Žijeme ve světě informací. Komunikujeme s různými lidmi. Nejsou ani dobří, ani zlí, jsou jednoduše různí. Mají různé myšlenky a představy.

My ovlivňujeme okolní svět a okolní svět ovlivňuje nás. Čteme knihy, posloucháme rádio a díváme se na televizi. Každý den se na nás valí ohromný proud informací. Získáváme je v podobě myšlenek a představ, tvořivých i ničivých. Proto musíme umět své podvědomí od negativních informací očisťovat, nebo je měnit na pozitivní.

Důležité je, jakým představám dovolíte vejít do vašeho života. Víme, že dodržovat tělesnou hygienu je velmi důležité, ale čistíme si i vědomí a duši?

Mimochodem, když v podvědomí nemáte zhoubné myšlenky a představy, ve vašem organismu se bez problémů obnoví rovnováha, zregenerují se tkaniva.

O tom, jak nezbytné je znát svou sílu a vážit si okolní svět

Neumíte-li svou mysl ovládat, můžete ublížit sobě i druhým. Kromě toho vás budou více ovlivňovat myšlenky a úmysly ostatních. Vaše myšlenky budou stále závislejší na myšlenkách a úmyslech jiných lidí. Postupně přestanete být Pánem svých myšlenek a změníte se na nešťastnou oběť.

Na tomto světě jsou síly, které chtějí člověku zabránit poznat svou přirozenou sílu a potenciál. Právě prostřednictvím lidské myšlenky a skrze člověka se uskutečňuje božské tvoření světa, které ani na okamžik nepřestává.

Od vznešenosti a čistoty myšlení člověka závisí uskutečňování Stvořitelova plánu. Jen si představte, že někomu by přišlo vhod podrobit si mysl člověka, ovládat ji. Vždy tak by se do rukou těchto bytostí dostal nejdokonalejší nástroj tvoření a přeměny světa. Myslíte, že člověk s čistými úmysly něco takové potřebuje? Ne. Ten si vlastní sílu uvědomuje a váží si i světa druhých lidí.

O síle myšlenky, svobodě a lidské víře

Zotročení člověka začíná zotročením myšlenky. Časy zjevného otroctví upadly do zapomenutí. Dát v současnosti někoho do okovů není až tak jednoduché. Mnozí dnes bojují za lidská práva. Dá se však udělat něco jiného, a to spoutat lidskou mysl a vůli. Dnes se okovy přemístily znohou na hlavu. To je na tom to zajímavé! Toto bychom si měli všímat! Lidskou myšlenku si může podrobit pouze lidská myšlenka. Pouze člověk může z druhého člověka udělat otroka. A to pouze s jeho osobním souhlasem! Žádná jiná vesmírná bytost to nedokáže. Vyplývá to znedotknutelnosti lidské vůle.

Svoboda je schopnost ovládat svůj život. Projevovat vůli znamená žít podle zákonů Stvořitele, podle práva. Důležité je pochopit, že člověk je odjakživa svobodný, dokonce i když sedí za mřížemi. Vždyť svými činy přece sám rozhodl, že tam půjde. Proto hlásat revoluční a demokratická hesla jako „svoboda, rovnost, bratrství“ je hloupé a absurdní. To všechno je přece v člověku od počátku přítomno.

Věřit nebo nevěřit v sebe je otázkou volby. Vyberete-li si nevěřit, tak si do života zavedete nejistotu a pochybnosti. Jestliže se však rozhodnete ve prospěch víry, získáte vnitřní sílu. Víra dodá vašim úmyslům, vašim skutkům a celému vašemu životu nezbytnou sílu a směr.

O příčinách vzniku nemocí

Naše vědomí zpracovává životní události, které vytváří naše podvědomí. Na vědomé úrovni proto můžeme projevovat nesouhlas, ale na podvědomé musíme situaci přijmout. Vnějšek můžeme změnit pouze tehdy, když změníme něco v sobě.

Už dávno jsme si měli uvědomit, že příčiny nemocí a utrpení nejsou mimo nás, ale vnás. Příčiny se ukrývají vnašem chorém pohledu na svět. Na to, abychom se vyléčili, musíme změnit svůj pohled na svět. Každý člověk je součástí vesmíru, proto musí žít v souladu s jeho zákony. Bude-li harmonický vnitřek, bude harmonický také vnějšek.

O tom, co je to nemoc

Udržování dynamické rovnováhy nebo homeostázy je základním zákonem života. Každý živý organismus se v souladu svnitřním zákonem pokouší o homeostázu. Tento zákon je platný od prvních dní života čehokoli. Rovnováha životních procesů musí probíhat neustále a za každých podmínek.

Nemoc je signálem narušení rovnováhy. Nervová zakončení nás upozorní na to, že v jistých částech našeho organismu není něco v pořádku. Bolest je pouze zdravou reakcí nervu, který nám chce říci: „No, milý můj, něčemu bys měl začít věnovat pozornost.“ Nezačne-li tomu člověk věnovat pozornost nebo potlačuje bolest tabletkami, tak podvědomí jeho bolest ještě zesilní. Vždyť takto, pomocí signálu, jakým je bolest, nás podvědomí varuje a sleduje tak jistý pozitivní cíl; chce nám říci, že s námi něco není v pořádku. Nemoc si proto musíte vážit.

Svou nemoc v žádném případě nevnímejte jako něco negativního, dokonce ani, když jde o smrtelnou nemoc. Nezapomínejte, že tu nemoc vytvořilo naše podvědomí, které se o vás stále stará. Znamená to, že na to mělo pádné důvody. Nepospíchejte snadáváním na svůj organismus a nemoc. Vzdejte se boje s nemocí, naopak, poděkujte za tuto nemoc Bohu, svému podvědomí. Poděkujte samotné nemoci. I když se vám to zdá divné, udělejte tak.

Nemocí vám podvědomí odkazuje, že jisté vaše chování a myšlenky nebo pocity jsou vrozporu svesmírnými zákony. To znamená, že chceteli se vyléčit z jakéhokoliv onemocnění, musíte své myšlenky a emoci dát do souladu svesmírnými zákony.

Nemoc je způsob, kterým můžete zrealizovat pozitivní úmysly. Nemoc vás podvědomě chrání před vaším ničivým chováním. Koneckonců je to přece rozhovor mezi Bohem, vesmírem, vyšším vědomím a vámi.

O nemoci jako o prostředku osobního růstu

Lidé si zvykli na stereotypní myšlení, podle kterého je nemoc nepřítel, takže proti ni musíme bojovat jakýmikoliv prostředky bez ohledu na následky. Jenže bojovat s nemocí znamená bojovat se sebou. Proto ji přijměte a vzdejte se boje se sebou samým. Ve vesmíru neexistuje síla, která by se nedala pozitivně využít. I vaše nemoc je takovou silou. Využijte ji jako prostředek pro vlastní růst.

Nemoc je vnější projev takových ničivých pocitů, jako je zlost, nenávist, křivda atd. Každý znich má jistou pozitivní funkci, slouží k osobnímu růstu. Jestliže je člověk ve svém životě využívá, musí nést odpovědnost za to, co mu tyto pocity přinesou. Volba je proto na vás.

Které pocity a myšlenky to jsou. A jaké nemoci vytvářejí?

Text je z knihy:

Staň se tvůrcem svého života

Autor: Valerij Sineľnikov

Pôvodná cena:10.60 EUR
Naša cena:9.54 EUR
Zľava:10.00 %

Knihu tvoří 160 krátkých kapitol, jež jsou vlastně sledem kroků, které vás naučí vzít život do svých rukou, dosáhnout vyšší úrovně vědomí a vnést duchovní přístup do praktického, hmotného života. Hodně pozornosti se v textu věnuje vysvětlení příčin různých onemocnění a potíží, ale i různým oblastem běžného života, jako jsou vztahy, práce, peníze a rodina. Tato učebnice vás naučí být pozorný vůči sobě i vůči okolnímu světu, rozumět signálům vašeho podvědomí a stát se skutečným pánem svého osudu.


Za najlepšiu cenu je kúpite TU
foto: https://pixabay.com/
Pridaj komentár