, k tebe ako had sa bude plaziť. Myslíš, že plácu je treba za prácu dávať a brať? Bude tak.

So všetkým myslením tvojim je to tak.

Ja v krajine zdravo krásnej žijem. S ľuďmi čo silní sú a mohutní. Stojac na nohách, základoch pevných im pomáhať v ničom netreba. Zdravím kypiac nič fyzicky, činmi netvoria. Jasnosť myslenia naša prejaví sa rýchlo, hneď. Bezpracne deje sa to a tak, jak mysle našej chcenie chce. Jemnosť, svietivosť schopnosť naša spájať má a povznášať. Úmyslu čistota všetkého čo chceme v prospech všetkých je. Bohatstvo nekonečné a blaženosť.


foto: pixabay.com

Pridaj komentár