Ak sa pozriete okolo seba a vidíte čo len na kurie oko, pravdepodobne ste si všimli, že akosi nám tu narastá počet chorých ľudí. A nárast chorobnosti nie je spôsobený len vekom, ale týka sa čoraz mladších ľudí. Stúpajúcu tendenciu chronických zápalových ochorení je možné vysvetliť tým, že imunitný systém nie je schopný vyregulovať sa. Pod vyregulovaním sa myslí uvedenie do žiadúceho stavu. Teda ak zoberieme to, že ľudia trpia chronickými zápalmi, tak pod vyregulovaním sa myslí ukončenie zápalov.

Reguláciu zápalov majú na starosti bunky imunitného systému, ktoré sa volajú T regulačné lymfocyty (T regulačné bunky). Tieto bunky plnia funkciu brzdy imunitného systému a tvoria asi 20% celkovej imunity človeka. Nie sú to útočné imunitné bunky, ktoré vyhľadávajú patogény. Brzdiace bunky hovoria iným bunkám imunitného systému, že nemusia reagovať, napr. na antigén štítnej žľazy, na alergén, na antigén borélií, ktoré v tele ešte zostali a podobne. Toto je ich veľmi dôležitá funkcia v tele.

Ak nefunguje dobre regulácia cez T regulačné bunky, imunitný systém reaguje nadmerne a neregulovane. Nedá sa zastaviť. A to je problém chronických zápalových ochorení. Nefunkčnosť imunitnej regulácie je problém preto, lebo telo je v neustálom kontakte s mnohými látkami, ktoré spúšťajú zápaly – sú aktivátormi imunity. Sú to baktérie, plesne, vírusy, xenobiotiká (lieky, chemikálie a podobne), alergény a pod.

Všetky tieto látky dokážu aktivovať zápaly a podporovať chronické aktivovanie imunity. Táto chronická aktivácia je podstatným faktorom pre oslabenie imunity. Nezmyselne aktivovaný imunitný systém je stále slabším a slabším. Vyčerpáva sa oveľa viac ako imunitný systém, ktorý je v pokoji a zasahuje len vtedy, kedy je to naozaj potrebné.

Preto ak chcete zabrániť vyčerpávaniu imunity mali by sme venovať veľkú pozornosť T regulačným bunkám. T regulačné bunky podporujú narušenú imunitnú toleranciu (tolerovať čo nás neohrozuje). Narušenie imunitnej tolerancie vedie napr. k alergiám, autoimunitným reakciám, chronickým (nezabrzdeným) infekciám. Chronické infekcie vedú k zápalom a tie zase podporujú chronickú aktiváciu imunity a systematické zápaly, čo zase narúša regulačnú funkciu imunitných buniek.

Ak by sme sa pozreli na to, kde sa tvorí značná časť imunitnej tolerancie je to črevo. To črevo, ktoré si ľudia katujú cez jednoduché cukry, chemikálie v potrave, lieky, záťaže zo životného prostredia a podobne. A výsledkom je dnešný masívny nástup chronických zápalov. Cez zlú funkciu čreva sa narúša schopnosť T regulačných buniek tvoriť imunitnú toleranciu. Imunita sa v dôsledku nadmernej aktivácie vyčerpá, lebo nemá funkčné tie bunky, ktoré by jej povedali, že netreba vždy a na všetko útočiť.

S prianím pevného zdravia pre Vás pripravil
Andrej Medveď a jeho team
www.andrejmedved.sk, www.weltfit.sk, www.abczdravia.sk
andrej.medved9@gmail.com
foto: https://www.needpix.com
(Prečítané 454 krát, 1 dnes)

Pridaj komentár