Micaster: Mistře, kam půjdeme po smrti?

Mirdad: A kde jsi teď, Micastere?

Micaster: V Hnízdě.

Mirdad: Myslíš si, že je toto Hnízdo dostatečně prostorné, aby tě pojalo? Myslíš si, že Země je jediným domovem
člověka? Přestože jsou vaše těla zajata v koloběhu časoprostoru, jsou od času a prostoru odtahována. To, co ve vás pochází ze Slunce, žije ve Slunci. To, co ve vás pochází ze Země, žije v Zemi. Stejné je to i s jinými sférami a dosud nezmapovanými prostory, které se mezi nimi rozpínají.

Pouze blázni si rádi myslí, že jediným příbytkem člověka je Země. Nesčetná těla plující prostorem jsou pro něho jen ornamentem lidského přebývání a považuje je za přeludy svých očí. Večernice, Mléčná dráha, Plejády jsou stejným domovem pro člověka, jako je tato Země. Pokaždé když do jeho oka dopadne paprsek světla z těchto hvězd, vytahují ho k sobě nahoru. Pokaždé když prochází pod hvězdnou oblohou, stahuje hvězdy k sobě.

Všechny věci jsou vměstnány do člověka a člověk je na oplátku vtělen do nich. Vesmír je jedno tělo. Spojte se s jeho nejmenší částečkou a naleznete spojení se vším. Tak jako nepřetržitě umíráte během svého života, žijete nepřetržitě, i když jste mrtví. Možná ne v tomto těle, ale v jiné formě. Pokračujete v životě, dokud se vaše tělo nerozpustí v Bohu neboli nepřekročí práh změny.

Micaster: Vrátíme se tedy na Zemi během naší cesty proměn?

Mirdad: Zákonem času je opakování. To, co se objevilo v čase, se nutně objeví znovu a znovu. Intervaly, v jakých se to děje, mohou být dlouhé či krátké v závislosti na touze každého člověka a jeho vůli k opakování. Až přestoupíte z cyklu známého jako život do cyklu známého jako smrt a ponesete s sebou svou neuhašenou žízeň po Zemi a neukojené vášně, pak vás Země vtáhne zpět do svého lůna. Země vás vsaje a čas vás bude kojit život za životem, smrt za smrtí, dokud se jednou provždy nenaučíte ukojit sami sebe.

Abimar: Má naše Země nad tebou moc, Mistře? Vypadáš totiž jako jeden z nás.

Mirdad: Přicházím, když chci, a až budu chtít, odejdu. Přicházím osvobodit vazaly Země z jejího područí.

Micayon: A jak se mám zbavit této moci? Jak to mám udělat, Mistře?

Mirdad: Tak, že budeš milovat Zemi a všechny její děti. Až bude láska jediným zůstatkem tvých pozemských účtů, pak tě i Země zbaví tvého dluhu.

Micayon: Láska je však ulpívání a ulpívání je pouto.

Mirdad: Ne, láska je jediné osvobození od ulpívání. Miluješ-li vše, na ničem neulpíváš.

Zamora: Může člověk díky lásce uniknout koloběhu svých vzpour proti ní, a tak ovládnout kolo času?

Mirdad: Toho lze dosáhnout pokáním. Kletby unikající z tvých úst si najdou jiný domov, pokud se vrátí a naleznou tvůj jazyk přikrytý milující blažeností. Tak láska zabrání, aby se prokletí opakovalo. Chtíč hledá chtivé oko. Když se však vrátí a nalezne oči plné mateřské lásky, obrátí se k jinému. Tak láska zabrání tomu, aby se opakovaly chtivé pohledy. Zlé přání, jež vychází ze zlého srdce, si najde jiné hnízdo, nalezne-li při návratu svůj domov přetékající přáními lásky. Tak láska překoná znovuzrození zlých přání. A to je pokání.

Pouze láska se vám bude vracet v kole času, bude-li vaším jediným obydlím láska. Pokud se jedna věc neustále opakuje, stane se konstantou neustále zaplňující čas a prostor, a tak je oba popírá.

Himbal: Ještě jedna věc však trápí mé srdce a brání mému pochopení. Mistře, proč můj otec zemřel takovou smrtí, a ne jinou? …

Text je z knihy:

Mikhail Naimy – Kniha Mirdad

Kniha Mirdad sa začína tým, ako biblický Noe tesne pred smrťou (dlho po biblickej potope) žiada svojho syna, aby postavil kláštor, ktorý bude mať presnú podobu archy – tej, ktorá kedysi zachránila svet. Tento kláštor, toto posvätné miesto má udržiavať spomienku na potopu a záchranu života v arche. Kláštor má obývať deväť mníchov.

Neskôr sa do už zničeného kláštora dostáva muž (rozprávač/autor) a dozvedá sa, že tajomné bratstvo kláštora malo medzi sebou záhadného muža menom Mirdad, po ktorom sa zachovala Kniha obsahujúca veľké tajomstvá…

Hlavnú časť publikácie potom tvorí táto „Kniha Mirdad“; je to text, v ktorom sa spája poézia s mystikou a filozofiou. Ide o hlboké spirituálne objasnenie existencie, ľudského bytia, duchovného hľadania, Boha, hmoty, vedomia, osudu, časopriestoru… Je to nesmierne pôsobivý text plný pozoruhodných myšlienok.

Pôvodná cena: 9.20 EUR, Naša cena: 8.28 EUR, Zľava: 10.00 %


Súvisiaci článok:

– Tip na knihu: Mikhail Naimy – Kniha Mirdad


foto: https://pixabay.com/


 

Pridaj komentár