V každej jednej bunke prebieha proces upratovania. Tento proces sa nazýva autofágia. Toto slovo má pôvod v gréčtine a znamená:
– auto …….. samo
– fagien ….. žrať
– cytos …… bunka

Cez autofágiu sa bunka zbavuje svojich opotrebených a nefunkčných časti a vymieňa ich za funkčné. Je to akési upratovanie zvnútra. Ak proces autofágie nefunguje dobre, v bunke sa hromadia nepotrebné a nefunkčné veci, čo vedie strate funkčnosti bunky, tkaniva či orgánu. Človek to pocíti ako chorobu.

Narušenie autofágie bolo popísané aj pri rakovine napr. Mariannim pri rakovine hrubého čreva. Rovnako cez narušenie autofágie prebieha aj vznik „tichých zápalov“. Tiché zápaly sú také, ktoré prebiehajú v tele a necítiť ich resp. neprejavujú sa ako typické zápaly (bolesť, teplota, opuch, začervenanie). Rovnako proces autofágie je narušený aj pri únave. V roku 2016 bola udelená Nobelová cena za medicínu japonskému vedcovi za popísanie niektorých javov spojených s autofágiou.

Jedným zo spôsobov ako autofágiu „samoopravu“ buniek udržať v dobrej kondícii je nízko sacharidová strava alebo športovanie na lačný žalúdok, kedy je nízka hladina cukru. U ľudí s narušenou autofágiou sa veľmi často zistí aj poškodenie mitochondrií a zvýšené množstvo prozápalových cytokýnov. (Prozápalové cytokýny sú poslovia zápalu, ktoré aktivujú zápalový proces- napr. interleukín 1 či 6, interferon gama, tumor nekrotizujúci faktor alfa). Tieto sa bohužiaľ u nás štandartne nemerajú.

Veľmi často dostávam od ľudí často otázku, prečo je pri poškodených mitochondriách nie žiadúce konzumovať veľa sacharidov.

Takmer všetky procesy v tele sú závislé od enzýmov. Enzýmy sú bielkoviny, ktoré urýchľujú chemické reakcie. Aj premena sacharidu, cukru, na energiu je chemická reakcia. Táto reakcia je závislá od mnohých enzýmov. Jedným z najdôležitejších enzýmov je pyruvát dehydrogenáza. Samozrejme názov enzýmu si nemusíte pamätať. Tento enzým je potrebný aby sa v podstate začal proces efektívnej výroby energie. Ak je tento enzým zablokovaný, je zablokovaná aj tvorba energie. Je to tak, ako by ste mali zaseknuté dvierka na peci a palivo by ste nevedeli do pece vložiť.

Tragédiou mnohých jedál je to, že obsahujú veľmi veľa cukru (sacharidov) a len málinko vitamínu B1. A práve tento vitamín je potrebný na tvorbu enzýmu pyruvát dehydrogenázy. Ak sa k tomu pridružia jedy, ktoré ničia enzýmy tak ani dostatok vitamínu B1 nezabezpečí aby sa energia v tele tvorila.

Mnohí rodičia, alebo starí rodičia, ktorí odmeňujú svoje deti sladkosťami o tomto netušia. Takto cez dary v podobe sladkostí „pomôžu“ deťom k tomu aby sa u nich začali tvoriť energetické deficity. Tie môžu mať rôzne následky. Napr. poruchy spánku, koncentrácie a podobne. Mimochodom aj jedovaté látky vo vakcínach, chemikáliách či ťažké kovy blokujú výrobu energie v bunkách. Len agresívnejším a rýchlejším spôsobom.

Dnešná strava je na jednej strane bohatá na cukry a jedy poškodzujúce enzýmy a na druhej strane je chudobná na vitamíny, minerály a látky odstraňujúce jedy z organizmu. Toto všetko vedie k postupnému poškodeniu mitochondrií a vzniku mnohých ochorení.

Prajem Vám pekný deň

Andrej Medveď

Viac na mojej stránke: www.andrejmedved.sk + facebook


foto: https://pixabay.com/


Súvisiace články.

 – Následky nedostatku energie v bunke môžeme prirovnať k vedľajším účinkom liekov


 – Prečo je obezita rizikovým faktorom vzniku diabetu? A je jediným rizikovým faktorom?


 – Keď je laboratórna diagnostika nepresná a pacient dostáva nepravdivé informácie


 – Kontroverzné látky v kozmetike, ktoré negatívne ovplyvňujú hormonálny systém


 – Antidepresíva podporujú vznik obezity a obezita podporuje depresie

(Prečítané 650 krát, 1 dnes)

Pridaj komentár