Bohovia a iné mytologické bytosti starých Slovanov sú neoddeliteľne späté so samotným životom, ktorý je zasa neoddeliteľne spätý s prírodným prostredím našej časti sveta – ročným obdobím, počasím, živlami – čiže s rytmom života a deľbou práce, povinností, zábavy a ďalších prvkov podľa kolobehu roka. Všetko v živote našich predkov sa teda točilo v kruhu, či skôr v sústredných kruhoch.

Peter Weleslaw Kuzmišín

A práve kruh je tým symbolom našich predkov, po ktorom nás sprevádza spisovateľ a žrec Peter Weleslaw Kuzmišín vo svojej novej knihe Kruhy starých Slovanov. Keďže toto dielo práve uzrelo („Svarogovo“) svetlo sveta, povypytovali sme sa autora nielen naň, ale aj na predchádzajúcu veľmi úspešnú knihu Bohovia starých Slovanov a samozrejme prišlo aj na ďalšie otázky súvisiace so slovanskou kultúrou a tradíciou:

Slovanské duchovno zažíva v posledných rokoch akúsi obrodu a to nielen na Slovensku. Čím si to vysvetľujete?

Neviem isto, ale ak niekto urobí chybu, tak potom zvyčajne spraví (ak sa dá) krok späť do bodu zmeny. Ako môžme vnímať, naša civilizácia a s tým spojený duchovný úpadok a devastácia prírody dospela do bodu, kedy je evidentné, že sa niekde stala chyba. Neviem, či to bolo priemyselnou revolúciou, či omnoho skôr nástupom kresťanstva. Chyba je však tak evidentná, že dochádza k novému nasmerovaniu a to: EKO, BIO, FOLK, EZO (niekedy mi toho príde až trochu moc) a tak k zmene dochádza aj v duchovne.

Ako ste sa dostali k slovanstvu?

Pred niekoľkými rokmi sme založili občinu „Svätoháj rodnej viery“, v ktorej sa zaoberáme starými slovanskými zvykmi, rituálmi a obradmi. Občina bola niekedy komunita ľudí žijúcich na určitom území. Akási slovanská rodová spoločnosť, hovoríme ale o 6. až 10. storočí. Na Slovensku, v Čechách a napríklad aj v susednom Poľsku je takýchto spolkov či združení veľa. Ja som sa o túto problematiku zaujímal už ako študent na strednej škole. Čítal som knihy, vyhľadával zdroje, staré povesti a legendy, zapisoval si.

Ste autorom knihy Bohovia starých Slovanov, ktorá bola u nás veľmi úspešná a vyšla aj v českom preklade. Teraz vychádza Vaše ďalšie dielo Kruhy starých Slovanov. Je to pokračovanie tej prvej, alebo ide o samostatnú knihu?

V zásade ide o pokračovanie a pretavenie základných informácií z prvej knihy do takpovediac širšieho kontextu. Mimochodom začal som už pracovať na tretej. Totiž, povedomie našich ľudí o našich prapredkoch a našej pôvodnej viere, o tom ako tu vlastne žijeme, čo tu žijeme a prečo tak žijeme je často také, ako keby sme existovali až od príchodu Cyrila a Metoda a predtým tu nič neexistovalo. Každá zmienka o Slovanoch začína solúnskymi bratmi, no iba málokto ide viacej do histórie. A zmyslom mojich kníh je aj prebudiť v nás slovanské korene, spoznať celú svoju históriu a tradície našich starých predkov.

Ktoré sviatky boli najvýznamnejšie pre starých Slovanov?

Určite sviatky spojené so slnovratmi a rovnodennosťami, ale viac sa čitateľ dozvie práve v Kruhoch starých Slovanov.

Prečo bol kruh, alebo kolo roka tak dôležité pre našich predkov a ako môžu byť tieto vedomosti, príp. slávenie sviatkov prínosné pre súčasného človeka?

Neviem či dôležité, skôr prirodzené. Prínosné? Ukazuje sa, že priama cesta HORE do neba, či do stúpajúcich ekonomických výsledkov je nereálna. No asi hlavne uvedomenie si, čo je pre Všehomír a teda aj pre človeka prirodzené (KRUH) má za následok vyvarovanie sa chýb, prípadne ich nápravu.

Vo svojej knihe opisujete nielen konkrétne sviatky, ale ku každému obdobiu roka aj veľmi milé a zaujímavé povesti a príbehy. Vychádzajú tiež z histórie, alebo je to skôr Vaša autorská tvorba?

Vychádzajú z histórie a zároveň sú autorskou tvorbou. Snažil som sa prerozprávať príbehy, ktoré poznáme tak, ako by mohli znieť po kroku späť. Niekedy sme boli viac spätí s prírodou, ale aj sami so sebou a s tým, čo všetko tu bolo, čo nás každý deň obklopovalo. U starých Slovanov naozaj hovoríme o množstve bohov, na rozdiel od dnešného monoteistického kresťanstva. A najmä v súvislosti s prírodou a okolím. Ten základný rozdiel medzi jedným a mnohými je práve v chápaní toho, čo je bezprostredne okolo nás.

Ostaňme ešte pri Vás. Ako ste Vy zžitý s kruhom roka, resp. ako konkrétne slávite, príp. aké obrady sú pre Vás tie najsilnejšie?

Hmm, vykonávanie obradov je fajn, ale osobne som KRUH začal vnímať omnoho silnejšie odkedy bývam na vidieku. Najsilnejšie obrady? No pár ich bolo, ale neviem čím to bolo, hádam Božou prítomnosťou, povedal by pravoverný katolík 🙂 

Ešte jedna osobná otázka. Ako sa viera v Staroslovankých Bohov prejavuje vo vašom každodennom živote?

Nikdy som  nad tým nerozjímal. Ako nás vlastne ovplyvňuje viera, nech je akákoľvek? Posilňuje nás, tvaruje naše svedomie vedomie podvedomie a vlastne celú našu bytosť. Ukazuje nám smer kadiaľ ísť, či ako myslieť a v neposlednom rade konať. Takto nejako to bude asi aj s mojou vierou a jej prejavom v každodennom živote.

Na Slovensku je aktívnych niekoľko slovanských komunít, teda občín, nadväzujúcich na pôvodné duchovno, napr. Rodný kruh, Perúnov kruh, Dažbogovi vnuci, Svätoháj, Pecúchovia, atď. Ste spolu v kontakte, alebo si každá táto skupina rozvíja vlastné učenie, obrady a tradície?

Sme v kontakte, ale v zásade každá skupina rozvíja vlastné cesty, ktoré sa navzájom krížia, prepletajú, idú opačným smerom, no v konečnom dôsledku sa vzájomne dopĺňajú a dávajú široký priestor ku ceste toho ktorého jednotlivca.

Čím, podľa Vás, môže kniha Kruhy starých Slovanov obohatiť aj človeka, ktorý necíti potrebu ctiť si staré sviatky a zvyky, alebo napríklad človeka, ktorý je iného vierovyznania?

Iný názor,či iný pohľad a vlastne akákoľvek vedomosť je sama o sebe obohacujúca, ale to musí mať človek potrebu vnímať, obohacovať sa a možno aj nemať strach sa meniť a vyvíjať. Vraj ROD zosiela na svet iskričky vedomia, ktoré sa stanú bytosťami a tie svojím životom, učením sa, prijímaním vedomostí (vedomosť je to čo obohacuje naše vedomie) majú predurčené narastať. Tak ako sa z iskry stane ohník a priložením drievka-vedomosti vatra. Na konci sa v KRUHU k RODU tieto jasné svetlá navrátia.

zhováral sa Jaro Pavliga, redakčne upravené

Viac sa dozviete v samotnej knihe:

Kruhy starých Slovanov

Kolobeh roka a života našich predkov

Autor: Peter Weleslaw Kuzmišín

Pôvodná cena:16.20 EUR
Naša cena:14.58 EUR
Zľava:10.00 %

Táto kniha postupuje tak, ako sa krúti koleso ročných období s ich sviatkami a významnými medzníkmi. S každým takýmto obdobím sa spájajú iné božstvá, lebo vtedy je ich sviatok.

Každá kapitola obsahuje najprv vysvetlenie o danom sviatku a božstve s ním spojenom, a potom jeden príbeh: ľudovú povesť či rozprávku. Záverečná kratšia časť navyše pridáva mýtické postavy a povesti podľa kolobehu ľudského života: od narodenia nového človeka cez jeho dospievanie a založenie vlastnej rodiny až po starobu a smrť.

Text vychádza z dochovaných vedomostí o zvykoch hlavne na našom území Slovenska, ale aj Ukrajiny a Ruska. Príbehy či rozprávky sú inšpirované tradičnými rozprávkami, pričom sa autor snažil zachovať ich pravdepodobnú predkresťanskú podobu. Ilustrácie v každej kapitole sú dielom autora.

Knihu kúpite za najlepšiu cenu TU


foto: pwk


Súvisiace články:

– Tip na knihu: Peter Weleslaw Kuzmišín – Kruhy starých Slovanov

 

– Bohovia starých Slovanov – Stvorenie človeka

 

Morena a Kvetná kráľovná


Pridaj komentár