Mnohí ľudia si myslia, že dnešná doba je oveľa viac o peniazoch, než tomu bolo kedykoľvek doteraz v histórii – že vlastne všetko je dnes (už iba) o peniazoch.

Svojím spôsobom to tak asi fakt je. Peniaze je niečo, čo si ľudia sami na seba vymysleli a čomu sa musia tvrdo podriaďovať – na rozdiel od prírodných podmienok, ktorým sa tiež musíme tvrdo podriaďovať, ale ktoré tu boli „vopred dané“ – a vyzerá to tak, že sa do tohto na jednej strane veľmi logického a užitočného, na druhej dosť „svízelného“ vymysleného systému súdobá spoločnosť zamotáva viac a viac.

Peniaze a ich nielen pragmatická, ekonomická, ale aj symbolická či „energetická“ hodnota už boli nespočetnekrát rozobraté. Táto kniha patrí do tejto oblasti. Tiež sa snaží fenomén peňazí a toho, či ich človek má, alebo nemá, analyzovať a vyvodzovať z toho určité dôsledky a súvislosti, ako aj rady a riešenia. A robí to veľmi dobre, pretože sa snaží siahnuť do samej podstaty veci.

Peniaze ako také sú symbol, zástupný predmet. Avšak bohatstvo a jeho opak chudoba (a samozrejme aj celá škála medzi tým) je jav, ktorý existuje alebo by existoval aj bez ohľadu na zvolený symbol. Niečo ako napríklad zdravie a choroba. Autorka teda analyzuje práve tento existenčný jav. Radšej ako bohatstvo používa pojem hojnosť, pretože ten sa menej spája s čistými financiami a lepšie vystihuje samotný fenomén, o ktorý tu ide. Keď si totiž odmyslíme peniaze ako také, vieme si lepšie predstaviť a opísať, čo pre nás bohatstvo (alias hojnosť) znamená. Pekné je na tom, že pre každého niečo iné.

Podstatná časť knihy je o tom, ako si teda zadefinovať predstavu a pocit hojnosti osobne a individuálne. Všetci vieme, že pre určité typy ľudí sa bohatstvo vôbec nespája s vlastnením množstva vecí, alebo s tými najdrahšími značkami všetkých možných spotrebných predmetov, a dokonca ani s veľkým či veľkolepým príbytkom. Ba možno dokonca ani s luxusnými exotickými dovolenkami a cestovaním. Na druhej strane to, že určití ľudia nepovažujú za pravé bohatstvo vyššie uvedené položky, nedáva nikomu právo odsudzovať alebo neuznávať predstavu hojnosti v presne takom zmysle: veľa vecí, drahé a luxusné veci, vyberané jedlá, časté cestovanie. A niekomu ďalšiemu k dostatočne bohatému pocitu zo života stačí byť neobmedzeným slobodným pánom svojho času. Koľko ľudí, toľko chutí. Dôležité je, aby mal človek sám v sebe jasno a nepestoval si v sebe vnútorný konflikt, a už vôbec nie zášť, závisť či nenávisť.

Takže vďaka tejto knihe si môže každý v prvom rade ujasniť, ako by chcel žiť, aby mohol mať pocit, že je bohatý. S tým súvisí aj pocit naplneného života (hojnosť je vlastne aj plnosť). Človek má pocit naplneného života, keď robí niečo, čo mu dáva zmysel a čo ho baví. Preto je pojem a pocit hojnosti/bohatstva úzko spätý s pocitom zmyslu, poslania, úžitku. Bez ozajstného zmyslu života nemôžeme zažívať skutočný blahobyt, len prázdne bohatstvo: môžeme byť obklopení hromadami vecí a bývať v krásnom dome, aj vyzerať a obliekať sa úžasne, ale nebudeme mať ten pocit hojnosti, o akom je skutočné bohatstvo (a táto kniha). Preto buďte sami sebou, venujte sa tomu, čo máte radi, a tým si privoláte do života hojnosť!

A hoci, ako už bolo spomenuté, každý sme iný a iná je aj naša predstava o hojnosti a reálna cesta k bohatstvu, predsa len sa určité ľudské názory, sklony, túžby a potreby opakujú, na základe čoho si odjakživa radi vytvárame rôzne typológie. V tomto prípade Prema Lee Gurreri zostavila 23 archetypov – osobnostných typov. Tie predstavujú potenciál, špecifické schopnosti a talenty, cieľ či zmysel života, ktorý je pre každý typ prirodzený a primeraný.

Ak človek zistí, aký je typ, získa svoj „osobný kód hojnosti“. Vyššie zmienená individuálna definícia hojnosti hrá v odhalení osobného kódu hojnosti významnú úlohu. Keď viete, kto vlastne ste – aký ste typ, môžete začať žiť naplnený, zmysluplný život, zažívať úspech a pocit, že robíte to, pre čo ste sa narodili. A hojnosť vrátane materiálneho zabezpečenia potom bude len prirodzeným dôsledkom celkového spôsobu bytia. Autorka sa s pomocou svojho systému snaží pomôcť každému čitateľovi nastúpiť na takú cestu, ktorá jemu osobne umožní začať fungovať tak, aby nebol „chudobný“, ale aby mohol začať zažívať väčšiu hojnosť. Alebo inak povedané, odblokovať prekážky, ktoré mu v zažívaní hojnosti bránia.

Je jasné, že nie každý má na to, aby bol podnikateľ a majiteľ veľkej firmy, alebo developer či finančník. Okrem toho to v dnešnom svete pôsobí tak, že množstvo profesií, ktoré sú pekné, hodnotné, často aj dosť náročné a hlavne pre fungovanie spoločnosti nepostrádateľné, jednoducho nemá šancu zarábať veľa a dopomôcť človeku k bohatstvu. (Kdeže k bohatstvu, často nie ani k priemerne pohodlnému a príjemnému životu!) Možno je načase, aby sme sa kolektívne prestali držať tohto starého delenia na dobrých, múdrych, tvorivých či poctivo pracujúcich ľudí, ktorí nemajú šancu zbohatnúť, a bohatých, no apriori „zlých“. Najprv to však musíme prestať robiť mentálne – v duchu, názormi a presvedčením. Vonkajšia realita sa určite nezmení zo dňa na deň, ani z roka na rok, tak, že za väčšinu pracovných pozícií sa platy zdesaťnásobia… a my, ktorí sa pokladáme za „duchovných“, už predsa musíme dobre vedieť, že vonkajšia, hrubohmotná realita odráža a nasleduje realitu jemnohmotnú, čiže naše myšlienky.

Táto výnimočná kniha je teda presne o tom, že sa nestavia k myšlienke bohatstva materiálne. Pritom poskytuje návod (presnejšie, jeden z možných návodov), ako prestať večne bojovať s nedostatkom peňazí a začať žiť v hojnosti a bohatstve. Nie tak, že sa vám podarí urobiť dobrý kšeft, ale ani tak, že po rokoch tvrdej driny vám to konečne začne vynášať, ba ani tak, že niečo zdedíte, vyhráte či šikovne investujete – ale s pomocou správneho využitia duchovných princípov.

Viac v knihe:

Váš osobní klíč k hojnosti

Autor: Prema Lee Gurreri

Pôvodná cena:9.60 EUR
Naša cena:8.64 EUR
Zľava:10.00 %

(Prečítané 113 krát, 1 dnes)

Pridaj komentár