Rok 2020 ako číslo vyzerá veľmi pekne. Symetricky, harmonicky. Pritom dvojka je z numerologického hľadiska symbolom dvojice, páru, čiže partnerstva, vzťahu. Spolupráce, lásky, príťažlivosti, blízkosti, intimity. Zďaleka nie len v romantickom zmysle, ale všeobecne: spolupráca, porozumenie, priateľstvo, spojenie. Na univerzálnej ľudskej úrovni v súčasnom stave sveta presne to, čo by sme potrebovali ako soľ. Prestať živiť strach, nenávisť, nevraživosť a nadradenosť, a začať cielene posilňovať ochotu prijať aj to, čo je za „hranicou“, a nepovažovať to nutne za zlo a hrozbu. Alebo (z inej strany) za znak zámernej lživosti a hlúposti, ktorá by nemala byť povolená. Prestať súdiť, pričom seba samozrejme vidím na tej správnej (jedinej správnej) strane.

Medzi dvomi dvojkami sú dve nuly – tiež pozoruhodný matematický aj numerologický znak: nič, negácia v zmysle vyrovnania, vybielenia, vyčistenia účtov. Nik nemá väčšiu pravdu a väčšie právo. (A už vôbec nie právo nakúkať cez okná do domu druhých a snažiť sa u nich robiť poriadky, a ak sa ním nechcú nechať presvedčiť, že žijú „zle“, tak ich za to trestať – teda pardon, slušní občania to volajú „sankcie“.) Všestranný vzájomný rešpekt a pochopenie, že tento svet má svoj zmysel farebný a pestrý – to je to, čo nám tak veľavravne vraví toto číslo, tento rok, táto naša doba. Nie, nie uniformita či absurdné, nelogické prijímanie noriem, z ktorých nemám jednoznačne dobrý či jasný pocit; nie dobrovoľné vzdanie sa toho, čo považujem za pekné a prirodzené; nie poslušné nadchýnanie sa tým, čo sa mi prieči; ale obyčajné „ži a nechaj žiť“ bez strachu, že keď nechám žiť, neprežijem ja a moja rodina, môj svet. Ani pocit, že ja nemôžem žiť, kým neumlčím tých, ktorí nemajú chuť napodobovať ma ani mnou nie sú nadšení.

Vynulovať zastaralé pocity nehodné dnešnej ľudskej bytosti, dnešného Ducha tvorivej lásky a nadšeného potenciálu – to je to, čo vraví tento rok, rok 2020. Pustiť sa do nového tanca, nového partnerstva so sebavedomím, ktoré sa ničoho nebojí, a preto ani nemá potrebu nikoho zastrašovať, umlčovať či likvidovať, alebo sa niekomu či niečomu brániť.

Numerológiu nám tu nádherne potvrdzuje aj astrológia. Tak predovšetkým, hneď na začiatku roka nám vznikla konjunkcia (čiže spojenie: planéty sa nachádzajú tesne alebo veľmi blízko pri sebe) Pluto + Saturn, ku ktorej sa trochu neskôr (február/marec) pridá ešte aj Jupiter. Táto planetárna „veľká trojka“ astrológie je naozaj pôsobivá: Pluto predstavuje mohutnú premenu, transformáciu; osudové či karmické zmeny; smrť a znovuzrodenie. Saturn zodpovedá za pevné, hmotné, viditeľné štruktúry v živote; tradície; zaužívané (či zastaralé) fungovanie, zvyky, hodnoty, ako aj záväzky, povinnosti, normy, pravidlá a pod. Z vyššie uvedeného sa dá ľahko odvodiť, čo asi tak môže znamenať ich spojenie: zmenu zaužívaných pravidiel a fungovania, hlbokú premenu pohľadu a prístupu, ktorý nám pripadal neotrasiteľný a nedotknuteľný.

No nie je to práve v dnešnej dobe až neuveriteľne trefné? Koľkí ľudia sa dnes boja, že sa ničí a likviduje všetko, čo im je drahé, všetko, čo vôbec robí náš svet, našu spoločnosť a nás ľudí, tým, čím sme?! A koľkí naopak možno až moc okázalo či cynicky chcú všetko to, čo tu bolo doteraz, zmeniť a odhodiť?! Keď sa na to pozrieme takto, niet divu, aké spory, boje a debaty (kiež by to boli naozaj debaty, a nie len nenávistné ataky….) sa vedú tak u nás v našej domácej politike, ako aj na medzinárodnej úrovni a celkove vo svete. A to je iste jedna z výziev a šancí tohto zaujímavého roku: skúsiť sa pozrieť na veci, na aktuálne dianie, na svoj súkromný život a na život všeobecne práve takto: ako na prirodzené cykly zmien, ktoré znamenajú rast a rozvoj. Život skrátka nemôže zastať a zostať rovnaký. Na druhej strane, aj zmeny sa môžu diať, uskutočňovať či iniciovať rôzne – citlivo či necitlivo, príliš aktívne až agresívne, alebo prirodzene, spontánne, postupne…  

No nebojme sa! Naozaj nikto sa nemusí ničoho báť, lebo tentokrát je tu ešte aj Jupiter, tretia planéta tejto mocnej osudnej trojice: Jupiter je tradične považovaný za šťastnú planétu, čiže za nositeľa priaznivých udalostí, šťastia, prosperity, bohatstva a hojnosti, zmien k lepšiemu, nových príležitostí, šťastných osudových zvratov. Zároveň sa mu pripisuje aj rozširovanie vedomia, vyššie poznanie, múdrosť, spravodlivosť, ušľachtilosť. Pridajte si toto k vyššie opísanej „zmene starého systému“ a posúďte sami, či dokážete vidieť v súčasnom dianí i vo vašom aktuálnom živote skvelý potenciál, alebo či naozaj neoblomne veríte, že nastáva koniec sveta (či už z hľadiska politického, alebo ekologického, kultúrneho či akéhokoľvek iného). Veľmi podstatná je tu ochota otvoriť sa inému pohľadu na veci, než na aký ste boli doteraz navyknutí, či aký sa vám zdal prirodzený.

Z astrologického hľadiska treba dodať dôležitú vec, a to, že tieto planéty sa pohybujú veľmi pomaly (presnejšie, Pluto naozaj veľmi pomaly, Saturn o čosi rýchlejšie, a Jupiter ešte trošku rýchlejšie), takže ich aspekty a zodpovedajúce vplyvy trvajú dlho a súčasne nastávajú len raz za dlhý čas.

K Veľkej trojke sa na krátku dobu pridá dokonca ešte aj Mars. Mars je o dosť rýchlejší, ako „osudové planéty“, takže ten pôsobí pomerne krátko, obvykle pár dní až týždňov. Toto mimoriadne silné spojenie bude existovať v druhej polke marca. Mars je planéta energie, akčnosti až agresivity, takže zmyslom tohto postavenia planét je vnesenie akčného prvku do inak pomerne pomalého procesu už opísaných zásadných zmien; inými slovami, v tom období sa môže náhle niečo stať; alebo sa pohne niečo, čo nejakú dobu viazlo či na čo sa čakalo; veci sa dajú do pohybu, niečo sa udeje, na niečo bude viac sily či možností a podobne.

Koncom apríla vznikne kvadratúra Saturn – Urán, čo je absolútne jasným symbolom „konfliktu starého a nového“. Saturn sme si už vysvetlili, Urán znamená v podstate jeho pravý opak: nové veci, zmeny a potrebu zmeny; slobodu a túžbu po slobode, neviazanosť, nezáväznosť, sebestačnosť, prudký individualizmus až neprispôsobivosť; originalitu, nekonvenčnosť, netradičnosť a podobne. Konflikt pritom nemusí byť „konflikt“, ale jednoducho akcia, impulz, energia, šanca. Môže dôjsť na konštruktívne riešenie – alebo iste, aj na boj…

V auguste nastane konštelácia zvaná trigón celej Veľkej trojky na Urán. Trigón sa v astrológii považuje za veľmi priaznivý, harmonický a šťastný aspekt (aspekt je uhol, ktorý vznikne medzi danými planétami). Zo všetkého vyššie povedaného si bystrý čitateľ-neastrológ iste už ľahko odvodí príslušné posolstvo tejto symboliky sám. No pre istotu len úplná podstata: možno dôjde k nejakým pozitívnym, harmonickým podnetom či udalostiam v rámci nutných zmien; alebo budú zmeny prebiehať harmonicky, nekonfliktne, neagresívne; nové bytie sa bude rodiť prirodzene a spontánne, ako keď dieťa dospieva alebo mladý človek prirodzene vstúpi do novej životnej etapy (v lepšom prípade s radosťou až nadšením, ale pochopiteľne aj s určitými obavami a počiatočnou neistotou).

Na jeseň nastane iná konštelácia, tiež veľmi pôsobivá z hľadiska „osudovosti“ a nevšednosti: spojení Jupiter a Pluto vytvoria sextil s Neptúnom. Neptún je najpomalšou planétou po Plutovi, čiže jeho aspekty tiež pôsobia len raz za dlhý čas, ale potom ich účinok trvá dlho. Čo sa týka jeho významu, ide o planétu duchovnosti, mysticizmu a „iných sfér“; intuície, fantázie, predstavivosti, umeleckého nadania a inšpirácie, ako aj idealizmu, snov a vízií (v horšom prípade ilúzií a bludov). Sextil patrí k harmonickým konšteláciám, zároveň však predstavuje akciu, hoci nie konfliktnú, ale tvorivú a dynamickú v zmysle príjemnej, kreatívnej energie. Stručne zhrnúť by sa to dalo tak, že v tom období môžu zmeny prebiehať pozitívne a z dlhodobého hľadiska šťastne, pričom popud k nim bude vyslovene duchovný, respektíve bude vychádzať „z hĺbky duše“, z našich najväčších, najkrajších, najidealistickejších vizionárskych predstáv a túžob.

Na konci roka (koncom decembra) sa od Veľkej trojky už odpojí (trochu vzdiali) Pluto; spolu ešte  chvíľu ostanú Jupiter a Saturn, ktoré vytvoria sextil s Chirónom. Chirón je v astrológii špeciálna postava (pretože ide aj o špeciálne nebeské teleso), ktorej hlavným symbolickým významom je spiritualita a duchovný vývoj; Chirón môže byť veľký duchovný učiteľ či vodca/guru; prináša nám duchovné lekcie, ktoré podporujú náš duchovný rast. Čiže opäť jasná a ľahká interpretácia: v zásade šťastné a priaznivé zmeny, prebiehajúce pomerne kreatívne a aktívne, nevyhnutné pre nový vývoj a rast, rozvoj vedomia a posúvanie hraníc nášho chápania spirituality, zmyslu života a Boha. Odvážne tvrdenie? My sa však zjavne naozaj nachádzame vo veľmi intenzívnej, dynamickej a svojím spôsobom prevratnej epoche tohto zvláštneho javu, akým je život v tomto našom úžasnom, čudesnom, veľmi špeciálnom (hrubohmotnom) svete…

* * *

Na záver by som ešte (najmä pre neastrológov) dodala, že všetky vyššie opísané astrologické konštelácie a im zodpovedajúce významy pôsobia či budú pôsobiť univerzálne, všeobecne, možno povedať „kolektívne“ v zmysle kolektívneho vedomia nás všetkých. Súčasne však všetky uvedené vplyvy pôsobia špecificky, individuálne na každého jedného človeka v rámci jeho osobného života, pretože každý má svoj vlastný horoskop narodenia (ktorý závisí od presného času i miesta narodenia) a uvedené planéty a ich aspekty tvoria ešte všelijaké ďalšie aspekty na individuálne prvky horoskopu. V tomto článku som tiež nespomenula takzvané osobné (alebo aj „vnútorné“) planéty, ktoré sa pohybujú veľmi rýchlo, takže ich vplyvy sa menia niekedy doslova zo dňa deň a nemajú taký „osudový“ význam; sú to Venuša, Merkúr, Slnko a Mesiac.

* * *

Podrobnejšie si môžete o všetkých uvedených astrologických aspektoch prečítať v našej knihe Tranzity, hlavne v častiach 3 – 5.

Ide najmä o aspekty:

  • Jupiter a Pluto konjunkcia
  • Jupiter a Saturn konjunkcia
  • Jupiter a Urán trigón
  • Jupiter a Neptún sextil
  • Saturn a Pluto konjunkcia
  • Saturn a Urán kvadratúra
  • Saturn a Urán trigón
  • Urán a Pluto trigón
  • Neptún a Pluto sextil


Zuzana Šestáková


foto: https://pixabay.com/sk/illustrations/search/2020/
(Prečítané 5 489 krát, 1 dnes)

Pridaj komentár