Znečistené ovzdušie je vážny celosvetový problém a čoraz častejšie sa týka aj Slovenska. Znečistené ovzdušie mení kvalitu života, spôsobuje vážne fyzické aj psychické zdravotné problémy. V ovzduší na nachádza množstvo prachových častíc, oxidov síry, dusíka, uhlíka, ale tiež toxické kovy (olovo, kadmium, kobalt, nikel, meď, zinok), polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU) a mnohé ďalšie.

Tieto znečisťujúce látky poškodzujú imunitný systém a spôsobujú dýchacie problémy, infekčné ochorenia, astmu, kašeľ, bronchitídu, alergie, rakovinu pľúc aj iné typy, kardiovaskulárne ochorenia, problémy s plodnosťou, dojčenské úmrtia, predčasné pôrody, nízku pôrodnú hmotnosť, vrodené chyby, u detí poruchy rastu a učenia.

Znečistené ovzdušie narúša aj ľudské emócie a správanie sa. Častejšie vznikajú depresie, stres, zmeny a výkyvy nálad, úzkosť, podráždenie, poruchy spánku, strata koncentrácie, demencia.

Ako vyvážiť škodu spôsobenú nebezpečným znečistením ovzdušia?

Z pohľadu environmentálneho zdravia sú vysoko účinné vysoké dávky vitamínov a ďalších mikronutrienty.

Mikronutrienty, vitamíny a minerály slúžia ako:

  • kofaktory, ktoré sa podieľajú na metabolizme aj detoxikácií,
  • sú potrebné na prenos kyslíka,
  • sú potrebné na syntézu DNA, delenie a tvorbu zdravých buniek,
  • sú potrebnou časťou aj pre regulačné systémy, imunitný, hormonálny, nervový, tráviaci či črevný,
  • majú protinádorové účinky,
  • mnohé z nich súvisia s epigenetickými dejmi, teda tým, či sa niektoré gény ,,zapnú alebo vypnú

Mikronutrienty predstavujú základnú zložku organizmu. Každá bunka v našom tele má receptory pre vitamíny, minerály a biologicky aktívne látky, ktoré sú potrebné pre ich optimálnu činnosť. Ich nedostatok zvyšuje riziko toxicity podmienenej znečisteným ovzduším. V súvislosti so znečisťujúcimi látkami v ovzduší sa zistil nedostatok či ochranný účinok vitamínov B, C, A, D, E, zinkom, jódom, železom, omega 3- mastnými kyselinami, flavonoidmi.

Vitamín A sa podieľa na imunoregulácií, na procese videnia, správnej funkcii slizníc, epitelov a tkanív (dýchací, koža, črevá, maternica, kosti). Ovplyvňuje metabolizmus hormónov. Chráni proti nádorovým ochoreniam. Je dôležitý pre metabolizmus rôznych toxínov z prostredia.

Vitamín D je potrebný pre metabolizmus kostí, činnosť imunity, endokrinnú reguláciu, je potrebný pre kožu, pankreas, má protirakovinové účinky. Jeho tvorba začína ožiarením kože slnečným svetlom a pokračuje metabolickými procesmi v pečeni a obličkách. Vysoká úroveň znečisťujúcich látok v ovzduší znižuje množstvo UV žiarenia na povrchu zeme, smog tiež zabraňuje pohybu vonku, čo nepriaznivo súvisí s prirodzenou tvorbou vitamínu D.

Vitamíny B (B6, B9, B12) znižujú genetické poškodenie spôsobené znečisteným vzduchom, znižujú poškodenie DNA (genetickej informácie) v mitochondiách (energetických centrách buniek), chránia pred epigenetickými zmenami, aktivujú detoxikačné mechanizmy. Majú protizápalové aj antioxidačné účinky.

Vitamín C je dôležitý pre imunitu, bunky cievneho endotelu, syntézu kolagénu, tvorbu kostí, urýchľuje hojenie rán. Chráni pred oxidačným poškodením spôsobeným toxínmi v ovzduší, pevnými časticami, dymom, ozónom. Pomáha chrániť dýchací systém, jeho nedostatok súvisí s astmou či rakovinou pľúc. Chráni pred poškodením genetickej informácie (DNA).

Zinok je vychytávač voľných radiálov a antioxidant. Je kofaktorom veľkého množstva dôležitých enzýmov. Zasahuje do metabolizmu nutrientov (tuky, cukry, bielkoviny), vitamínu A či nukleových kyselín. Je dôležitý pre delenie buniek a genetiku, aj pre imunitný systém. Nedostatok zinku zvyšuje toxicitu kadmia a uľahčuje jeho ukladanie v organizme. Okrem kadmia pomáha zinok detoxikovať aj olovo a meď.

Jód je potrebný na syntézu hormónov štítnej žľazy, ktorá reguluje metabolizmus, hormonálny systém, nervový systém. Niektoré chemikálie z ovzdušia zabraňujú vychytávaniu jódu (zložky cigaretového dymu, oxidy dusíka, pevné častice), iné, konkurenčné, sa s jódom zamenia a naviažu sa namiesto jódu, čo spôsobuje nesprávnu činnosť štítnej žľazy a zvýšenú citlivosť na toxické látky v ovzduší.

 Mgr. Ľubica Prisenžňáková, PhD.

www.NaturTerapy.sk, naturterapy@gmail.com
Pridaj komentár