Čoraz častejšie sa nám do rodiny dostávajú nadpriemerne inteligentné deti. Ich detstvo je veľmi podobné. Rýchlo vzplanú, všetkých predbehnú, osvojujú si danosť za danosťou, rátajú, čítajú, športujú, hrajú na hudobné nástroje, ovládajú cudzie reči. A potom, kdesi v tretej triede základnej školy splynú z priemerom.

Často je to aj našou vinou. Isté je, že prvé roky života a najmä prvé dva roky majú najväčší vplyv na náš dospelý život. To dokázali už aj vedci. Preto je v tomto čase taká dôležitá úloha rodičov a na nich spočíva obrovská zodpovednosť. Čím lepšie rozumejú svojmu dieťaťu, čím lepšie vedia uspokojovať jeho potreby a čím mu viac venujú času, tým rýchlejšie uverí vo vlastné možnosti, stane sa samostatné a tvorivé.

Fyzický a intelektuálny vývoj človeka prebieha podľa určitých zásad. Je možný vďaka zdokonaľovaniu mozgu a nervového systému. Etapy rozvoja nasledujú postupne – musí nimi prejsť každé dieťa, aby si osvojilo potrebné schopnosti. Každé dieťa má však vlastný rytmus rozvoja, ktorý závisí od temperamentu, psychického stavu, celkového zdravotného stavu, výživy, ale aj od toho, ako sa mu venujú rodičia.

Je talent dedičný?

Vedci sa ešte stále nevedia dohodnúť, či rozhodujúci vplyv na rozvoj a prejavy má inteligencia zdedená po rodičoch, alebo výchova. Vyzerá to ako remíza. Určite však mnohé závisí od toho, v akom prostredí dieťa vyrastá a predovšetkým ako vyzerajú jeho kontakty s rodičmi, starými rodičmi, opatrovateľkami, vychovávateľkami v škôlke – to všetko rozhoduje o jeho rozvoji v detstve aj nasledujúcich etapách života.

Albert Einstein tvrdil, že jedno percento úspechu závisí od nápadu a 99 percent od svedomitej práce. Podľa názoru súčasných psychológov ľudská genialita závisí z 10 percent od vynikajúcich schopností, zo 40 percent od priaznivých podmienok rozvoja a z 50 percent od usilovnej práce. Obrovský význam v rozvoji dieťaťa má prostredie.

Benjamin Bloom, profesor pedagogickej fakulty v Chicagu je presvedčený, že najdôležitejším činiteľom rozvoja ľudskej inteligencie a talentu je domácnosť a rodina. Jeho výskumy dokázali, že rodičia nadaných detí venovali svojim ratolestiam množstvo času a sami kládli dôraz na dosahovanie nových úspechov.

Nadané nemluvňa – je to možné?

Britský psychológ Tony Buzan tvrdí, že každé dieťa sa rodí bystré, pretože je schopné v priebehu dvoch rokov sa naučiť reč (rýchlejšie ako dospelý človek s titulom doktora) a vo veku troch-štyroch rokov je v tom už majstrom. Veď si len spomeňme, ako už štvormesačné dieťa experimentuje s papierom, ktorý mu vložíme do rúčky. Najprv sa ho pokúša roztrhať, šúcha ním, šelestí, usiluje sa ho vložiť do úst. Postupuje ako skutočný vedec! Používa svoj mozog a zmysly, premýšľa logicky, analyzuje a koná v istom rytme.

Ako podporovať intelektuálny rozvoj dieťaťa?

V prvých mesiacoch života by sa mala dieťaťom zaoberať jedna osoba, s ktorou sa maličké môže identifikovať. Okrem toho treba stimulovať pohybový rozvoj dieťaťa – má to veľký význam pre rozvoj jeho inteligencie. Dieťatku preto treba umožniť také množstvo pohybu, po akom túži. Oblečenie by nemalo obmedzovať pohyby jeho rúk ani nôh.

Dieťa sa učí vykonávaním určitej činnosti. Lezúc sa učí liezť, chodiac – chodiť a hovoriac – hovoriť. Zakaždým, keď robí niečo nové, sa v jeho mozgu vytvára nová cesta, ktorou prechádzajú nervové impulzy. Keď opakuje čosi, čo už predtým skúšalo, rozširuje a zdokonaľuje už existujúce nervové spojenia.

Keď v 2.-3. roku života dieťa získa nové pohybové a intelektuálne schopnosti, chce ich okamžite využívať: chodiť, škrabať sa, zatvárať, otvárať, posúvať atď. Ak ho rodičia nabádajú, aby všetko skúšalo, dieťa uverí že je schopné kontrolovať svoje svaly a myšlienky, čiže získa potrebný pocit nezávislosti. Ak sú rodičia kritickí, netrpezliví alebo nadmerne opatrní, dieťa môže stratiť sebadôveru a obdobie závislosti na dospelých sa nadmerne predĺži.

Prečo treba doceňovať úspechy dieťaťa?

V 4. až 5. roku života, keď už má dieťa veľa príležitostí na iniciovanie zábavy akými sú napr. behanie, bicyklovanie, korčuľovanie, maľovanie, slovné hry, naberá sebaistotu a chuť k ďalším činnostiam. Ak sa mu ale neustále dáva najavo, že si vybralo nesprávnu činnosť (,,Prečo si zase vysypal kocky? Radšej sa choď umyť.) a že je nezrelé, smiešne, hlúpe, postupne celkom stratí chuť prekonávať nové výzvy.

Vedci zdôrazňujú, úlohu pozitívneho prístupu a podpory pri získavaní informácií o svete, ktorý dieťa obklopuje. Ak je dieťa presvedčené, že sa mu nič nedarí, naozaj to tak bude. Žiaľ, na Slovensku ešte stále panuje obyčaj kritizovať deti. Príliš často počujú negatívne komentáre. Keby sme ich spočítali, pripadne na jedno pozitívne až šesť negatívnych hodnotení! Pričasto hovoríme: ,,Nerob to! Zle, zle, zle! Prečo sa tak správaš! Čoho sa dotkneš, to pokazíš! Nehýb sa! Nechytaj to!“ A to všetko namiesto: ,,Skús to ešte raz, určite sa ti to podarí!“

Čo spôsobí, že z dieťaťa vyrastie génius?

Deti sa učia všetkými zmyslami a každý deň je pre ne sériou skúseností, ktoré im pomáhajú v rozvoji. Bez experimentovania nemajú šancu rozvinúť svoje talenty. Milujú tvorivosť, radi odhaľujú zmysel toho, čo ich obklopuje a dospelí im slúžia ako vzor hodný nasledovania. Preto sa snažte svojmu dieťaťu vytvoriť čo najviac príležitostí k rôznym činnostiam. Je to veľmi dôležité. Benjamin Bloom tvrdí, že rýchly rozvoj mozgu sa týka najmä prvých piatich rokov života, potom sa vývoj výrazne spomaľuje.

Radostná zábava je pre dieťa najlepšou metódou rozvoja. Poznávanie sveta nemôže byť nudným učením! Aby z dieťaťa vyrástol šťastný človek, treba dbať nielen o jeho intelektuálny rozvoj, ale aj emocionálny a spoločenský. Nebezpečné môže byť aj výlučné rozvíjanie intelektuálnych schopností. Čoraz viac detí trpí tzv. syndrómom Billa Gatesa – sú síce veľmi inteligentné, ale nevedia si dať rady s vlastnými emóciami.

TIP NA KNIHU:

Tvoje dieťa ako šanca pre teba

Autor: Zdeňka Jordánová

Pôvodná cena:9.89 EUR
Naša cena:8.90 EUR
Zľava:10.00 %

Múdre rozprávanie o tom, ako pristupovať k jednej z najťažších úloh v živote – rodičovstvu. Deti by sme mali milovať také, aké sú, no na druhej strane sa o ne prehnane nestarať a nerozmaznávať ich. Deti nás mnohému učia a mnohé odzrkadľujú. Naše deti sú podivuhodným a neoddeliteľným rozšírením nášho života, nášho vlastného Ja.

Autorka nás prevedie jednotlivými fázami rodičovstva: od zistenia, že je žena tehotná, cez pôrod a rôzne vekové fázy dieťaťa až do jeho dospelosti. Nájdete tu veľa praktických rád, ako riešiť rôzne náročné situácie či výchovné problémy, ako zvládať významné momenty, ale napríklad aj ako dieťaťu vysvetliť rozvod a ako v rodine fungovať po ňom. 

Zdeňka Jordánová má na niektoré veci možno svojrázne názory, ktoré často vyjadruje s humorom alebo aj sarkazmom. Veľkému množstvu ľudí však jej prístup pomáha a posilňuje ich.

Ukážka z knihy: Alergie sa vyskytujú predovšetkým u detí. Sú u nich časté, pretože to, že nedokážu isté situácie riešiť, je na dennom poriadku. Keby sa mohli slobodne rozhodovať, nejako by ich samozrejme vyriešili, lenže problém je vo svete dospelých, kde majú deti nekonečne veľa obmedzení. Pokiaľ sa deti riešenia vzdajú a nadobudnú dojem, že riešiť to aj tak nemá cenu, potom nastupuje alergia. Je to istota, ktorá im zabezpečí pozornosť rodičov, starostlivosť a dôležitosť. Obmedzenia, ktoré tým postupne vznikajú, sú spočiatku nedôležité, ale neskôr riadne otravujú život. Niektoré deti sa menia na „chudáčikov“, ktorí nič nesmú a sú izolovaní od bežného života.

Knihu kúpite za najlepšiu cenu TU
Ďalšie skvelé knihy o deťoch a pre deti:

Děti současnosti

Hovory s dětmi současnosti

Indigové děti otvírají svou duši
foto: pixabay.com
Pridaj komentár