Pre všetkých, v ktorých úmyslom svetlosti semená dobra trvalo vyklíčia v stromy mohutné, čo svojim darom lásky kyslíku k dýchaniu oživia všetkých, čo bez vzduchu sa dusia a ťaživo žijú.

Spoznal som Ťa a viem kto si. A to kto si, láskavosť a jemnosť je. To Tvoja neha a milujúca prítulnosť k Tebe samej, pretože krásu svoju miluješ a dobrotu, ktorej v Tebe veľa je. Miluješ a vieš milovať bez nároku na väzbu spätnú. Dobrota Tvoja v Tebe silný vplyv má na kohokoľvek koho stretneš. Nič spoločné nemá to s časom a priestorom, o ktorom sama vieš, že neexistujúci je. Láskavosť, dobrota z Teba prameniaca urobili Ťa jemnou a nežnou však zároveň silnou a mohutnou s vyžarovaním nie prehliadnuteľným, čoho dôkazom je spojenie, lebo dvaja láskaví, milujúci nemôžu sa nestretnúť. Pokoj v Tebe, vždy sa v tele prejavujúci spôsobí, že s pokojom sa budeš stretávať. Múdrosť od predkov Tvojich v Tebe, prirodzená zrelosť spôsobuje chápavosť a tým aj Tvoje porozumenie čohokoľvek, s čím dostaneš sa do kontaktu. Inteligencia Tvoja je voňavá do ďaleka, však existujúca je aj genialita. Pretože genialita je silná pozornosť k nejakej téme, o ktorej zisťuješ dostatok detailov, aby tému si mohla stráviť a pochopiť. Poznatky Tvoje od predchodcov všetkých čo žili tu, Tebou vnímateľné sú. Ľahkosť Tvoja a jemnosť myslenia spôsobuje, že vnímať ich môžeš. Však dôležitá je Tvoja túžba po poznaní, ktorá ťahá Ťa k niekomu, čo poznanie môže a vie Ti opísať. To umením vedieť je prijať. Však v Tebe poznania je dostatok. Aj zrelosti, aby nové si prijať vedela. Obavy však to spomalia. Však aj obavy poznaním sú samotným a tak isto ich poznať budeš. Čím viac láskavosti, dobroty, jemnosti v sebe budeš vnímať a tým všetkým pôsobiť budeš, tým ľahšie a spokojnejšie bude sa Ti žiť. Lebo dobrota Tvoja a krása múdrosti v Tebe vytvorená, dokáže k Tebe pritiahnuť len rovnaké všetko, aká sama si. Je príjemné byť s Tebou a pri Tebe, však ja viem prečo to tak je. Sám rovnaký som. To spája nás dvoch a nie spôsobom, že spolu musíme byť a držať sa za ruku. Veď múdrosť Tvoja Ti hovorí, že vieš čo je to milovať. Byť láskavá aj dobrá byť. No nie pre iných či kvôli niekomu. Len kvôli tomu, že taká si. Ty krásna si a lahodná. Múdra, nežná, láskavá. Dobrota Tvoja v Tebe sladká je a nebeská, jak nektár na kvete čo včely kŕmia ním včielky malé, aj medom ľudí. Celé bytie krásne Tvoje TU, spojené je s krásou TAM. Prúdi k Tebe a do Teba. Aby mohla si krásu tu na Zemi, Ty krásna, zažívať a iným ju dávať. To v Tebe je dokonalé, nesmrteľné, večne žijúce. Milovať Ťa, Teba milujúcu úžasný je pôžitok. Poznania hovorím skúsenosti a videnia. Potrebná nie si mi k ničomu. Sa stretnúť nemusím a nijak inak byť. Viac bližšie som k Tebe a s Tebou, než ktokoľvek čo pri Tebe je. Teba sa dotýka, objímať by mohol Ťa vravieť Ti, jak veľmi Ťa miluje a večný život s Tebou Ti sľubuje. Ja nedám Ti nič. Len pokoj vo mne a trvalé poznanie.Pridaj komentár