Ako sa v prvých dňoch nového roka 2020 a na prahu vstupu do Novej Zeme cítite? Iste v hĺbke duše vnímate, že to, čo žijeme a tvoríme teraz, je absolútne jedinečné. Nečudo, že do tohto božského dobrodružstva sa prišla na našu planétu zapojiť a podporiť jeho zdarný priebeh rekordná masa duší. V časovom úseku roku 2020 všetky živé bytosti na Zemi dostanú nové príležitosti a možnosť podporiť posun vedomia.

Ide o míľnik na ceste ľudstva a Zeme,  ktorý symbolizuje začiatok jeho ďalšej vývojovej éry: konštelácia dvoch osudových planét, Jupitera a Saturnu spúšťa nový cyklus a prerod. Tieto planéty sú od staroveku považované za indikátory kvality času. K tomu, aby nastala ich konštelácia v ďalšom znamení, musí ubehnúť približne 200 rokov a prechod cez všetky znamenia zverokruhu trvá osem storočí. Takže sa všeobecne predpokladá, že konštelácia 2020 prinesie veľké zmeny vo svetovej politike, ekonomike a životnom prostredí. Navyše štartujeme ďalšie veľké zmeny na Zemi, pretože práve v tomto období aj ďalšie významné vývojové cykly končia a nové práve otvárame. V tomto roku teda píšeme úplne inú históriu Zeme.

Čo je dôležité

 • Sme kvapkami v oceáne Jednoty a každý z nás si tvorí svoj svet – podľa osobnej pripravenosti a dobrej vôle vymaniť sa z klietky ega a konzumného systému, ktorý spotrebováva zdroje pre zajtrajšok, pre naše deti a budúce generácie.
 • Preto je v týchto prelomových časoch veľmi dôležité uvidieť a prijať veci také, aké sú a zaujímať sa o to, čo sa deje. Napojiť sa na svoju intuíciu a najvyšší zdroj.
 • Vedome si vyberať si slová, ktoré vyslovíme s ohľadom na ich dopad, pretože ich vibrácie tvoria realitu. 
 • Matriarchát a patriarchát na Zem ako kolektívna skúsenosť už bol. Teraz sa otvárame pre rovnováhu ženských a mužských princípov na Zemi. Dôležité je každý deň si uvedomovať, ctiť a žiť ich rovnocennosť.
 • Tvorí sa Nové ženstvo. Nutná je hlboká a široká očista starého, zohyzdeného a doráňaného ženstva.
 • Piliermi nového „svetonázoru“ sa stávajú: rovnováha, radosť a život cez srdce.
 • Všetky tieto zmeny pretvárajú aj sféru práce, organizácií a podnikania. Tvorí sa nový spôsob vedenia ľudí, kde sú dôležité: integrita, vedomá komunikácia a emočná inteligencia. 
 • Vytvárame nový spôsob tvorby hodnôt s dôrazom na osobnú a spoločenskú zodpovednosť. 
 • K tomu, aby bol človek naozaj úspešný a šťastný, je treba ľudsky dospieť a konať vedome. Prevziať za svoje rozhodnutia plnú zodpovednosť aj s dôsledkami, bez vyhovárania sa na iných ľudí alebo vonkajšie okolnosti.  
 • Pravdivosť a láskyplnosť, tolerancia a ohľaduplnosť, súcit a spolupráca, tvorba pozitívnych pocitov a emócií. Každý z nás si vyberá myšlienky a emócie (z nadvedomia, z kvantového poľa, zo zápisov rodových programov, atp.) podľa zákona príťažlivosti.
 • Na to, aby sme všetky tieto posuny a zmeny zvládli a spracovali, je treba sústavne detoxikovať telo, vedome dýchať a oddychovať, piť veľa vody a opakovane čistiť podvedomie. 
 • Fyzické telo je hrubohmotnejšie ako duša. Rozdiely vo vibráciách je vhodné vyrovnávať aktivitami, ktoré nám prinášajú radosť a nadšenie – zmysluplným fyzickým pohybom a meditáciou.
 • Pravidelne sa treba efektívne uzemňovať a prepájať s vedomím božského otca a božskej matky. Cez čisté telo sťahovať kódy vedomia a svetla pre mierový posun vedomia na Zem. Sme ako vesmírne antény, prijímače i vysielače energií.
 • Máme zrkadlové neuróny. Vedome si vyberajte päť ľudí, s ktorými trávite najviac času, pretože vás priamo i nepriamo ovplyvňujú a formujú. 
 • Srdce tvorí pocity. Hlava tvorí myšlienky. Telo tvorí emócie. 
 • Energiu dávajte len pozitívnym myšlienkam a vedome vyslovujte pozitívne slová, pretože majú veľkú silu. Minimalizujte tie negatívne.
 • Sledujte nové informácie zo zdrojov, ktoré vám poskytujú príjemný pocit a nevyvolávajú strach alebo negatívne emócie. .
 • Prijímajte vysokovibračnú bio stravu bez mäsa, éčiek a toxínov.
 • Vzdajte sa liekov a nahraďte ich plodmi prírody – bylinkami, olejmi, atp.
 • Je čas zúčtovania a oddeľovania zrna od pliev. Všetky skúšky skladáme každý sám za seba… Zrno tu zostane a plevy odveje vietor času.  

Prehľad súvislostí

 • Staré vývojové cykly končia a nové vývojové cykly otvárame.
 • Každý individuálne (spolu)rozhoduje o tom, čo budeme v budúcnosti zažívať – tým, čomu a komu dáva a nedáva jeho pozornosť, čas a energiu.  
 • Život je zmysluplné božské dobrodružstvo – a my sme herci i režiséri zároveň.
 • Nová Zem prináša iný uhol pohľadu a inú kvalitu prežívania života.
 • Hľadanie ďalších ciest, pretože staré spôsoby riešení na súčasné otázky už nefungujú.
 • Významné posuny v osobnom i kolektívnom vedomí.
 • Veľké výzvy a šance pre každého.
 • Lekcie na všetkých úrovniach.
 • Ochrana planéty pred naivným ničením a vedomá práca pre rozkvet nášho spoločného domova – Zeme.
 • Udalosti, ktoré budú mať dopad na jednotlivca zvlášť a všetkých spolu.  
 • Potreba naladiť sa na dianie a uvedomiť si, čo sa deje na Zemi i na celogalaktickej úrovni a čoho je naša generácia súčasťou.
 • Pre Novú Zem (Zlatý Vek) sa rozhodne a vzostúpi viac a viac duší.

Sila prítomnosti

„Život poskytuje človeku také zážitky, ktoré usmerňujú rozvoj jeho vedomia. A odkiaľ vieme, že potrebujeme práve ten alebo onen zážitok? No predsa odtiaľ, že ho prežívame v tejto chvíli.“           Eckhart Tolle

            Máme za sebou tri náročné roky – rok 2017 bol jednotkový a vládlo mu Slnko, rok 2018 bol dvojkový a vládla mu Venuša a rok 2019 bol trojkový a vládol mu Merkúr… Tento čas nás pripravil na manifestáciu všetkých túžob, zámerov, cieľov, modlitieb a prosieb, ktoré sme v týchto rokoch vytvorili, do hmoty a do nášho života a sveta v tomto roku. O roku 2020 písal už Nostradamus a určite ste počuli viacero rôznych predpovedí. No podstatné je to, že čomu uveríte a v čo veríte. Čo prijímate a čo odmietate. Pretože podľa toho žijete a TO sa vám deje. Pozorne pozorujte a citlivo preciťujte, jasne vnímajte a vedome počúvajte bez hodnotení a súdov a utvárajte si Vašu pravdu.

            Vedecké výskumy už koncom 20. storočia potvrdili, že žijeme podľa toho, čomu veríme. A v každom okamihu máme možnosť vybrať si z nekonečného počtu možností. Ide teda o to, vybrať si správne – pre naše skutočné dobro. Všetci sme energia. Cyklus vývoja duše bol v roku 2019 ukončený. Z roly závislých obetí a vinníkov (vek Rýb) sa prirodzene posúvame do roly vedomých tvorcov (vek Vodnára). Podstatné pre to je odovzdanie sa prirodzenému toku vývoja a života a vzdanie sa strachu pred novým. Znamená to s odovzdaním a dôverou, bez odporu a strachu sa postaviť nad priepasť a vzlietnuť. Absolútna dôvera v silu života a najvyššej inteligencie, ktorá nás jednoducho presahuje sa stáva novým náboženstvom :-),

            Mnoho ľudí sa ma pýta, čo to znamená žiť vedome? Pozorne tkať nitky života s prijatím plnej zodpovednosti za to, čo v živote tvorím, prijímam a dávam, mám i nemám, rozhodovať sa tu a teraz, nechať veci plynúť pre najvyššie dobro všetkých zúčastnených. Rešpektovať univerzálne zákony vesmíru a života, spojenie so svojou intuíciou a dušou, bez závislosti alebo pripútanosti k veciam a ľuďom, s hlbokou vnútornou múdrosťou. Vidieť veci v súvislostiach, s uvedomením si dôsledkov svojich slov, túžob, zámerov, myšlienok, rozhodnutí a činov. Toho, čo robím a ako to robím – i toho, že niečo nerobím a nedám tomu v živote priestor, pozornosť a energiu. Odpoveď by bola dlhšia, ale nateraz asi stačí. Možno, že vy to máte inak – a je to tak správne.   

„Existujú iba dva dni v roku, keď nemôžeme nič urobiť. Jeden sa volá včera a druhý zajtra.“     Dalajláma

            Každoročne sa ľudia na prelome rokov obzrú nazad na ostatných 12 mesiacov a podľa ich schopností a možností sa snažia navnímať a naladiť na to, čo prichádza s novým rokom. Zvyčajnou otázkou je preto: „Aký bude rok 2020?“ A správnou odpoveďou: „Taký, aký si ho vytvoríme a urobíme.“ Áno, ale: Teoreticky máme v každej sekunde nekonečné množstvo rôznych možností vývoja a smerovania ďalšej cesty. No niektoré aspekty prevažujú alebo sú posilnené viacerými všeobecnými vplyvmi, ako sú – vibrácie čísel, energia symbolov, masy energie zhmotnenej v planétach, kométach či hviezdach – a ich kombináciami.

            Vždy je preto pre človeka dôležité byť informovaný o kvalite času, ktorý ich sumarizuje a je múdre a užitočné byť v súlade s aktuálnym dianím, šancami a výzvami, aby sme sa márne nenamáhali a netrpeli zbytočne. Naši predkovia hojne pozorovali, skúmali a zužitkovali spomínané mocné nástroje predpovedania vývoja dejín. Nadviažeme teda na túto osvietenú tradíciu a pozrieme sa spolu na niektoré zásadné šance a výzvy, ktoré nám rok 2020 prináša. 

            V porovnaní s inými myšlienkovými formami, vývojovými stupňami a prejavmi vedomia sme my ako ľudské bytosti dostali do vienka slobodnú vôľu. Preto máme v každej situácii možnosť výberu vonkajšieho objektu alebo vnútorného postoja – s tým, že zodpovednosť za voľbu aj s dôsledkami a súvislosťami nám je ponechaná. To je podstata prirodzenej univerzity života. To je motor napredovania a rozvoja Univerza, Vesmíru, Najvyššej inteligencie a Veľkolepého božského stvoriteľského plánu, ktorý sa o nás s láskou stará a nás v každom ohľade presahuje.   

Čo hovorí numerológia

            Rok 2020 je štvorkový rok. Na základe toho môžeme z numerologického hľadiska predpokladať, že to bude obdobie dostávania sa do rovnováhy v dualite, keď mnohí majú šancu nájsť osobný balans. Tak ako si tento rok ustelieme, tak budeme minimálne ďalších päť rokov spať. Zelenú dostávajú: zručnosť, pracovitosť, organizačné schopnosti, materiálne zabezpečenie a úspechy. Ale aj potreba fyzických dotykov a sila prírodných živlov. 

Dve dvojky a dve nuly predpovedajú, že tento rok prinesie viac citlivosti a usilovnej práce, otvorenia sa duchovnej energii a súčasne uzemnenia do života. Nuly vždy posilňujú vibráciu čísla v dátume pred nimi, tentoraz harmonickej, citlivej, intuitívnej a spolupracujúcej dvojky. Nula prináša duchovný pokrok cez lekcie a prekážky, musíme sa teda usilovať viacnásobne na dosiahnutie zámerov, ktoré nám inokedy idú hladko. Túto situáciu potvrdzuje i konštelácia pomalých planét na oblohe. Deje sa tak preto, aby sme si skutočne dobre a zodpovedne nacítili, premysleli a navnímali, čo vlastne vytvárame pre seba a svet do prázdneho miesta v strede kruhu, ktorý symbolizuje nula. Pretože najskôr vznikajú nové veci na jemnohmotnej energetickej úrovni, a až potom sa to pretaví na hrubohmotnú úroveň…

Nula v letopočte podporí dve dvojky v tom, aby nás viedli k úcte a citlivosti, rozvoju intuície a k vedomej komunikácii. Budeme viac dbať na rodinu, domov a priateľov. Nápady, ktoré sme mali už dávnejšie, začneme uskutočňovať. V tomto roku budeme mať viac práce i záľub. Budeme družnejší a budeme mať potrebu viac sa stretávať a spolupracovať. 

            Číslo 2020 vytvárajú dve dvojky a keď ich zrkadlovo otočíme podľa posvätnej geometrie, uvidíme srdce. To je hlavný symbol a kľúč k ďalším dňom, týždňom, mesiacom i rokom. V láske máme teda konečne šancu prijímať a dávať viac harmónie, súznenia, podpory, porozumenia a tolerancie. Rok 2020 je rok dozretia skutočnej lásky a rovnováhy protikladov – teda všeobjímajúcej, bez podmienok, ega, posudzovaní, strachov, odporu a očakávaní.

            Štvorkový rok taktiež otvára priestor pre prácu v hmote a spojenie s fyzickou hmotou, potrebu byť manuálne aktívny a zručný, úsilie dosiahnuť ciele a úspech – tvrdo odpracovaný a podporený organizačnými schopnosťami, ďalej posilňuje potrebu domova, istoty a uzemnenia. Tieto schopnosti sú vnášané do života pomocou dvojok. Tie prinášajú v roku 2020 rozvoj ženských energií. Predovšetkým citlivosti, lásky, jemnosti, empatie, vnímavosti, podpory, starostlivosti, ohľaduplnosti, chápavosti, romantiky, intuície, trpezlivosti, tolerancie, ústretovosti, spolupráce, spájania, partnerstva, rovnováhy a duality. Z tohto pohľadu je vládnucou planétou roka Mesiac – Luna. Tá prináša aj ďalšie témy ako prijatie, matka, vzťahy, rodičovstvo, vnímavosť, kreativita, predstavivosť, manželstvo,  a veľkú tému –  podvedomie.   

            Rok 2020 bude aj časom prehodnotenia našej sily a rozvoja empatie a súcitu. Bude to obdobie nových začiatkov, a hlavne rok skúšok, preverovania schopností, pestovania psychickej odolnosti, osobného rastu a rozvoja fyzického a psychického zdravia. Treba si vysúkať rukávy a pustiť sa do konkrétnej práce a fyzickej tvorby toho, čo v našom živote a svete treba. Veľký dôraz treba klásť na zdravie a vhodnú výživu, naučiť sa energiu využívať efektívne a konštruktívne, aby sme sa nepresiľovali a vyhli sa psychickému napätiu. Treba si zabezpečiť správne zdroje podpory a povzbudenia. Keď sa naučíme vyrovnávať našu psychickú a fyzickú energiu do šťastnej rovnováhy, tento rok nám prinesie veľké úspechy a materiálne zabezpečenie. Štvorka značí budovanie a silu, obavy teda nie sú na mieste. Z celkového pohľadu to bude významný a veľmi dobrý rok. Teraz zopár slov k jednotlivým mesiacom.

Január 2020
1 + 4 = 5
Možno ste predpokladali, že január sa bude začínať jednotkou, ale nie je to tak, začína sa vibráciou čísla 5, a to znamená, že hneď po sviatkoch nastávajú zmeny v osobnom i pracovnom živote. Ide o výzvy k zmenám, ktoré nás posunú vpred. Preveria našu nezávislosť, sebestačnosť, ľudskú dospelosť, schopnosť niesť za naše rozhodnutia dôsledky, sebestačnosť a odvahu začať niečo úplne nanovo. Najvhodnejším miestom na relaxáciu vždy bola a je príroda, ktorá nás v tomto hektickom období a svete jediná dokáže naplniť skutočným pokojom a dobiť nám baterky pre ďalšie zmeny.  Veľmi vhodné je športovanie, starostlivosť o svoje potreby a občasný výlet do príjemnej spoločnosti. Január je čas vhodný na vzdelávanie pre krajší život, na spoznávanie nových vecí, na sledovanie aktuálnych vedeckých objavov a tvorbu nových vzťahov. Január nás preverí v dôslednosti a pravosti toho, čo žijeme. Tiež napomôže splneniu našich snov, ak vydržíme v pozitívnom postoji a budeme otvorení novým impulzom života.

Február 2020
2 + 4 = 6
Táto numerologická konštelácia prináša tri dvojky. Prídu pozitívne zmeny v oblasti vzťahov, rodiny a spoločnosti, keď si vyberieme správny kurz a budeme ho dodržovať. Je to obdobie na otváranie sa citlivosti, láskavosti a ďalšiemu prenikaniu ženských kvalít do našej reality. Ideálny čas na prirodzenú kultiváciu rôznych foriem podpory, spolupráce a pomoci, pri starostlivom nastavení vlastných hraníc. Budeme sa zoznamovať s novými ľuďmi a je šanca na stretnutie celoživotného partnera snov. Február je otvorený pre urovnanie starých nedorozumení alebo „neriešiteľných“ sporov. Magické dátumy budú 2. 2. 2020 a 22. 2. 2020, ale nie na svadby, rodinné oslavy či štarty iných dôležitých projektov a uzatváranie zmlúv.

Marec 2020
3 + 4 = 7
Marec nám prinesie mix rôznych pocitov a emócií. V tomto mesiaci sa môže rozpadnúť mnoho vzťahov a veľa ľudí pravdepodobne zmení správanie, čo nás môže zaskočiť i zabolieť. No všetko sa deje z nejakého vyššieho dôvodu. Zmyslom týchto skúšok bude to, aby sme sa naučili spoliehať sa vždy len sami na seba. Aby sme v tomto náročnom období uvideli našu vnútornú silu, schopnosti a čo všetko sme schopní ustáť a prekonať. To, čo sa bude mnohým z nás diať v marci, z nás zmyje výraznú vrstvu ega a inšpiruje k hľadaniu vyššieho zmyslu života či duchovných rozmerov bytia. Až keď za našich životov navždy alebo na určitý čas odídu naši milovaní a blízki, uvedomíme si, čo pre nás znamenali, a že sme s nimi mali byť viac.

Apríl 2020
4 + 4 = 8
Po náročnom marci nám v apríli znova vyjde slnko, obnoví sa nádej a radosť zo života. Apríl nám ale prinesie dve štvorky. Osmička je karma, ktorú si neustále vyrábame myšlienkami a činmi, ktoré si slobodne vyberáme. V každej situácii je totiž kľúčové, ako na ňu zareagujem. Ak s nadhľadom, pochopením, súcitom a s prijatím zodpovednosti za svoje rozhodnutia, bez očakávaní a posudzovaní  iných, apríl by mal byť pohodovým časom harmónie, rovnováhy až úspechov. Ak sme sa správali v modelových skúškach z dielne najvyššej inteligencie so strachom, odporom voči zmene, s nadradenosťou či aroganciou, môžeme sa pripraviť na neúspechy a choroby. Témou tohto mesiaca je posun k vyššej kvalite – ak sme zaujali  pozitívny postoj. V tom prípade sa nám bude dariť lepšie a lepšie v osobnom i pracovnom živote.

Máj 2020
5 + 4 = 9
Máj je tradičný čas lásky, rozkvetu a oslavy života. Uzatvára sa počas neho najviac svadieb. Dochádza k mnohým počatiam detí. No aj keď sa obloha na nás bude usmievať, v roku 2020 sa s veľkou pravdepodobnosťou budeme cítiť akoby na všetko sami. Vďaka tomu si vytriedime z nášho života odpadové vzťahy – parazitujúce, toxické a vôbec nefunkčné vzťahy, ktoré nám viac berú, ako dávajú. Smerujeme do sveta rovnocennosti ženy a muža, rovnováhy ženských a mužských kvalít, života v našom strede – v srdci, tak si treba na to postupne zvykať. Pred tým, ako s čistým zámerom lepšej a šťastnejšej budúcnosti vykročíme do nového, slobodnejšieho leta, je treba sa otriasť od záťaží starého.

Jún 2020
6 + 4 = 10 = 1
Tak a je to tu – nová kvalita a nový začiatok príde v júni. Vibrácia tohto obdobia nám umožňuje, aby sme zo starej cesty vystúpili a starú kvalitu preklopili do novej s čerstvým elánom. Bude tu  nový začiatok leta, nový začiatok v práci a nový začiatok v partnerstve. Keď si prejdeme celú cestu vývoja duše od 1 do 9 a pochopíme vesmírnu hru života a vývoja vedomia, sme pripravení na posun do vyššej kvality s plným potenciálom a s úľavou vstupujeme do nového cyklu a začiatku s číslom  1. Je to o seba-uvedomení a našej životnej úlohy – alebo ak chcete poslania – tu a teraz. Lebo len v prítomnej chvíli máme prístup sami k sebe a dokážeme byť skutočne diamantom a originálom – teda sami sebou. Len tu a teraz dokážeme tvoriť pre naše najvyššie dobro.

Júl 2020
7 + 4 = 11 = 2
Letný mesiac júl bude podľa numerológie jedným z najlepších a najkrajších období roka 2020. Veľa z toho, na čom sme poctivo pracovali v uplynulých troch ťažkých rokoch – pomocou našej práce na sebe, pomocou zámerov, vizualizácií, modlitieb, meditácií, prosieb a prianí smerom k Bohu, ale aj pomocou slov a myšlienok, ktorým sme dali pozornosť – vedome či nevedome – sa nám jednoducho zhmotní, manifestuje, teda jednoducho vyplní. My si potom s úľavou a radosťou vydýchneme a skonštatujeme, že život je nádherné dobrodružstvo a stojí za to žiť. V tomto mesiaci taktiež možno spoznáme nové lásky, ktoré môžu byť šťastne spečatené sobášom. Užijeme si krásne letné rána a dni, teplé večery a noci, naplno si doprajeme slnko a vodu, prírodu a čerstvý vzduch, oddych a energetickú injekciu aktivitami, ktoré nás zmysluplne napĺňajú. Budeme sa cítiť ľahko, šťastne, vitálne a pohodovo.

August 2020
8 + 4 = 12 = 3
August nás nastaví na prehodnotenie vecí a ukončí ich odkladanie, zanedbávanie a odsúvanie. V auguste je veľmi pravdepodobné, že veci, ktoré by sme v iných mesiacoch nemohli vyriešiť, sa s ľahkosťou začnú otvárať a my s prekvapením zistíme, že to ide, dokonca ľahko. Koniec augusta bude príjemný a povznášajúci, lebo nás zaplaví spokojný pocit, že sme sa zbavili dlho odkladaných povinností či nesplnených sľubov, a máme ich „z krku“.

September 2020
9 + 4 = 13 = 4
September bude mesiac energeticky a tematicky podobný celému roku 2020. Ak si nezachováme srdečný odstup a láskyplný nadhľad, bude časom smútku a chorôb. Príde na to, viac sa venovať starostlivosti o seba a svojmu zdraviu. Po lete prichádzajú jesenné školské a pracovné povinnosti. Je to ideálny čas na fyzický, psychický a emočný detox a očistu. Účinný je tanec, joga, bubnovanie, turistika, arteterapia, umelecká tvorba, plávanie či iné formy sebarozvoja a nenásilného pohybu. Aby sme náročné vyvrcholenie roka 2020 prežili v pohode a plnom zdraví.

Október 2020
10 + 4 = 14 = 5
V októbri by sme si popri práci mali dopriať znova dostatok oddychu, pohybu na čerstvom vzduchu  a ľahko stráviteľnej, zdravej, bezmäsitej stravy. Rok 2020 praje sťahovaniu, skvalitneniu bývania, predaju a kúpe nehnuteľností, ako aj zmene bydliska či novej práci. Ak sme sa pre to rozhodli a doteraz to nestihli, október je veľmi vhodný mesiac to zrealizovať a stihnúť ešte pred vyvrcholením roka. Dodá nám to pevnú pôdu pod nohami a skvelý pocit novovytvoreného domova podľa nových požiadaviek a potrieb napríklad blízko lesa, vody a čistej prírody. Prostredie, v ktorom sa väčšinu dňa pohybujeme, pracujeme a spíme ovplyvňuje náš základný životný pocit až na 33 percent. Tu nie je na mieste šetrenie.  

November 2020
11 + 4 = 15 = 6
Aj keď sme mali 6 už vo februári, v novembri ju tvoria dve jednotky, dve dvojky a dve nuly. Asi vás to prekvapí, no podľa numerológie to bude jeden z najlepších a najúspešnejších mesiacov v roku 2020. Budeme k sebe milí a starostliví. Všade kde je to možné budeme vidieť dobro a nič nás neodradí – ani neúspech či choroba. Budeme sa na veci dívať inak a v inom svetle. Budeme statočne bojovať s nepriazňou, lebo optimistický pohľad na svet doslova „robí“ veci lepšími a krajšími. Tak sa budeme cítiť a teda aj celkove mať…

December 2020
12 + 4 = 16 = 7
December bude znova mesiacom zmien. Niekedy sa nám bude zdať, že na nič nestačíme a máme na všetko málo času. Pri sumáre roka možno pochopíme, že vnútorne sme sa veľmi posunuli, vniesli a upevnili si v živote radosť, vzťahy, zdravie, prácu a finančnú pohodu. I keď navonok sa možno až tak veľa toho nezmenilo, podstatné je, že sa zmenil náš uhol pohľadu a náš postoj. A to je kľúč. Až potom je možné začať nový rok 2021 s „čistým“ stolom, čistými myšlienkami a vyčistenými vzťahmi.

Čo nám to prináša?

            Nový vek sa nerodí ľahko. Ľudia sa bránia zmene, pretože ich vytrháva z doterajšieho relatívneho pohodlia a bezpečia. Napríklad tvorcovia spoločenského a ekonomického systému sa snažia udržať sa a ho čo najdlhšie, i keď je zrejmé, že stará Zem končí a nová Zem začína.

„Ego sa spaľuje a transformuje cez bolesť“.     Eckhart Tolle

            Výzvami roka 2020 a nového veku bude vedomá striedmosť, uvedomelé šetrenie a rozumné hospodárenie na Zemi. Lepšie hospodáriť budeme musieť s vodou, potravinami, Zemou a vôbec všetkým, čo súvisí s materiálnym zabezpečením. Budú musieť byť zverejnené známe spôsoby, ako stavať energeticky pasívne bývanie.

            Podľa Číňanov to má byť všeobecne rok hojnosti a štedrosti, keďže bude rok pod vládou kovového potkana, alebo myši a podľa čínskeho zverokruhu začína 26. januára. Najlepšie sa budú mať ohnivé a zemské znamenia. Rok nám má priniesť šťastie, nové perspektívy, pracovné možnosti i dobrodružstvá, dodá nám potrebnú odvahu a sebadôveru. Dokonca zvyšuje schopnosť konať, priťahuje zaujímavé príležitosti, podnikanie a investície. Ale aj veľké zmeny na všetkých úrovniach – v oblasti kariéry, práce, osobného rozvoja, vzťahoch a láske. Kovová krysa praje láske, voľnému času, záľubám, koníčkom a varuje ped úbytkom životných síl a honbou za peniazmi.

            Podľa prírodných národov a šamanských predikcií je rok 2020 rokom nových začiatkov vo všetkých oblastiach. Staré spôsoby riešení alebo reakcií na podnety nám už na Zemi nebudú fungovať a budeme musieť hľadať iné – nové. Je iba na nás, či sa rozhodneme pre strach, alebo lásku. Oboje, ani kompromisy, nie sú možné, pretože sú to opozitá. Tam, kde vládne strach, ktorý plodí energetické bloky a človeka úplne paralyzuje, nemôže prúdiť energia lásky a naopak, tam je vládne láska, nie je priestor pre strachy a miesto pre obavy.   

            Rok 2020 je teda aj o prehodnotení partnerských a medziľudských vzťahov, o ukotvení sa v energii na planéte Zemi, o spoločenských roliach. Bude poznamenaný aj hlbokým liečením a návratom k nášmu pôvodnému absolútnemu zdraviu. Dve dvadsiatky v roku 2020 sú symbolom duchovného prebudenia duší, pretože iba cez tento proces môže prísť vykúpenie a znovuzrodenie ako vyvrcholenie kola života.

            Tento rok nikomu nič neodpustí. Aby sme sa stali celistvými a uzdravenými bytosťami a milovali naše telo, dušu a prijali dar života, všetky duše na Zemi budú robiť veľké rozhodnutia. Môžeme dosiahnuť veľký úspech a vyliečenie, ale aj prežiť hĺbku a pád. Ako si ustelieme, tak budeme v ďalších rokoch a dekádach spať. Vzťahy majú šancu byť úplne uzdravené. Láska, harmónia a sexualita v nich sa posunú na oveľa vyššiu úroveň. Dve dvadsiatky symbolizujú dve labute a otvárajú nám srdcia. Cez naše srdce, vnútorné dieťa a citový vzťah k samému sebe prúdi k nám a do nás premena lásky. Citové vzťahy a ich hranice budú rešpektovať naše osobné potreby.

            Mytologický liečiteľ Chiron v tomto roku poputuje znamením Barana i Býka a prebudí všetky živly – zem, vodu, vzduch i oheň. Je preto pravdepodobné, že nastanú prírodné katastrofy. Teraz sa to deje v Austrálii, kde zomierajú a trpia stovky zvierat, stromov a rastlín. 

            Každá naša myšlienka a skutok budú skutkom novej karmy. Urán vo Vodnárovi prinesie rozpustenie starých a nefunkčných štruktúr, závislých citových väzieb, ezoterických, náboženských a duchovných neprávd. Aj v týchto sférach dôjde k očiste od podvodníkov.

            Ďalším významným bodom konca starého je karmická Čierna luna, ktorá 27. januára prejde  do znamení Barana a utvorí konjunkciu s Chironom. Čierna luna potom 21. októbra prestúpi do zemského Býka.

            Od 2. decembra 2019 do 19. decembra 2020 bude Jupiter v znamení Kozorožca. Podľa astronómie je Jupiter najväčšou planétou našej slnečnej sústavy. Z astrologického hľadiska je Jupiter prvou z piatich pomalých planét. Podľa planetárneho pôsobenia v danom znamení zverokruhu je Jupiter planétou rozkvetu a expanzie, zákonov a spravodlivosti, optimizmu, šťastia, ochrany a božského vedomia. Jupiter v kozorožcovi potrestá duchovnú pýchu a politickú ctižiadosť. Vplyv Jupitera v konjunkcii s Plutom v zemskom znamení Kozorožca podporí rekonštrukciu vlád a odchod určitých politikov zo scény. V systéme retrográdneho postavenia od 15. mája do 12. septembra 2020 prezentuje Jupiter existenciu a vzťahy vládneho systému, autority, hierarchiu, zákony, vládnutie a politiku.

            20. marca vstúpi Slnko do ohnivého a kardinálneho znamenia Barana a astrologicky začína nový rok – príchodom jarnej rovnodennosti a jari. Dominantnou planétou bude Neptún, ktorý na 18 stupni znamenia Ryb v konjunkcii s ascendentom, Slnkom na nultom stupni Barana a Čiernou lunou v konjunkcii s Chironom na štvrtom stupni Barana spustia lavínu: ak sme pripravení a máme na našej životnej ceste prirodzene dospieť k určitému poznaniu, Neptún ako vládca vodných Rýb nám v roku 2020 otvorí duchovné pramene poznania. Ak sme na to ešte nedozreli, počkáme si na to a zatiaľ zopakujeme doterajší vývoj duše cez inkarnácie. Dôležité je mať v roku 2020 vo veciach jasno, pretože protiľahlým znamením Rýb je racionálna zemská Panna. Ak budeme pripútaní k existujúcim citových väzbám, k neistote, k strachu, k vytváraniu domnienok, bez úprimnej snahy vytvoriť si vlastný názor na danú vec, výsledkom bude chaos v nás a psychické ochorenia. Láska a vyššie poznanie prichádza iba cez bránu nášho srdca. Dajme preto radšej priestor láske, tolerancii, ohľaduplnosti a úcte k nám samotným, našim blížnym a k Zemi. 

Vývojové cykly vedomia

            K hlbšiemu pochopeniu súvislostí sa ešte vráťme k téme vývojových cyklov na Zemi.  Asi viete, že trvá 2160 rokov, pokým Zem prejde jedným znamením zverokruhu. Vynásobením dvanástkou dostávame vek – dlhodobý vývojový cyklus 25 920 rokov, počas ktorého sa naša slnečná sústava otočí okolo centrálneho slnka galaxie Mliečna dráha.

            Planéta Neptún symbolizuje Božské vedomie, čisté vedomie alebo univerzálne vedomie. Celým zverokruhom prejde za 164 rokov. Do 30. marca 2025 bude Neptún v poslednom znamení – Rýb, ktorým aj vládne.

            Každých 164 rokov dochádza k posunu vedomia na ďalší vývojový stupeň, keď stúpame do vyšších vibrácií. Človek je na to postupne pripravovaný, pretože telo a myseľ na vyššie energie môže reagovať pocitom záťaže. Ak by do človeka vstúpilo čisté Svetlo naraz, spálilo by ho to do tla.  Naše telo a myseľ sa preto postupne pripravujú na jemnejšie, ale silnejšie vibrácie. Mení sa telo, DNA, strava, myslenie a následne aj prežívanie. Keď Neptún prejde celým zverokruhom, tak to symbolizuje posun vedomia, ku ktorému teraz dochádza.

            Dokončujeme integráciu – celistvosť vedomia, keď sa„otvára brána“ k možnosti vystúpenia zo starých zápisov a vloženia novej matrice. Kolektívne vedomie sa podľa postavenia hviezd dostáva do posledných piatich rokov vývoja.

            Ryby symbolizujú nekonečno, blaženosť, keď sa všetko navráti do oceánu jednoty. V rovine hmoty to poukazuje na klam, ilúziu a určitý závoj, ktorý nám zakrýva reálnu skutočnosť. Úlohou človeka je to rozpoznať a obohatiť sa vo svojom prežívaní života o kvality ohľaduplnosti, milosrdenstva, súcitu, pokory, odpustenia a spolupatričnosti – uznaním toho, že všetci sme jedno, teda spolu-tvoríme jednotu vedomia. Základom je prestať sa báť, lebo strach je najnegatívnejšia emócia a kde je strach, nemôže prúdiť láska, teda božské vedomie. Najdôležitejšie je u každého človeka individuálne zastavenie boja s inými, koniec ubližovania, ponižovania a vyvyšovania sa.

            No stupeň ľudského dozrievania a duchovného prebúdzania sa jednotlivých ľudí je individuálny. Preto nečakajte, že všetci sa začnú hneď správať božsky a osvietene. V každom cykle je vidieť určitý posun, teda aj v každom z nás.

            Podľa jednotlivých planét máme niekoľko cyklov, ktoré ukazujú na vývoj kolektívneho vedomia. Planéta Urán prejde celým zverokruhom za 84 rokov. V priebehu tohto cyklu sa učíme byť slobodní, pravdiví a vedomejší si našej individuality a originality, zároveň prechádzame technickým  a vedeckým rozvojom. Urán jeho cyklus, vstupom do znamenia Barana, začal 28. mája 2010, keď začal proces poznávania a oslobodzovania nášho božského Ja v zmysle: „Kto som a kam smerujem?“ Všetkým sa naplno otvorila cesta sebapoznania. Nie je to móda, ale ale nutná súčasť kolektívneho vývoja. Potom 15. mája 2018 Urán vstúpil do znamenia Býka a my sme sa začali oslobodzovať a výrazne meniť naše hodnoty, postoj k peniazom, k telu, k stravovaniu a podobne. Začal náš veľký návrat k prírode a k prirodzenosti.

            Cyklus Pluta prebieha 254 rokov, a preto počas života zažijeme pobyt Pluta len v niektorých znameniach. Pluto symbolizuje transformáciu, ktorá sa deje cez symbolickú smrť starej kvality a  znovuzrodenie novej. Od roku 2008 do marca 2023 stojí Pluto v Kozorožcovi. Prechádzame preto teraz zmenou spoločenského poriadku a zodpovednosti. Ak nie sú vládnuce autority zrelé a múdre, sú tlačené k inému prístupu. Zväčšuje sa nespokojnosť, pretože má dojsť k potrebnému prerodu. Staré štruktúry už nefungujú, je nutné vytvárať nové štruktúry spoločnosti. Potom Pluto vstúpi do znamenia Vodnára, ktorý prinesie naozajstný pokrok a nájdenie novej cesty. Do popredia sa dostane téma slobody, bratstva, rovnosti a prejavenie individuality v službe celku. Pluto vo Vodnárovi bude do roku 2043.

            Keď spojíte tieto cykly na časovej osi, môžete vidieť, akými veľkými a zásadnými zmenami v nás i okolo nás teraz prechádzame.

Z toho vyplývajú nasledujúce trendy:

 • ochrana materskej planéty Zem pred kolapsom – na túto prioritnú tému upozorňuje od 10. 8. 2018  mladá švédska aktivistka Greta Thunberg jej piatkovými štrajkmi (pridávajú sa ďalší mladí ľudia v západnej Európe) a vystúpeniami na najvyšších medzinárodných fórach v prospech ochrany pred fatálnou zmenou klímy.
 • veľký návrat k prírode a k hlbokému prepojeniu s ňou – dosiahli sme extrémny stupeň pohodlnosti a spotrebného spôsobu života  (ako si mnoho generácií našich predkov nepamätá) čo ľuďom prinieslo bezcitnosť a absolútnu odpojenosť od Zeme, od jej ďalších obyvateľov a všetkého živého.
 • ukončenie patriarchátu a otvorenie novej etapy rovnosti a rovnocennosti mužstva a ženstva na Zemi – nastáva čas rovnováhy, úcty a spolupráce, je možné spojiť logiku a intuíciu, hmotu a ducha, ženské a mužské kvality pre najvyššie dobro všetkých.
 • nástup vedomého podnikania a zmysluplnej práce – pretože nastáva doba, keď človeku dávajú zmysel, uživia ho, bavia ho, keď nevníma únavu a čas, keď cíti naplnenie a zužitkovanie jeho osobnej originality, schopností a jedinečných darov pre jeho najvyššie dobro i najvyššie dobro ostatných. 

Čo hovoria hviezdy

            Na odľahčenie tejto siahodlhej predikcie pripájam aj obľúbené predpovede na rok 2020 pre všetky astrologické znamenia. Je známe, že vychádzajú cca na 60-70 percent, pretože konkrétny výsledok u jednotlivca ovplyvňuje aj viacero iných činiteľov.   

            Rok 2020 bude pre ohnivých Baranov veľmi akčný a náročný. Ich vládnucou planétou je Mars, ktorá im dáva obrovské množstvo nespútanej energie a hnaciu silu. Tí Barani, ktorí si v uplynulom roku zvýšili  kvalifikáciu a pracovali na sebarozvoji, budú v novom roku žať skutočné úspechy. Tí, ktorí to neurobili, budú naopak stagnovať. Rok 2020 bude pre akčných Baranov predovšetkým o kariére – otvoria sa im dvere do nového prostredia, medzi nových ľudí a začnú pracovať buď inde, alebo inak. V novom roku dostane mnoho Baranov šancu na povýšenie, alebo zaznamenajú úspech v podnikaní či v otvorení finančných tokov. Budú tiež veľmi tvoriví a budú túžiť po úspechu. Pozor na unáhlené a zbrklé konanie.

            I pre nositeľov zemského znamenia Býk bude 2020 veľmi akčný. Vládne im planéta Venuša, ktorá im dáva zmysel pre krásu a umenie. Pokiaľ niečo nestihli najmä pokiaľ ide o papierovanie a financie, budú to musieť doriešiť. Ďalšou dôležitou témou pre nich na tento rok sú nové investície. Býky si doslova musia urobiť poriadok s majetkom, ktorý zdieľajú s niekým iným. Môže ísť o dedičstvo, či rozdelenie majetku v rodine alebo firme. Inak rok 2020 bude pre nich priaznivý – ak pristúpia na mnoho nových pravidiel a urobia potrebné zmeny v osobnom a pracovnom živote. Je to pre nich veľká výzva, pretože Býky sú pomalé a len veľmi neradi niečo menia, takže im to určite nepôjde ľahko. V roku 2020 môžu niečo vyhrať – hodnoty peňažné i nepeňažné. Tým sa vyrieši oblasť ich života, ktorá im v minulosti robila problémy, keďže majú tendenciu lipnúť na peniazoch a majetku. V tomto roku stretnú nových ľudí, ktorí im podporia v novej kariére.

            V roku 2020 budú vzdušní a komunikatívni Blíženci riešiť peniaze, konkrétne to, ako zvýšiť ich príjem. Predovšetkým tak, že sa budú snažiť vynájsť nový, vhodnejší druh práce, alebo aspoň tú doterajšiu začnú robiť inak. Aj preto sa budú cieľavedome viac vzdelávať, alebo čítať či písať knihy a články. Vládne im planéta Merkúr, ktorá im dáva schopnosť výborne komunikovať a vysokú inteligenciu. Mali by sa zapojiť do programu osobného rozvoja a objaviť v sebe zatiaľ neznáme  rezervy. V novom roku by tiež mali pracovať na zdravom spôsobe života a viac sa zdravo hýbať. Blíženci sa celkove v tomto roku upokoja a možno stretnú aj nového životného partnera.

            Rakom, ktorý nesú energiu vody sa stane toho veľa a ich rok 2020 bude zaujímavý. Ich vládnucou planétou je Luna, ktorá im dáva hlboké city, jemnosť a materinskú starostlivosť. Hlavnou výzvou pre nich je práca na stabilite v partnerstve a práci. Budú sa musieť naučiť pracovať s emóciami. Ďalšou výzvou bude zamerať úsilie na dosiahnutie vyššieho príjmu. Raky budú hľadať solídnu prácu alebo partnerov v podnikaní, ktorí im umožnia pracovný a osobný rast, a súčasne priestor na väčšiu kreativitu. Veľa Rakov ukončí v roku 2020 nedoriešené vzťahy z minulosti.

            Levy sa budú v roku 2020 zaujímať o zdravý životný štýl, vrátane odpočinku. Títo nositelia ohnivej tvorivej a transformačnej energie sa budú viac ako doteraz starať o milovaných a blízkych. Ich vládnucou planétou je Slnko, ktoré im dodáva nevyčerpateľné množstvo energie, hravosť, spontánnosť a večný úsmev na tvári. V prvej polovici  roka 2020 budú uzatvárať nové zmluvy a dohody, a to doma i v práci. Zmenia celé fungovanie v pracovných i partnerských vzťahoch. V prvej polovici roka odštartujú veľké projekty otvorené verejnosti. Rok 2020 bude pre Levy prípravným rokom pre novú, veľmi úspešnú pozíciu, ktorá príde v ďalších rokoch.

            Nositeľky a nositelia zemského znamenia Panna budú v roku 2020 riešiť a venovať ich pozornosť a lásku najmä téme detí a téme veľkého upratovania v partnerstve. Sú to ľudia silní, vplyvní a produktívni. Ich život sa toči okolo služby ľuďom. Ich vládnucou planétou je Merkúr, ktorý im dáva precíznosť, múdrosť a poriadkumilovnosť. V novom roku vyniknú Panny, ktoré sú aj kreatívne a tvorivé. Aby bol zachovaný univerzálny zákon rovnováhy energie dávania a prijímania, zo strany Panien je potrebné asertívne a bez ostychu požiadať kompetentných o adekvátnu finančnú odmenu, nielen sa obetovať a pomáhať. Taktiež by sa Panny mali konečne naučiť zbaviť sa prehnanej skromnosti  a zdravým spôsobom propagovať svoju osobnosť.

            Vzdušné ženské znamenie Váhy majúza sebou ťažký rok a rok 2020 bude pre ne tiež náročný. No všetky zmeny budú smerovať k tomu, aby vo všetkých smeroch rástli. Budú sa stále viac venovať starostlivosti o vyniknutie ich prirodzenej krásy – vonkajšej i vnútornej. Vzťahy s druhými sú pre nich mimoriadne dôležité. Majú zmysel pre spravodlivosť a česť. Ich vládnucou planétou je Venuša, ktorá im dáva cit pre krásu a umenie. Silno zatúžia po skvalitnení či rozšírení domova. Niektoré Váhy si kúpia nový byt, dom či záhradu. Podstatná pre nich bude práca so ženskou energiou a zvýšenie ich zdravého sebavedomia.

            Nositeľky a nositelia vodného znamenia Škorpión budú v novom roku prekonávať veľké prekážky, a niekedy si siahnu veľmi hlboko, takmer na dno. čo je pre nich typické. Budú musieť zvažovať, či je život len o peniazoch a materiálnom zabezpečení, alebo aj o iných hodnotách. Ich vládnucou planétou je Pluto, ktoré im dáva záhadnosť a nevyspytateľnosť. Sami nepoznajú svoje hranice. Ak ich niekto nahnevá, tak vedia poriadne poštípať. V spoločnosti sú obľúbení. V roku 2020 budú uvedomele pracovať na pozitívnej zmene v rodinnom prostredí, vďaka čomu sa ich rodina bude formovať inak. Budú veľmi citliví a zraniteľní. Potrebujú prácu na psychickej odolnosti.

            Strelci sú slobodní a cieľavedomí. Ich vládnucou planétou je Jupiter, ktorý im dáva šťastie, pôvab a náhodné šťastné udalosti. Sú otvorení novým myšlienkam. Neustále sa učia a majú vysoký stupeň mentálnej energie. V roku 2020 budú naďalej pracovať ohnivo, priamo a bez kolkov na myšlienke, ako sa zbaviť vecí, ľudí a udalostí, ktoré ich v živote doteraz obmedzovali. A majú svoju pravdu, pretože keď sa im to podarí, budú bohatší a napokon dosiahnu to, po čom túžia. Tí, ktorí zatiaľ nenašli vysnenú prácu, nájdu ju práve v tomto roku. Tiež sa presvedčia o tom, aké je zásadné vypovedané slovo, že tvorí realitu. Pochopia, že treba komunikovať vedome a s prijatím plnej zodpovednosti. Hlavne v prvej polovici roka ich čaká veľa záležitostí na vybavenie. Pozor pri tom návale zmien na nehody.

            Kozorožcom vládne Saturn. Ide o najvyššiu oktávu zemského znamenia. Aj preto to Kozorožce nemajú v živote jednoduché. Mnoho z nich sa dostáva od malička do zložitých situácií, a bude tomu tak aj v roku 2020. No výsledok bude stáť za to. Úplne zásadným spôsobom sa zmenia a posunú v živote ďalej. Ich vládnucou planétou je Saturn, ktorý ich učí trpezlivosti. Chcú mať všetko pod kontrolou a sú materiálne založení. Budú si musieť urobiť poriadok vo financiách, čo napokon zvládnu a všetko dobre dopadne. Ich hlavnou témou pre rok 2020 bude hľadanie, nachádzanie a spoznávania samých seba. Taktiež zatúžia stať sa pracovne úspešnými a dosiahnuť v tomto smere stabilitu, i keď život je zmena.   

            2019 bol pre vzdušných a originálnych Vodnárov rokom, v ktorom veľa cestovali a niekoľkokrát zmenili prostredie. Tieto premeny ich životných okolností budú pokračovať aj v roku 2020. Hneď v jeho prvej polovici  dostanú navigáciu, kam by sa ich život mal ďalej uberať. Vodnári by sa mali vnútorne pripraviť na obdobie, keď im z predošlého života nezostane kameň na kameni. Ich plány a zámery im v roku 2020 síce nebudú tak úplne vychádzať, no to sa pozitívne zmení v roku 2021. Preto sa v tomto roku ešte budú musieť čiastočne ohliadať aj do minulosti a dokončiť neuzavreté situácie, ktoré spôsobilo ich správanie a rozhodovanie, alebo tým, že iba čakali a zostali pasívni. Ich vládnucou planétou je Urán, ktorý im dáva impulzívnosť, akčnosť a túžbu stále čeliť novým výzvam. Dáva im aj vizionársku schopnosť a pomáha im odhaľovať tajomstvá a záhady.

            Ryby začali v roku 2019 hľadať prácu ich snov. Nositeľky a nositelia tohto vodného znamenia budú  veľa času investovať do pracovného postupu. No malo by ich tiež zaujímať to, ako sa dostať do iného prostredia. Sú to ľudia veľmi citliví až zraniteľní, Sú výborní pozorovatelia, majú umelecké sklony. Vládnucou planétou je Neptún, ktorý im dáva určitú uletenosť, neobyčajnú fantáziu a herecké sklony. V roku 2020 bude veľa Rýb zameraných na skvalitnení bývania. Vlani Ryby čistili karmické témy, hlavne so spolupracovníkmi. V tomto roku roku sa prejavia dôsledky týchto zmien a ich odchodu z týchto vzťahov. Ryby by sa mali vyhýbať zadĺženým ľuďom a dávať si pozor na skrytých nepriateľov. Pretože nie každý už chápe, že všetko dobré i zlé sa mu vráti a myslí to s vami dobre. Potrebné je viac pracovať na sebarozvoji a živote v pravde. 

Zmysluplná práca   

            Na záver si naznačíme aj trendy vývoja a prichádzajúce zmeny v oblasti práce, organizácií a podnikania: Ľudia začnú vyhľadávať a uprednostňovať prácu, ktorá im dáva zmysel, ktorá ich napĺňa a kde využijú ich prirodzené talenty a dary. Podnikanie sa postupne zmení na vedomé, pretože iba také jeho aktérom zaistí pozitívnu karmu, úspech, pohodu a šťastie.
„To, co nás dělá lidmi, to, díky čemu žijeme svůj život jako lidské bytosti, je skutečnost, že máme vědomí. Že můžeme věnovat pozornost tomu, co je pro nás důležité, že můžeme jít za svými cíli a dělat v životě různá rozhodnutí; že se můžeme učit, co funguje a co nefunguje, co nás dělá šťastnými a co naopak nešťastnými, a postupem času si pak možná vybudujeme život, který vede ke smyslu, ke štěstí, k radosti, k naplněným vztahům a k pocitu propojení – prostě ke všem těm věcem, kvůli kterým stojí za to žít.“     Fred Kofmann

            Zvieratá sa riadia inštinktmi, ľudia majú slobodnú vôľu. Preto je posun smerom k uvedomelému konaniu tak dôležitý. Vo svete vedomého podnikania a zmysluplnej práce sú hlavnými zásadami:

 1. bezpodmienečná zodpovednosť
 2. pevná vnútorná integrita   
 3. vedomá a autentická komunikácia 
 4. konštruktívne vyjednávanie
 5. emočná zrelosť   
 6. prepojenie materiálneho a spirituálneho sveta
 7. zužitkovanie vnútorného potenciálu a pravého ľudského bohatstva.

Nosné piliere dlhotrvajúceho úspechu, šťastia a naplnenia sú aj: prirodzená pokora, harmonická spolupráca, zdravá sebahodnota, sebaúcta, sebauvedomenie, sebaprijatie, sebaovládanie, sebapoznanie a sebavyjadrenie, práca v súlade s vnútornými hodnotami a vedomá tvorba služieb a produktov pre iných s uvedomením, že to robím najlepšie ako je to možné a tak, akoby som to robil pre seba…

            Na úplný záver sumáru darov a výziev prelomového roka 2020 sa patrí čosi dodať :-). Nechám to teda na iných: „Pravda nie je v číslach, ale v zmysle, ktorý im dáme“ Peter Senge                                     

PRAJEM VÁM RADOSTNÝ, LÁSKYPLNÝ, DOBRODRUŽNÝ A ZDRAVÝ PRELOMOVÝ ROK 2020, BOHATÝ NA UVEDOMENIA, ZÁŽITKY A DARY HMOTY I DUCHA. TEŠÍM SA NA NAŠE SPOLU-TVORENIE ŠŤASTNEJŠIEHO, CITLIVEJŠIEHO, POKOJNEJŠIEHO A KRAJŠIEHO SVETA A NOVÉHO VEKU NA ZEMI.

S úctou a Láskou Silvia Marisi

www.ProfitMedia.sk, www.StastnaRovnovaha.sk
TIP REDAKCIE EUGENIKA:

Martin Schulman je jedným z najpozoruhodnejších astrológov súčasnosti. Nekonvenčným a hĺbkovým spôsobom interpretuje jednotlivé prvky horoskopu v duchovných a osudových súvislostiach našich životov.

Po úvodných kapitolách venovaných reinkarnácii, karme a reinkarnačnej astrológii predkladá kompletný výklad mesačných uzlov na základe ich postavenia v znameniach a domoch horoskopu. Vnára sa do hlbín ľudskej duše a vplyvy či vlastnosti naznačené mesačnými uzlami chápe ako potenciál, ktorého cieľom nie je nič menšie, ako doviesť jedinca k osvieteniu, naplneniu jeho poslania a vyčisteniu karmy.
Severný lunárny uzol chápe ako smer nového vývoja. Dom a znamenie horoskopu, kde sa severný lunárny uzol nachádza, odhaľujú, čo by mal človek v tomto živote rozvíjať: aké vlastnosti, aký prístup k životu a vzťahom. Južný lunárny luzor naopak znamená, čo je preňho typické, na čo je zvyknutý a čoho sa nechce vzdať, ibaže sa toho vzdať musí v prospech opačného prístupu, symbolizovaného uzlom severným.

Knihhu kúpite za najlepšiu cenu TU
foto: https://pixabay.com
Súvisiaci článok:


(Prečítané 5 541 krát, 1 dnes)

Pridaj komentár