Cíl je úkol, který chceme splnit a snažíme se jej zvládnout. Jedná se o něco konkrétního, co lze změřit, ověřit a čeho můžeme dosáhnout. Týká se toho, co děláme a máme. Jestliže se vztahuje k tomu, kým jsme, pak jde spíše o důvod k žití.

Mít v životě cíle je nesmírně důležité. Bez nich je život jednotvárný a nezajímavý a probíhá samovolně a automaticky. Člověk může ztratit chuť cokoliv dělat, a dokonce i žít. Proč má cíl tak velký význam? Protože pomáhá udržovat emoční tělo. Cesty k jeho dosažení jsou ovšem neméně důležité. Skutečnost, že máme cíl a děláme vše pro to, abychom k němu dospěli, nám pomáhá navázat kontakt s jednou z našich potřeb, a hlavně naší božskou částí. Přináší nám tedy příležitost objevit v sobě tvůrčí bytost, jíž jsme. Díky svým cílům rozvíjíme svůj důvod žít a šanci duchovně růst, a tedy reagovat na potřeby emočního těla. Takto do své existence denně vnášíme radost a štěstí, protože ustavičně podporujeme svůj životní zápal.

Cíl nemusí být jen přání. To se změní v cíl, jakmile začneme podnikat kroky k jeho naplnění. Někdo si například přeje podniknout nějakou cestu. Může o ní snít několik let, aniž by byla jeho cílem. Dokud o ní sní, cesta stále zůstává na úrovni přání. Od chvíle, kdy se rozhodne konat (vybere datum cesty, začne jednat s cestovní agenturou, dávat si peníze stranou a podobně), se sen změní v cíl, ke kterému může dojít, protože jej lze dosáhnout a ověřit.

Většina lidí si neuvědomuje, že okamžikem, kdy se ze snu stane cíl, se přání změní v základní mentální představu, jež k sobě přitahuje všechny nutné články, které mohou pomoci k tomu, aby se cíl uskutečnil. Klidně mějte cílů několik – malých, velkých, krátkodobých i dlouhodobých.

Hlavní je, abyste pořád o něco usilovali. Sny nám dávají chuť ráno vstát. To ony udržují naše emoční tělo při životě. Pokud si děláte starosti, že se nerozhodnete správně a ve svých cílech se zmýlíte, podívejte se na definici rozhodnutí. Také může pomoci, pokud si uděláte čas a na papír si zapíšete tři své mety: jednu krátkodobou (v obzoru pár měsíců), střednědobou (v horizontu jednoho roku až dvou let) a dlouhodobou (později). Rozhodněte se, že tento týden uděláte něco, co vás k těmto třem cílům dovede, co rozpohybuje energii potřebnou k tomu, aby se cíle uskutečnily. Místo toho, abyste kontrolovali výsledky, jednoduše procházejte jednotlivými fázemi, k nimž vás zavede váš vnitřní Bůh, a uvědomte si, že každá z nich je pro vás prospěšná. Každý malý cíl, který si splníte, vás postaví před další přání, další metu, a umožní vám, abyste si stále lépe uvědomovali, že máte moc vytvářet svůj život. Opět přijdete na to, kým jste, a znovu se spojíte se svým vnitřním Bohem. Toto je základní motivace
pro vaše činy, ať už jsou jakékoliv.

Nikdo navíc není povinen svých cílů dosáhnout. Jestliže vám chybí kousek do velkého cíle, je to lepší, než kdybyste si splnili jen spousty drobných cílů. I v případě, že byste k určitým metám nedospěli, není ve vesmíru nic ztraceno, protože získáte nové zkušenosti a znalosti, jež vám pomohou při uskutečňování dalších snů. Tomuto procesu se říká respektování vlastních hranic.

Na své cestě často měníme své názory a stanovujeme si nové cíle. Důležité je, abychom vždy nějaké měli. Lidé se mnohem více rozvíjejí v době, kdy pracují na svých snech, než ve chvíli, kdy dospěli do cíle. Mety a touha po jejich uskutečnění si žádají vůli, odvahu, odhodlanost, vytrvalost, risk, disciplínu a samozřejmě důvěru v chod vesmíru. To vše znamená udržet si tempo bez toho, abychom spěchali, chtěli vše kontrolovat a byli na sebe přísní – a po vítězství se náležitě odměnit.

Text je z knihy:

Lise Bourbeau – Projevy duše a jejich význam

Lise Bourbeau je svetoznáma autorka, učiteľka a terapeutka, ktorej knihy v preklade vydáva aj Eugenika. Toto jej dielo sa od ostatných trochu líši: má totiž formu abecedného výkladového slovníka. Uvedené pojmy spája vnútorný svet ľudskej duše, jej prežívanie rôznych vecí či stavov na tomto svete, v hmotnom tele.

Lise počas dlhých rokov svojej práce zistila, že mnoho ľudí nie je samo sebou, pretože si zle vykladá stavy bytia, ako je napríklad sebectvo, nezávislosť, sloboda, mierumilovnosť, pokoj a podobne. Chcela ich opísať vo vzťahu k osobnému rozvoju a všetky definície zhromaždiť do jednej knihy. Prvotnou úlohou tohto nevšedného slovníka je teda oboznámiť ľudí s postupmi, ktoré otvárajú vedomie a poskytnúť im odpovede na otázky ohľadom toho, kým sú, čo robia a čo majú. Alebo im skrátka priblížiť nové predstavy. Vďaka poznatkom a vysvetleniam v tejto knihe budete môcť urýchliť svoju cestu za stále šťastnejším životom. Výklad pojmov, ktoré tu nájdete, vychádza z uvedomenia ľudskej bytosti, ktorá sa má v prvom rade poznať, aby si následne dovolila byť tým, kým je. Tento postup ju dovedie ku konečnému cieľu: mať sa v každodennom živote čoraz viac rada. Kniha tiež môže ľuďom, ktorí sa nachádzajú v zložitej situácii, pomôcť objaviť a rozvinúť ich vnútorný potenciál, aby boli šťastnejší.

Nejedná sa tu o bežné stručné, heslovité informácie, ale o hlboký ponor do psychologických súvislostí, ktoré sa skrývajú za uvedeným javom. Príklady výrazov, ktoré sa v knihe objavujú: entuziazmus, inteligencia, incest, prianie, prekážka, prerod, prijatie, skľúčenosť, zákon akcie a reakcie, zrkadlo (v duševnom zmysle ako „zrkadlo duše“), strata …

Pôvodná cena: 14.60 EUR, Naša cena: 13.14 EUR, Zľava: 10.00 %


foto: https://pixabay.com/


(Prečítané 448 krát, 1 dnes)

Pridaj komentár