Akýmsi paradoxným spôsobom sa z nášho sveta stalo miesto, kde sa to, po čom najviac túžime, získava veľmi ťažko (obvykle vôbec), prípadne sa to po dosiahnutí zas rýchlo vytratí. Lenže prečo? Prečo je tak strašne ťažké žiť šťastne a spokojne?! Život sa často zdá byť z akéhosi nepochopiteľného dôvodu zlomyseľný a krutý. No len potiaľ, pokiaľ nerozumieme zákonitostiam karmy a ďalším univerzálnym zákonom.

Alexander Svijaš sa vo svojej trilógii (Karma – život bez konfliktů, Karma – náprava chyb, Karma – řešení problémů) venuje práve týmto navonok neviditeľným, a teda pre väčšinu ľudí akoby ani neexistujúcim súvislostiam. Dlhodobé pozorovanie života, práca s ľuďmi, vynikajúca znalosť psychológie, vlastný výskum, to všetko ho priviedlo k fascinujúcemu záveru: ľudia si život kazia vlastnou nespokojnosťou! A aj ďalšími nesprávnymi postojmi k životným udalostiam a javom.

Na Zemi sme iba hostia, návštevníci na určitú dobu, pričom svoj pobyt tu si máme naplno užiť. Na to však musíme dodržiavať určité pravidlá: správať sa slušne a úctivo, nekritizovať, nerozčuľovať sa, nebyť nespokojní a znechutení. Ak sa vám niekde nepáči – prosím, môžete odísť. Ale ak chcete ostať, je nezmyselné rozčuľovať sa a stupňovať v sebe zlosť, podráždenosť a nespokojnosť. Ak týmto pocitom dovolíte neúmerne narastať, zákonite vás dostanú do nepríjemností. Vaša „karmická nádoba“ sa začne povážlivo plniť… a beda vám, ak pretečie! Vtedy musí život začať s „výchovou“… čo v praxi znamená, že prídete o to, čo je pre vás najcennejšie.

Avšak len čo sa so životom zmierite, len čo ho v hĺbke srdca prijmete, situácia sa ako zázrakom zmení: nešlo totiž o nič iné, len o to, aby ste opäť začali dodržiavať „pravidlá návštevy“.

Zaujímavým a originálnym pojmom, ktorý Svijaš zavádza, je idealizácia. Všetci máme sklon považovať niektoré veci za dôležitejšie, lepšie, správnejšie atď., ako iné. Na rozličné hodnoty, sklony, chute či voľbu priorít máme právo, ak to však preženieme a začneme veriť tomu, že bez tých „správnych“ vecí (nech už sú to vzťahy, morálne alebo estetické hodnoty, postavenie či čokoľvek iné) život nestojí za to, potom beda!

Svijašove knihy o karme nielenže toto všetko logicky a racionálne vysvetľujú, ale ponúkajú aj reálne, jednoduché a sympatické východiská. Predstavujú alternatívny prístup k životu, ktorý môže byť bez konfliktov, chýb a problémov, zato plný úspechov, splnených želaní, bohatstva, zaujímavej práce a celkovej spokojnosti.

Nájdete tu množstvo rôznych cvičení, meditácií, námetov a pokynov, ako sa zbaviť negatívnych postojov, nespokojnosti a idealizácie a začať formovať svoj život tak, aby ste žili, ako chcete.

Karma – život bez konfliktov  vám presvedčivo vysvetlí, prečo sa ľuďom bežne nedarí dosiahnuť to, po čom najviac túžia a čo je pre nich najdôležitejšie, a prečo sa naopak neustále stretávame s tým, čo sa nám najviac protiví. Svijašov model zmeny má reálnu šancu váš život odľahčiť a spríjemniť, vychutnať si ho a pocítiť vďaku za to, čo je.

Svijašova trilógia je okrem toho aj zábavným čítaním. Srší z nej typicky ruský štýl: ostrý, neľútostný, satirický, ovplyvnený prostým, sedliackym rozumom viac než akademickým intelektualizmom; navyše ilustračné príklady z ruského prostredia pôsobia často humorne a komicky. Tieto knihy sú preto ideálne pre tých, ktorí nemajú radi príliš vážne sa berúcu duchovnú literatúru. Možno sa pri nich občas budete smiať cez slzy, ale určite dostanete chuť na lepší, bohatší a spokojnejší život! Avšak do úvahy prichádza aj to, že vás toto vyzývavé a vtipné dielo poriadne rozčúli…

Alexander Svijaš (nar.1963, Kazachstan)

ROZHOVOR s Alexandrom Svijašom

 Alexander, uvádzate o sebe, že ste kanditát technických vied, psychológ a parapsychológ; publikovali ste články z oblasti techniky, metodiky vzdelávania, pedagogiky… Ako ste získali vzdelanie a odbornosť v toľkých rozličných oblastiach?

Narodil som sa v severnom Kazachstáne. Môj otec pracoval v armáde, a keďže ho často povolávali na rôzne miesta, cestoval som s rodičmi po celej krajine. Počas desiatich rokov som vystriedal deväť škôl.

V Moskve som vyštudoval dopravné inžinierstvo a hneď po získaní diplomu som začal pracovať na dizertácii. Pôvodné zameranie na elektrotechniku ma však nebavilo, a tak som prestúpil na Akadémiu pedagogických vied, kde som sa zaoberal rozvojom tvorivých schopností detí v oblasti techniky. Po perestrojke som založil vlastné Centrum detského vzdelávania. Tam sme sa venovali vypracovávaniu rôznych hravých pedagogických technológií. Súčasne som stále rozmýšľal nad fenoménom vynálezov a objavov. Pri hľadaní technických riešení sa dá čisto logickým spôsobom dôjsť iba do určitého bodu, a potom musí nastať akýsi skok či zlom, inak sa nepodarí nájsť riešenie. Práve tento moment – skok či zlom – ma veľmi zaujímal. Začal som sa venovať parapsychológii; prešiel som rôznymi školami, získal určité zasvätenia.

Iste ste mali vlastné problémy a práve v snahe vyriešiť ich ste vymysleli systém, ktorý opisujete vo svojich knihách…

Sokrates povedal svojmu žiakovi, ktorý sa ho pýtal, či sa má oženiť: „Samozrejme, ožeň sa! Ak dostaneš dobrú ženu, budeš šťastný. A ak dostaneš zlú, staneš sa filozofom.“ Je pravda, že mám veľa osobných skúseností. Keď za mnou chodia ľudia s rôznymi problémami, mnohé z toho, o čom rozprávajú, veľmi dobre poznám.

Aké problémy dnes ľudí najviac trápia?

Rodinné, a to najmä vzťahy medzi mužom a ženou. Napríklad problém mužovej nevery. Často to býva tak, že žena je mužovi verná a od neho vyžaduje to isté. Ak však pre ňu vernosť znamená príliš veľa, s veľkou pravdepodobnosťou ju muž začne podvádzať. Celkove ide o to, že problém vzniká vtedy, ak si žena príliš výrazne predstavuje, aký by mal byť jej manžel, a snaží sa zmeniť ho tak, aby vyhovoval jej ideálu. Vyššie sily vyberajú ľudí do dvojíc tak, aby si manželia vzájomne narúšali idealizácie, ktorým prikladajú nadmerný význam. V tom je príčina väčšiny konfliktov a vzájomného nepochopenia vo vzťahoch. Dá sa povedať, že čím menej má človek idealizácií, tým je väčšia pravdepodobnosť, že bude mať pohodlný a príjemný život.

Súčasný svet je plný utrpenia. Má vôbec bežný človek možnosť obchádzať globálne sociálne a ekonomické problémy a žiť v pohode?

Vo svojich knihách predkladám svetonázor, podľa ktorého sa človek ocitá v biede alebo chorobe do tej miery, do akej sa tam sám dohnal svojím myslením. V živote neexistujú náhody. Ak sa človeku niečo stane, znamená to, že dopustil či dovolil, aby sa to stalo. S pomocou  metódy formovania udalostí silou myslenia sa dá zmeniť akýkoľvek stav a dostať sa tak z nepríjemnej situácie.

Ako?

Tým, že človek zmení postoj k danej situácii. Akonáhle sa začneme správať voči svojmu okoliu pozitívne, bez odsudzovania, keď sa tešíme zo života vo všetkých jeho prejavoch, vtedy dochádza k zlomu: všetko sa nám začína dariť.

Znamená to, že všetko utrpenie pochádza z negatívneho myslenia? 

Áno. Problém je v negatívnych vzorcoch, ktoré si sami programujeme. Je nevyhnutné odstrániť agresivitu, nespokojnosť a akékoľvek iné negatívne pocity. Musíme sa naučiť prijímať ľudí, udalosti a situácie také, aké sú, a nie také, aké by mali byť podľa našich subjektívnych ideálnych predstáv!

Ide vlastne o uplatnenie Kristovho výroku „Nesúďte, aby ste neboli súdení“. Každá negatívna emócia je vlastne odsúdením. Každý z nás má vlastné predstavy o tom, ako by sa mal správať muž alebo žena, deti, vláda, partneri… Ale čím viac máme takýchto predstáv, tým menej im ľudia zodpovedajú. A akonáhle ľudia nie sú takí, ako by sme chceli, začíname mať negatívne pocity. Nedovoľujeme tak druhým ľuďom (a teda ani sebe) byť takými, akými ich stvoril Stvoriteľ.

Negatívne pocity majú okrem toho tendenciu hromadiť sa v nás. Každý človek má svoju mieru, ktorá keď pretečie, úroveň pohody v jeho živote sa začne znižovať: človeka začne prenasledovať neúspech, objavia sa zdravotné ťažkosti a podobne.

Čo by ste povedali na záver?

Moje knihy rozvíjajú myšlienku „svetskej duchovnosti“, pri ktorej môže človek dosahovať ľubovoľné ciele, vrátane materiálnych, a pritom nešíriť negatívnu energiu.

Učenia, ktoré sú založené na presvedčení, že náš svet je zlý, nenapraviteľne zničený a podobne a že čoskoro nastane jeho koniec, vyvolávajú v ľuďoch strach, obavy a negatívne pocity. Komu však treba takéto pocity?! Takéto negatívne energie len vyživujú démonické sily.

Ja nesúhlasím s tými, ktorí tvrdia, že človeku je súdené trpieť a že tento svet je útrpný očistec. Ja som presvedčený, že náš svet je nádherné miesto!

Rozhovor nám láskavo poskytla firma LOTT, s.r.o., ktorá Alexandra Svijaša zastupuje v Čechách a na Slovensku (kontakt: irinar@volny.cz, lott@agni.cz).


Súvisiace články:

Tip na knihu: Jelena Svitko – Být ženou

 

– Tip na dve skvelé numerologické knihy

 

 – Tip na knihu – Colin Tipping: Radikálne odpustenie

 

 – Tip na knihu: Alexandr Astrogor – Energetický vampyrismus


foto: https://pixabay.com

 

(Prečítané 369 krát, 1 dnes)

Pridaj komentár