Neprišli ste sem vychovávať deti.
Máte v hlavách mylnú predstavu toho, že deťom niečo odovzdávate. 
S obľubou používate slovo program.
Rodičovstvo a výchova je program ako kazdý iný. 
Rodičia detí sú telesné schránky, cez ktoré,
alebo vďaka nim, sa každý nový individualista dostane na Zem.
Napumpuje sa emóciami a odžije si v udalostiach 
a situáciách s rodičmi a so všetkými ostanými presne to, čo tu chce žiť.


Pridaj komentár