Vedľajšie účinky liekov vnímame len cez priame následky na tele. Ale akosi neberieme do úvahy, že lieky môžu mať následky aj na psychiku človeka. Uskutočnil sa výskum, ktorý skúmal vplyv liekov proti bolesti, ktoré obsahovali paracetamol na psychiku ľudí.

Výskumu sa zúčastnilo 82 študentov. Časť študentov dostávala liečivo, ktoré obsahovalo 1 000 mg paracetamolu a druhá časť dostávala neúčinnú látku – placebo. Študentom sa potom ukázali fotografie s rušivými obrazmi ako plačúce, podvyživené deti, neutrálne obrazy (napríklad kravy na poli) až po veľmi príjemné zábery s malými deťmi, ktoré sa hrajú s mačkami.

Po zobrazení každej fotografie boli účastníci požiadaní, ako pozitívne alebo negatívne (na stupnici -5 pre mimoriadne negatívne a +5 pre veľmi pozitívne) hodnotia obrázky. Potom sa znova pozreli na obrázky a opýtali sa ich, do akej miery obrázky vyvolali emocionálnu reakciu. 0 znamená žiadnu alebo slabú reakciu a 10 znamená extrémne silnú reakciu.

Záver bol nasledovný. Študenti čo užívali liečivo s 1000 mg paracetamolu neboli schopní zažiť rovnaké emocionálne maximá a minimá ako účastníci skupiny s neúčinnou látkou. Pozitívne obrázky sa už nepovažovali za pozitívne a negatívne sa považovali za menej negatívne. Emocionálne reakcie boli akýmsi „otupením“.

Autori štúdie dospeli k záveru, že paracetamol mení schopnosť ľudí správne vyhodnotiť udalosť a mnohé podstatné veci človek vníma ako nepodstatné.

Tieto výskumy sú podľa mňa alarmujúce. Lieky obsahujúce paracetamol sú voľne dostupné a môžete si ich kúpiť a užívať podľa vlastného uváženia. Emócie dávajú ľudí do pohybu. Je tam ukryté e-MOTION, teda pohyb. Ak sa ľudia stanú emocionálne otupenými, nikto ich nedostane do pohybu (do činov) ktoré sú v danej chvíli potrebné, lebo oni to vyhodnotia nesprávne. Možno bude treba kohosi alebo čosi zachrániť, niekomu pomôcť a podobne. Ak to človek emocionálne zle vyhodnotí, prispôsobia sa tomu jeho činy. No máme sa na čo tešiť, najmä ak dnes tieto lieky sú súčasťou mnohých kabeliek.

S prianím pevného zdravia pre Vás pripravil
Andrej Medveď a jeho team
www.andrejmedved.sk, www.weltfit.sk, www.abczdravia.sk
andrej.medved9@gmail.comfoto: https://pixabay.com/
(Prečítané 469 krát, 1 dnes)

Pridaj komentár