Člověk dospívá v okamžiku, kdy začne lásku dávat namísto aby ji vyžadoval: kdy začne překypovat a sdílet; kdy začne rozdávat. Důraz je v obou případech na něčem úplně jiném. V prvním případě se klade důraz na to, jak získat víc. V druhém je důležité to, jak dávat, jak dávat víc a jak dávat bez podmínek. To je růst, to je dospělost, které jste dosáhli.

Jak může být potřeba láskou? Láska je luxus. Je to hojnost, nadbytek. Má v sobě tolik života, že nevíte, co si s ní počít, a tak ji sdílíte. Ve vašich srdcích bude tolik písní, že je budete muset vyzpívat – a nesejde na tom, zda jim bude někdo naslouchat nebo ne. Vy budete zpívat a tančit i když se nenajde žádný posluchač nebo divák.

Ostatní lidé to mohou, anebo nemusí cítit podobně – ale co se týče vás, láska proudí a zaplavuje…

… Jestliže sami nemáte lásku, chcete po druhých, aby vám ji poskytli. Chováte se jako žebráci. A druzí zase chtějí po vás, abyste dali lásku jim. Jako dva žebráci, kteří natahují jeden k druhému ruce, a oba doufají, že ten druhý ji má… Přirozeně, že se oba budou nakonec cítit poražení a podvedení.

Je to paradox: ti, kteří se zamilují, nemají lásku, proto se přece zamilovali. A protože nemají žádnou lásku, nemohou ji ani dávat: nedospělý člověk se vždycky zamiluje do jiné nedospělé osoby, protože jen tihle dva si mohou rozumět. Dospělý člověk miluje jiného dospělého člověka. Nedospělý miluje zase nedospělého.

Hlavní problém lásky je ten, že nejdříve musíte dospět a pak najít dospělého partnera; nedospělí lidé vás vůbec nebudou přitahovat. Tak je to. Když je vám dvacet pět nezamilujete se přece do dvouletého dítěte. Když jste dospělí, psychologicky, duševně, nezamilujete se přece do dítěte. Člověk si uvědomuje, že by to nemělo žádný význam.

Dospělý člověk se ve skutečnosti nezamilovává (fall in love), dospělý člověk v lásce roste. Slovou „upadnout“ není správné. Jen nedosplí lidé padají; klopýtají a upadají do lásky. Nějak se jim dosud dařilo, že mohli stát. Teď už se jim to ale nevede – najdou si tedy ženu a jsou z toho celí pryč, najdou si muže a vyvede je to z rovnováhy. Byli vždycky připravení vrhnout se na zem a platzit se po ní. Nemají žádnou páteř, žádný hřbet; nemají žádnou integritu, aby mohli sami stát.

Zato dospělý člověk má integritu být sám. A když dává dospělý člověk lásku, dává ji bez jakýchkoli podmínek: prostě dává. Když dává dospělý člověk lásku, je vám vděčný, že jste ji přijali, ne vice versa. Neočekává, že mu budete zavázáni – ne, vůbec ne, nepotřebuje ani, abyste mu děkovali. On děkuje vám za to, že jste jeho lásku přijali.

A když se dva dospělí lidé milují, dochází k jednomu z největších paradoxů života, k jedné z nejkrásnějších věcí: ti dva jsou spolu a přesto jsou nesmírně sami; jsou spolu natolik, že jsou téměř jedno. Tato jednota ale nenarušuje jejich individuality, naopak je prohlubuje: stávají se ještě většími individualitami. Dve dospělé osoby, které se milují, dopomáhají jedna druhé k větší svobodě. Není v tom žádné politikaření, žádná diplomacie, žádné úsilí ovládat. Jak byste mohli ovládat člověka, kterého milujete?

Až dojdete domů a poznáte sami sebe, vaše bytí se naplní láskou. Začne se kolem vás šířit vůně a vy můžete začít dávat jiným. Jak byste mohli dávat něco, co nemáte? Když chcete dávat, první a základní požadavek je mít.

Jak byste chtěli dávat dárky, když na ně nemáte? Takhle to chápete a rozumíte tomu, ale problém vzniká později, protože vaše porozumění je jen na intelektuální úrovni. Jestliže však už láska pronikla vaším bytím, jestliže jste poznali její skutečnost, nebudete klást žádné otázky.

Protom zapomenete na všechny své vztahy k jiným lidem a začnete pracovat na svém vlastním bytí: projasníte ho, pročistíte ho, probudíte své vnitřní já, své svědomí; začnete pracovat tímto směrem. A čím víc budete cítt, že dosahujete určité celistvosti, tím víc ve vás bude narůstat láska – jako vedlejší produkt…

Výňatek je z knihy Život, láska, smích – str. 90-93, starší vydání…

Život, láska, smích

(Nové doplnené a prepracované vydanie)

Autor: Osho

Pôvodná cena:8.90 EUR
Naša cena:8.01 EUR
Zľava:10.00 %

Příbehy, anekdoty, vtipy, moudré myšlenky, podněty a poučení známého Mistra. Vypráví se zde o duchovním probuzení, vnitřním míru a síle, o nadhledu, radosti, životě a smrti, složitosti života, kráse, pochopení, svobodě, sebepoznání, filosofii, lásce, vztazích, humoru, Bohu, budhovství, smutku… Bohaté, podnětné, rozveselující čtení.


foto: https://pixabay.com/


Pridaj komentár