V každej tradícii sú hlavné zásady (kony, zápovede), ktoré vystupujú ako určité pravidlá správania, vďaka ktorým  môže každý človek žiť a rozvíjať sa v materiálnom, mentálnom a duchovnom pláne.

Vladimír Kurovskij

V tradícii Rodového Ohniska to je 16 Zrniek Pravdy podaných vo Svätom Pokone.

Uvádzame ich:

ISTINA (PRAVDA), LÁSKA, SPRAVODLIVOSŤ, PRAVEDNOSŤ, MIER, NENÁSILIE, SLUŽBA, ČISTOTA, ZODPOVEDNOSŤ, VERNOSŤ, VÔĽA, ZDRŽANLIVOSŤ, SVEDOMIE, SEBAROZVOJ, BLAHOČESTIE (ZBOŽNOSŤ), NÁBOŽNOSŤ.

Každým Zrnom Pravdy rozumieme kon (princíp) nášho života, čo treba nasledovať a čo je potrebné v sebe rozvíjať, čo je prejavom silnej vôle a vedomej túžby po priaznivom a odmietaní nepriaznivého.

Pre človeka, ktorý nasleduje slovanskú védsku tradíciu, 16 Zŕn Pravdy je základom pravedného a rozumného správania. Všetci vieme, že človek, ktorý sa zaujíma len o to, aby uspokojil všetky svoje zmysly a telesné túžby, sa dostane na krivú cestu a nasleduje cestu Krivdy. V konečnom dôsledku získava len nespokojnosť, trápenie, choroby a „trest“.

Je to spôsobené tým, že žiť iba za účelom uspokojenia všetkých hmotných túžob je deštruktívne vo svojej podstate. Zatiaľ čo všetky ľudské skúsenosti svedčia o tom, že ten, kto sa vedome s pomocou rozumu a vôle bude kontrolovať a rozvíjať, získa šťastie, zdravie, dlhovekosť a hojnosť. Rozumná sebakontrola a seba rozvoj vedú k úspechu. Toto je cesta Pravdy.

Dnes môžeme vidieť, že ľudia sa čoraz viac zaujímajú o zábavné centrá, obchody a kiná, oveľa viac ako chrámy a kultovné budovy postavené ich Predkami. V snahe o naplnenie svojich telesných túžob, snahy o potešenie, je Duša zapletená do Koloroda (Samsara) a začína trpieť viac a viac.

Choroby, životné ťažkosti, strach, bolesť a problémy sú dôsledkom snahy o žitie v  Krivde. Život bez rozumných pravidiel a sebakontroly je životom divocha. Preto je celý ľudský život odrazom nášho svetonázoru, nášho náboženstva. Ak skutočne vedome nasledujeme cestu Pravdy, my sami sa stávame tvorcami nášho šťastia.

Jedlo, spánok, strach a pohlavné vzťahy sú štyri princípy živočíšneho života, za ktorými nasledujú zvieratá aj ľudia. Ale Svetoponímanie (Viera) je zvláštny, vznešený typ aktivity, ktorý je vlastný len človeku. Bez neho ľudský život nie je o nič lepší ako živočíšny.

Preto v každej ľudskej spoločnosti existuje tá alebo iná forma náboženstva (duchovnosti), ktorá vychádza z večného vzťahu človeka s Všebohom, vedie človeka k sebavedomiu prostredníctvom určitých pravidiel a zásad.

My – sme Slovania, pre nás tento základ je Pokon Roda Najvyššieho a 16 Zrniek Pravdy. Čím hlbšie si uvedomujeme naše Sväté Písmo, budeme nasledovať zápovede, ktoré nám zanechali naši Bohovia a Predkovia, tým bude šťastnejší a radostnejší náš život!

Vladimir Kurovsky


(Prečítané 417 krát, 1 dnes)

Pridaj komentár