Smrť nás sprevádza denne. Niet okamihu, v ktorom by niekto práve neopúšťal našu zem, napriek tomu v našich končinách je smrť neustále tabuizovaná téma. Je pritom jasné, že každý z nás sa s ňou stretne a každého toto stretnutie ovplyvní.

Raymond Moody (foto: Jaro Pavliga)

Kto je pripravený, nebude sa musieť roky vyrovnávať s odchodom najbližších, či strachom z vlastnej pominuteľnosti. Kto už teraz rozmýšľa o tom, že azda existuje aj život po živote, inak by celé naše bytie nedávalo zmysel, ten bude svoj život aj život svojich blízkych považovať za jeden z korálikov na niti večného žitia.

Takto nejako uvažoval aj Raymond Moody, keď sa začal zaoberať touto témou. Inšpiroval ho sám filozof Platón, ktorý považoval otázku života po smrti za najdôležitejšiu otázku v živote človeka.

Otázkami, čo je po živote sa Raymond Moody zaoberá už pol storočia. Napísal množstvo kníh, ktoré opisujú skutočných ľudí a ich zážitky blízke smrti. Je to fenomén, kedy sa ľudia dostávajú do inej dimenzie, trebárs počas operácie sa vznášajú nad lekármi, počujú a dokážu reprodukovať, čo presne hovoria…alebo počas autohavárie sledujú boj o ich záchranu…Potom im „niekto“, zväčša iba hlas, oznámi, že je čas vrátiť sa a oni sa vracajú do tela aj do života. Ten život je však už úplne iný. Mení sa im hodnotový rebríček, sú empatickejší a strácajú strach zo smrti. Raymond Moody opisuje ich zážitky bez pátosu a neovplyvňuje ich názor na to, čo sa stalo. Všeobecne sa hovorí, že on vo svojich knihách dokazuje, že existuje život po živote. On však hovorí: „Neexistuje empirický dôkaz o tom, že existuje život po živote, ale môj názor je, že existuje akási forma existencie po smrti. Zážitky, ktoré som zachytil vo svojich knihách sa snažím racionalizovať… vniesť do nich princípy logiky. Príbehy z mojich kníh sú pre ľudí inšpirujúce, uľahčujú im žiaľ, dávajú im nádej.“

Raymod Moody opísal pár spoločných znakov ľudí, ktorí prešli zážitkom blízkej smrti. Všeobecne ide o: pocit blaženého pokoja – stav bez bolesti, všetko je harmonické a krásne, človek sa netúži vrátiť, opustenie vlastného tela – pocit vznášania sa mimo vlastného tela, audio efekt akoby okolo zneli sféry alebo nejaký príjemný vysoký tón, let tunelom na konci, ktorého je jasné, vľúdne svetlo, často sú tam aj čakajúci príbuzní, stretnutie s mŕtvymi príbuznými a inými duchovnými bytosťami, často aj so svojimi nenarodenými deťmi, v prípade abortu. Film svojho doterajšieho života sa ľuďom premieta pred očami. A zrazu mnohé situácie pochopia.

Tu zaujímavý rozhovor a prednáška s pánom Moodym:

Je jedna vec pri umieraní, ktorá lekárov opakovane udivuje
Prednáška Dr. Raymonda Moodyho – Život po živote…..a inšpirácia prítomným okamihom (1. časť). Bratislava, október 2017
2. časť prednášky:


Pridaj komentár