Anthony de Mello – Cesta k láske

Knihy Anthonyho de Mella patria celosvetovo k tomu najkrajšiemu a najkvalitnejšiemu v duchovnej literatúre. Sú dostatočne univerzálne na to, aby oslovili tak slobodomyseľných ezoterikov, ako aj tradičnejšie založených veriacich. Každý skutočný majster dokáže ľuďom podať podstatu či pravdu tak, aby sa nikto nemusel zadrapovať do niečoho, čo mu vadí na forme, alebo do nejakej prehnanej, príliš úzko vymedzenej dogmy. Tento autor túto schopnosť mal.

Anthony de Mello (1931-1987) bol jezuitský kňaz, duchovný učiteľ, spisovateľ a psychoterapeut. Za kňaza bol vysvätený v r. 1961. Pochádzal z Indie, kde založil modlitebné stredisko; neskôr pôsobil aj v Španielsku a USA. Zomrel v New Yorku na infarkt. 

Napísal viacero veľmi populárnych kníh, poskladaných z krátkych príbehov, poetických vyznaní a anekdôt, ktoré majú za cieľ vystihnúť zmysel života, lásky, viery, vzťahu človeka k Bohu; vyprovokovať čitateľa k prehodnoteniu zaužívaných názorov na to, čo je skutočná duchovnosť, zbožnosť, múdrosť, osvietenie; prebrať človeka zo zaužívaného stavu vedomia a naznačiť mu rozmer, ktorý musí objaviť každý sám pre seba.

Tieto texty spájajú myšlienky kresťanstva s východnou duchovnosťou; ich posolstvo presahuje konkrétne náboženstvá a dotýka sa jadra spirituality.

Niekoľko kníh pod  menom de Mella vyšlo až po jeho smrti, keďže po sebe zanechal množstvo nepublikovaných zápiskov, ako aj záznamov z vystúpení a prednášok.

Osvietené a slobodomyseľné názory Anthonyho de Mella, ktoré sa nezmestili do úzkych hraníc kresťanských dogiem, výrazne ovplyvnil thajský budhistický učiteľ Ajahn Chah, ktorý bol pre Anthonyho niečo ako jeho osobný guru. Je zaujímavé – a súdiac podľa niektorých jeho literárnych prejavov, priam neuveriteľné – že de Mello bol celý život aktívnym a oddaným členom katolíckej cirkvi. Je pravda, že ho z nej nevylúčili, ale kritike neunikol.

Pápež Benedikt XVI. v roku 1998, ešte ako kardinál Joseph Ratzinger, napísal:

Už v niektorých pasážach jeho raných diel a ešte výraznejšie v jeho neskorších publikáciách možno pozorovať postupné vzďaľovanie sa od esenciálnych obsahov kresťanskej viery. Zjavenie, ktoré prichádza v osobe Ježiša Krista, nahrádza intuíciou Boha bez tvaru a obrazu, a to tej miery, že hovorí o Bohu ako o čistej prázdnote… Tento radikálny apofatizmus vedie dokonca k odmietnutiu skutočnosti, že Biblia obsahuje pravdivé tvrdenia o Bohu… Náboženstvá, vrátane kresťanstva, sú [podľa autora] jednou z najväčších prekážok na ceste k pravde. Túto pravdu však autor nikdy presnejšie nedefinuje… Horeuvedené stanoviská sú nezlučiteľné s katolíckou vierou a môžu spôsobiť ťažkú ujmu.

Niektoré vydania kníh de Mella preto obsahujú nasledujúce upozornenie:

Knihy otca Anthonyho de Mella vznikli v kontexte multireligiozity s cieľom pomôcť prívržencom iných náboženstiev, ako aj agnostikom a ateistom, na ich duchovnej ceste, a nie ako príručky kresťanskej doktríny pre katolíckych veriacich.

Jeho dielo však neprestalo byť obľúbené u kresťanov, najmä medzi prívržencami tzv. ignaciánskej spirituality (kde je základom nasledovanie Ježiša, ktorý nesie kríž), ako aj medzi všetkými, ktorí hľadajú nadčasovú, univerzálnu múdrosť, pravdu, vieru a lásku.

Cesta k láske je síce útla, no veľmi bohatá knižka: obsahuje krátke meditatívne eseje na tému láska. Láska ako základný životný jav, láska oslobodená od potreby vlastniť či pripútavať. Východiskom jednotlivých kapitol sú známe pasáže z Nového zákona.

De Mello vysvetľuje, ako prežívať lásku, vzťahy a vôbec všetko v živote slobodne a pritom intenzívne. Bez neustáleho posudzovania, sklamania a hnevu. Bez neustáleho hľadania niekoho, kto by vás naplnil a obšťastnil. Totiž, pravá láska a vnútorná nezávislosť idú ruka v ruke…

* * * * *

Paul FerriniSvobodná láska

Knihy Američana talianskeho pôvodu Paula Ferriniho (rok narodenia nemá nikde uvedený, ale teraz môže byť tak sedemdesiatnik) patria k tomu najlepšiemu, čo sme v Eugenike vydali. Je to veľký skvost, ktorý ale bohužiaľ v predajnosti a popularite zaostáva za inými, oveľa menej kvalitnými knihami. Možno podľa pravidla, že to najlepšie nebýva práve masové a komerčne úspešné… Ferriniho pritom chvália ako skvelého súčasného majstra viaceré významné osobnosti (napríklad Elisabeth Kübler-Ross, Neale Donald Walsch, John Bradshaw).

Sú texty, ktoré vedia odhaliť naše slabé miesta majstrovsky volenými slovami. Texty, ktoré nás dokážu inšpirovať. Ak si dokážeme uvedomiť a akceptovať, kde sa v tejto chvíli nachádzame, dokážeme sa cielene posunúť tam, kde nám bude lepšie.
Slová tejto knihy, láskavé a nekompromisné zároveň, vás zavedú hlboko do vášho vnútra; umožnia vám pocítiť oslobodzujúcu, liečivú lásku, ktorú väčšina z nás nehľadá v sebe, ale v rôznych vzťahoch (často dosť neúspešne). No pod sugestívnym vedením autora ju určite objavíte práve v sebe – a potom aj vo vzťahoch s druhými.

Svobodná láska, Naplnění a Sjednocenítvorili pôvodne jeden celok. Jedná sa o pomerne komplexné dielo, v ktorom autor dáva čitateľovi „návod“ na naplnený život, vnútorné uzdravenie a duchovný rast.

Paul Ferrini sa zamýšľa nad tým, čo znamená žiť ako ľudská bytosť s darmi slobodnej vôle, slobodného myslenia, slobodnej voľby vlastných postojov. Sugestívne si predstavuje aj to, čo znamená byť Bohom, ktorý stvoril bytosti obdarené vyššie uvedenými slobodami a možnosťami. Tieto dve strany mince spája jedna jednoduchá, no zásadná styčná plocha: dôvera. Človek, ktorý dosiahol určitý stupeň vedomia, sa učí dôverovať Bohu (životu), a Boh zasa dôveruje človeku: jeho schopnosti myslieť a voliť si lepšie myšlienky.

Mystické, poetické pasáže o vzťahu človeka a Boha, ako aj o nutnosti prijímať všetko tak, ako to je, bez predsudkov, sklamania a nespokojnosti, sa striedajú s pragmatickejšími kapitolami, venovanými sebarealizácii a medziľudským vzťahom, od rád pre ľúbostné partnerstvá až po návody, ako vybudovať pozitívnu duchovnú komunitu.

Všetky tieto rady sa točia okolo niekoľkých zásad, na ktorých stojí celé Ferriniho učenie: uplatňovať lásku/sebalásku, nikoho a nič za žiadnych okolností neposudzovať/neodsudzovať a stále si uvedomovať, že v každom okamihu máme k dispozícii všetko, čo potrebujeme, takže nie je dôvod cítiť žiaden nedostatok či frustráciu.

Ferrini okrem iného dôrazne varuje pred hľadaním duchovnej autority v iných ľuďoch (či sú to oficiálni cirkevní predstavitelia, alebo rôzni ezoterickí duchovní učitelia, terapeuti, liečitelia a pod.). Každý z nás má totiž dostatočne dobré vlastné vnútorné vedenie, vlastnú vyššiu múdrosť.

Čo sa týka formy týchto textov, autor ich píše ako fiktívne príhovory Ježiša Krista. Treba však vysvetliť, že sa v žiadnom prípade nejedná o nejaký „cirkevný“ zámer. Práve naopak: Ferrini pokladá Ježiša za vzor dokonalej lásky, empatie a poukazovania na jednotu všetkých i všetkého, a je mu ľúto, ako strašne bol jeho odkaz prekrútený. V anglickom origináli sa toto dielo (v našom vydaní trilógia) dokonca volá The True Gospel of Jesus (Pravé Ježišovo evanjelium) v snahe „napraviť škody“ napáchané oficiálnym náboženstvom a vystihnúť podstatu pravej duchovnosti a cesty k Bohu.  

Hlboké inšpirácie aj pragmatické rady v tejto publikácii vám otvoria oči a ukážu, ako sa dá pristupovať ku vzťahom úplne inak, ako ste zvyknutí. Odmenou vám bude citová nezávislosť, ktorá paradoxne vyvoláva intenzívne láskyplné city. Čím je totiž láska slobodnejšia, tým je silnejšia.

Slobodou sa tu však nemyslí sexuálna neviazanosť či promiskuita, ani platonické zamilovávanie sa každú chvíľu do niekoho iného, a už vôbec nie neochota „viazať sa“. To, k čomu autor vyzýva a čo vysvetľuje, rezonuje s pravou podstatou všetkých ľudí. Každá jedna veta tohto krásneho textu stojí za to.

Naučte sa, ako si vytvoriť lásku, po ktorej túžite! Lásku, ktorá nespútava, nevyžaduje záruky a nekritizuje. Dovoľte si dôverovať, prekonávať hranice, žiť bez strachu…

Oficiálna internetová stránka P. Ferriniho: www.lightforthesoul.com (sú na nej aj naše knihy :))


Tieto knihy kúpite za najnižšiu cenu s našom eshope TU a TU


foto: https://picryl.com/


Pridaj komentár