Jasnosť mysle prejavená čistotou jej myšlienkových foriem, zároveň s emočnou zložkou vlnia sa, vibrujú prostredím.
Vyplňujú ho. Odtlačok nechávajú.
Proces ten trvalo existujúci, nesený aj svetelnými časticami, keď bytie jeho kdekoľvek je.
Ktokoľvek chce, získať vie, dôjsť môže k poznaniu všetkého čo stalo sa, všetkého čo je.
Alebo vedieť len o tom, že to a tak sa deje.
Ako knihu keď čítaš na stranách ktorej uložené dáta sú.
Vezmeš, listuješ, sa dozvieš čo chceš.
Čistota úmyslu, aj úmysel iný, bez rozdielu zasiahne, prejde všetkým a všetkými.
Možnosť nemáš tomu sa vyhnúť nijak.
Si toho súčasťou.
Všetko to deje sa, vlní a mieša, trie a chveje sa, vibruje, súčasne sa trasie.
Ak chceš, vieš, kto jak myslí, koná, emočne chveje sa.
Jak býva, aké veci má.
Psov, mačky, jak vonia priestor sa v ktorom zdržiava.
Vedieť to nemožné nie je.
Chvenia jasnosť a jemnosť do prostredia číreho s ľahkosťou nadnáša, kde vidieť a vedieť je poľahky všetko, proti tuposti ťažkej a hmly v ktorej vidieť je nič.
Sloboda myslenia daná je všetkým.
Aj vedomosť toho, že to tak je.
To jak s tým naložíš, tiež sloboda tvoja je.
Rozhodnutia sloboda.
To na tom úžasné, že rozhodneš sa vždy.
Tak alebo tak.
Vždy nejak sa rozhodneš.
TY.(Prečítané 135 krát, 1 dnes)

Pridaj komentár