byť pokojný kľudný láskavý
nie k iným, k sebe, mojim rozhodnutím je
nie chvíľu, sedem minút, hodinu
VŽDY 
dobre sa cítiť, dobré vyrábať pocity
neustále myšlienky pokoja mať
večnosť nekonečnú na ne myslieť
aké je tvoje myslenie
smutná byť, plakať, zle cítiť sa, chorá byť, bolesti mať
jak správajú sa iní sa hnevať
čo všetko schopná si vnímať, cítiť a myslieť
okrem pokojnej a kľudnej byť
kto rozhoduje kúpať sa v pocitoch, keď ich vnímaním dobre sa necítiš
TY
nemá nikto schopnosť za teba sa rozhodnúť
prečo tvoríš pocity, keď dobre sa necítiš
pretože lenivá si
lenivá chcieť dobre sa cítiť
každý deň, kúsok po kúsku zameriavaš sa
udržiavaš, obnovuješ myšlienky dobre sa necítiť
tvoje tvorenie to je, slobodné tvoje rozhodnutie
si ochotná myšlienky znášať neuspokojivé
robia to tak všetci, vidíš že to tak robia, tak robíš to aj ty
vzájomne sa priťahujete
spoločne slobodne sa rozhodujete mať pocity, pri ktorých dobre sa necítite
mne jedno je jak cítiš sa
nie však preto, že jedno je mi, že existuješ
preto jedno, lebo tomu sa venujem, ako cítim sa ja
keď cítim sa dobre a pri mne si
nemôžeš cítiť iné nič len to, že dobre cítim sa
keď pri mne rozhodneš cítiť sa zle
rozchádzame, vzďaľujeme, míňame sa
nevravím čo robiť máš
len pýtam sa ako cítiš sa, ako cítiť sa chceš, čo chceš
ostaneš v zóne nepríjemnej zle cítiť sa
strácaš ma, neviditeľným stávam sa, ľahkým, priezračným
späť chceš ma
tak stane sa
až chcieť začneš dobre cítiť sa


 

Pridaj komentár