Rabíndranáth Thákur (1861–1941) patrí k najvýznamnejším indickým osobnostiam našej doby. Bolo to „renesančný človek“ v pravom slova zmysle: ušľachtilý, vzdelaný, všestranný, zámožný, scestovaný a v neposlednom rade aj fyzicky krásny a impozantný.

Narodil sa v bohatej, vplyvnej, vzdelanej, intelektuálne aj umelecky založenej rodine. Celý život sa usiloval o pozdvihnutie indického národa, najmä indického vidieka (geograficky bolo jeho srdcovou záležitosťou najmä Bengálsko); o prepájanie Východu so Západom; o aplikáciu ušľachtilých, mierových ideálov. Veľa cestoval, stretával sa s najvýznamnejšími žijúcimi súčasníkmi po celom svete, prednášal a publikoval. Nejaký čas študoval v Anglicku a angličtina sa stala jeho druhým materinským jazykom; mnohé svoje diela písal po anglicky.

Písať začal už ako dieťa Jeho literárna tvorba si získala obrovský ohlas a dokonca mu za ňu bola udelená Nobelova cena – v roku 1913, ako prvému príslušníkovi ázijského národa. Ocenenie bolo odôvodnené takto: „Pre hĺbku a vznešené zameranie jeho básní, pre krásu a sviežosť, ktoré jeho poetický génius skvelým spôsobom dokázal uviesť vo svojej vlastnej anglickej podobe do literatúry Západu. Básnikova motivácia zahŕňa úsilie o zmierenie dvoch sfér civilizácie, ktoré sú si do veľkej miery vzdialené…“

Dodnes je najvýznamnejším spisovateľom modernej indickej literatúry. Písal verše, drámy, románypoviedkyeseje a cestopisné črty. V poézii dokázal vyjadriť vlastenecký zápal, krásu prírody aj ľúbostné očarenie, v neskoršej etape života sa jeho básne vyznačovali duchovnou reflexiou a hľadaním zmyslu ľudského života. 

Akoby toho nebolo dosť, Thákur bol ešte aj nadaným hudobníkom. Jeho rozsiahle literárne dielo dopĺňa bohatá hudobná tvorba, najmä piesne a hudobné tanečné drámy (žáner v Indii zjavne dosť populárny a tradičný). Dve jeho piesne sú dnes dokonca národnými hymnami. A k tomu všetkému na vyše maľoval! (Jeho známa výtvarná tvorba pochádza predovšetkým z posledného obdobia jeho života).   

Dokonalý obraz tejto mimoriadnej, úchvatnej osobnosti narúša snáď len fakt, že sa ako 22-ročný oženil s 10-ročným dievčatkom. To ale asi bolo v tom čase v Indii normálne… Rabíndranáth bol každopádne oddaným manželom a otcom piatich detí, z ktorých dve tragicky zomreli vo veľmi mladom veku a ich matka, jeho manželka, ako iba 30-ročná.

Naplnění života

„Naplnenie života“ je zbierkou úvah a častí prednášok, ktorej cieľom je zhrnúť Thákurove filozofické a náboženské názory. Zaoberá sa tu základnými otázkami ľudskej evolúcie,  hľadaním rovnováhy medzi snahou zlepšovať materiálne podmienky a túžbou pochopiť svet a vesmír. Hľadá spoločné jadro rôznych prístupov a pritom cituje Ježiša, Budhu a Upanišády, ale zmieňuje sa aj o objavoch modernej fyziky. A hlavne s hlbokým citom rozpráva o človeku a jeho podstate i činnosti, o láske, slobode a nekonečne… 

Thákur ako Ind pochopiteľne vychádzal z indickej filozofie a spirituality – jeho otec mal povesť svätca a Upanišády boli v ich rodine niečo ako Biblia pre zbožného človek z našej kultúrnej oblasti. Thákur neskôr vďaka svojej vzdelanosti a túžbe po pravde skúmal aj iné učenia a filozofie v snahe pochopiť zmysel života.

Témy, nad ktorými sa tu autor zamýšľa, sú zlo, krása, láska, duša, ľudská osobnosť, vesmír, nekonečno…

Viac v tejto skvelej knihe:

Naplnění života

Rabíndranáth Thákur

Pôvodná cena:6.60 EUR
Naša cena:6.07 EUR
Zľava:8.00 %


Súvisiace články:

Tip na knihu: Lise Bourbeau – Jak naše vnitřní zranění ovlivňují to, co jíme

 

– Tip na knihu: Steve Rother – 12 základních duchovních pravidel

 

– Tip na knihu: Steve Taylor – Přirozená bdělost

 

– Tip na knihu: Vitalij Gibert – Modelování budoucnosti
Photo: https://ast.wikipedia.org/wiki/Rabindranath_Tagore, Volné dílo
Pridaj komentár