Kľúč strachu znamenie.
Kto kľúč vlastní, strach zároveň má.
Čím viac kľúčov tým strach väčší má.
Majetok, hmotu stráži si na sedem západov zamyká.
V noci nespáva, bo nevie, trápi sa, či chata jeho je zamknutá.
A nielen chatu, dokonca izbu kde spí od strachu zamyká.
Majetok zamknutý je potrebné poistiť, tak poisťovňa rastie a prekvitá.
Aj poisťovňa samotná je na zámok zamknutá.
Auto kľúče má. Vo vyhláške klauzula určí sa,
že povinnosť šofér auto zamknúť má,
ak úmysel opustiť ho má.
Byty, domy, chaty, pracoviská. Ďalej spomínať zmysel nemá.
Človek všetko od strachu zamyká.
Strach o hmotu to ti je rakovina poriadne do tela mysle zažratá.
To nespomínam v banke účty, heslá, piny a ďalšie strachu strachoviny.

Ty, čuj tu a v našej krajine, znaš jako žije sa?
Bez zámkov, bez kľúčov, bez strachu, že stratí sa čokoľvek kto má.
Bo domy bez dverí sú a kto chce odniesť si môže, na čo chuť práve má.
Však načo by odnášal, keď tvorivosť mať, každý má a každý čo vlastniť chce, to má.
Tak deje sa u nás a u vás to inak je.
Strach mysle aj prejavom tela je.
Vládne po celej krajine.
Páchne ním každý čo na Zem sa vteľuje.
Učí ho matka keď človiečik v bruchu je.
Rodina ostatná, priatelia, aj v škole strach sa zdržuje.
Chceš ty či nechceš, vieš ty či nevieš,
strach mohutný do tvojej DNA sa mohutne kóduje.
Sa neboj človeče.
Zem to len miesto je, kde učíš sa strachu.
By vedel si, keď pôjdeš na ťažšie misie,
žiť v strachu jak to je.Pridaj komentár