Mirdad: Je zvláštní, že si dosud vy, děti času a prostoru, nejste vědomi, že čas je univerzální paměť vepsaná do stély prostoru. Pokud si při všem svém omezení smysly stále ještě jste schopni pamatovat alespoň některé události mezi svým zrozením a smrtí, o kolik víc toho leží v paměti času, který zde byl již věky před vaším narozením a trvá bez konce
i po vaší smrti?

Říkám vám, že čas si pamatuje všechno. Nejen to, o čem máte vy své nejasné tušení, ale i to, co si vůbec neuvědomujete. Pro čas neexistuje zapomnění. Neztratí se ani nejjemnější pohyb či nádech. Všechno je vedeno v paměti času a vepsáno hluboko v prostoru.

Země, po níž kráčíte, vzduch, který dýcháte, domy, v nichž přebýváte, vám mohou odhalit do nejjemnějších detailů záznamy o vašich životech, vaší minulosti, současnosti a budoucnosti. Stačí jen, budete-li mít dost snahy a odhodlanosti v nich číst a zájem uchopit smysl jejich slov. V životě stejně tak jako ve smrti, na Zemi stejně tak jako za jejími hranicemi nebudete nikdy sami. Vašimi Jak velké části dne jste si skutečně vědomi? Bezpochyby půjde jen o zlomek denního času.

Jestliže si ani vy se vší svou skvělou výbavou a pamětí, se svým mozkem a prostředky k zaznamenávání vzpomínek nejste vědomi podstatné části svého života, proč se divíte, že kámen zná tak málo ze svého bytí a vůle? Stejně, jako žijete a pohybujete se v mrákotném nevědomí, nemáte valnou představu ani o tom, jaká je pravá podstata vaší vůle. Ale prozřetelnost si je vědoma vaší nevědomosti a omezení každého tvora ve vesmíru. Tím, že se uvolňuje do každého momentu v čase a do každého bodu v prostoru, nabízí prozřetelnost všem lidem a všemu živému vše, po čem kdy toužili. Není toho více ani méně a nezáleží na tom, zda si to uvědomují. Lidé to však nevědí a s překvapením sledují každý úkaz, který je zasáhne, jako by to byl meteor, který zčistajasna spadl na jejich zahradu.

Brání se prozřetelnosti a sklesle obviňují to, co si představují jako poťouchlý osud. Není to však osud, společníci moji, co je poťouchlé. To jen lidská vůle je příliš vrtošivá, nestálá a nejistá si svým směrem. Dnes míří na východ a zítra bude putovat na západ. Na jednom místě považuje něco za dobré a jinde zase tvrdí, že jde o nejhorší zlo. Dnes někoho považuje za nejlepšího přítele, ale již zítra o něm bude mluvit s pohrdáním.

Nebuďte nestálí, společníci moji. Vězte, že veškeré vaše vztahy jsou určeny vaší vůlí. Lidé i věci jsou s vámi spoutány tím, co očekáváte vy od nich, i tím, co si žádají oni od vás.

Proto jsem vám již dříve řekl a připomínám to i nyní: buďte opatrní na to, jak dýcháte, jak mluvíte, co si přejete, co si myslíte a co děláte. Vaše vůle se ukrývá v každém vašem nádechu, v každém vysloveném slově, v každém přání, v každé myšlence a v každém skutku. To, co vám zůstává skryto, to, co považujete za skryté, je pro prozřetelnost vždy zjevné.

Nepožadujte po žádném svém bližním, aby vám způsobil radost na svůj úkor, nechcete-li, aby se vám jeho újma vrátila.
Nežádejte po nikom dobro, které pro něj znamená zlo. Tak byste přivolali zlo i na sebe. Požadujte však po všech lidech a věcech jejich lásku. Pouze tak vám spadnou z očí klapky a vy pochopíte celým svým srdcem a budete zasvěceni do podivuhodného mysteria prozřetelnosti.

Teprve až si uvědomíte všechny věci, uvidíte jejich vůli ve svém nitru, nikoliv své touhy ukryté do jejich středu. Dokud si však neuvědomíte stav vaší vůle ani projev vůle druhých, nenaleznete mysterium prozřetelnosti. Jakmile poznáte mysterium prozřetelnosti, nestavte nikdy svou vůli proti ní. Vždy budete poraženi. Z každého takového souboje vyjdete vyděšení a plní utrpení. Vaše pomsty vám pak přinesou jen další jizvy, až dokud nepřeteče pohár vaší žluči.

Radím vám, přijměte moc prozřetelnosti a změníte porážku ve vítězství. Přijměte ji bez řečí a nechte, ať vás obdaruje
všemi svými dary. Přijmete je s vděčností a vírou, že jsou jen vaším řádným podílem na prozřetelnosti. Přijměte je, abyste mohli pochopit její cenu a smysl. Jakmile pochopíte skryté cesty své vlastní vůle, pak naleznete klíč k prozřetelnosti.

Přijměte to, co neznáte, a ve své neznalosti naleznete klíč k pochopení. Odmítněte to a život pro vás zůstane hádankou, která vás bude neustále rozčilovat. Staňte se sluhy prozřetelnosti, dokud pochopení neučiní prozřetelnost služebníkem vaší vůle. Tak jsem učil Noema.

Tak učím i vás.

Text je z knihy:

Mikhail Naimy – Kniha Mirdad

Kniha Mirdad sa začína tým, ako biblický Noe tesne pred smrťou (dlho po biblickej potope) žiada svojho syna, aby postavil kláštor, ktorý bude mať presnú podobu archy – tej, ktorá kedysi zachránila svet. Tento kláštor, toto posvätné miesto má udržiavať spomienku na potopu a záchranu života v arche. Kláštor má obývať deväť mníchov.

Neskôr sa do už zničeného kláštora dostáva muž (rozprávač/autor) a dozvedá sa, že tajomné bratstvo kláštora malo medzi sebou záhadného muža menom Mirdad, po ktorom sa zachovala Kniha obsahujúca veľké tajomstvá…

Hlavnú časť publikácie potom tvorí táto „Kniha Mirdad“; je to text, v ktorom sa spája poézia s mystikou a filozofiou. Ide o hlboké spirituálne objasnenie existencie, ľudského bytia, duchovného hľadania, Boha, hmoty, vedomia, osudu, časopriestoru… Je to nesmierne pôsobivý text plný pozoruhodných myšlienok.

Pôvodná cena: 9.20 EUR, Naša cena: 8.28 EUR, Zľava: 10.00 %


Súvisiace články:

Kniha Mirdad – Kam půjdeme po smrti?

– Tip na knihu: Mikhail Naimy – Kniha Mirdad


foto: https://pixabay.com/


 

Pridaj komentár