,,Ústa múdrosti sú zavreté, s vínimkou uší porozumenia“ – Kybalion

Prastará hermetická filozofia a metóda, ktorá môže povzniesť Váš život na inú úroveň.

Jej pôvodným učiteľom bol egyptský učenec Hermés Trismegistos, ktorého učenie ,,Hermetizmus“ (vysoká mágia ) sa podávalo len ústnym podaním. Keď v dnešnej dobe vravíme, že je niečo ,,hermeticky uzavreté“, pochádza to práve z odvodenia a prirovnania hermetického udržania tajomstva až tak neprístupného, že ho nezíska nik nezvaný. Poznanie uzavreté takmer ako hermeticky uzavretý pohár z viečkom..

Kybalion sa podával naozaj len ústne, alebo len vo veľmi veľmi utajených spisoch, ktoré sa prapôvodne napokon našli aj v starobylej Alexandrijskej knižnici.

Na metódu Kybalion som narazil ,,náhodu“ avšak takou, ktoré nie sú, keď som hľadal pre svojich klientov či žiakov v oblasti meditácií nádejnú a inšpiratívnu starobylú metódu zahalenú povesťami a rúškom tajomstva, no zároveň efektívnu a silnú a ktorú je možné použiť prakticky aj dnes.

Kybalion bol prvýkrát vydaný anonymne v decembri roku 1908v Chicagu pod pseudonymom „Traja zasvätenci“. Dnes je voľne publikovateľným dokumentom.

Názov traja zasvätenci zasa pramení z dôvodu, že sa k utajeným spisom dostali traja hermetický zasvätenci, ktorí sa rozhodli diela Herma Trismegista publikovať verejnosti.

Kybalion obsahuje súbor siedmich vizualizačných imaginácii, ktoré si daný jedinec dokáže vizualizovať ako tabuľku, ktorou posunie hranice svojho vedomia a podvedmia na úrovne blahobytu, zdravia, pravej lásky, zmysluplnej práce a čistej intuície na maximum. Obsahuje týmto spôsobom rozpis siedmich tajomných princípov, ktoré hýbu vesmírom.

Sám som začal Kybalion praktikovať vo forme meditácie a bol som veľmi prekvapený jeho účinnosťou až natoľko, že som ho zahrnul medzi prioritné cvičenia mojich žiakov a klientov pri liečebných meditáciách. Ak začnete čítat Kybalion a uvediete do praxe techniky zo siedmich princípov vesmírnych zákonov, sami uvidíte že výsledky prekvapia. Osobne som sformuval techniku do úvodnej meditácie v podstate zo zenovým vedením uvoľňovaním svalstva, kedy uvoľňujeme všetky svoje telesné časti ako pri zakladných meditáciach. Pustíme si nami obľúbenú ideálnu pokojnú hudbu avšak nekončíme zenovým vyprázdnovaním mysle, ale prechádzame všetkých 7 STUPNÍC, ktoré si reálne predstavujeme ako živé stĺpy nášho života a daných emócií, ktoré ovplyvňujú dianie v našom živote.

Dané stlpce pulzujú, vysielajú, žijú. Zakaždým v modlitbe prosíme napríklad o blahobyt, ďakujeme zaň a cítime ho akoby už daný okamih v našom živote nastal a žili sme v ňom už teraz v tomto okamihu. Tak isto pokračujeme z ďaľšími stĺpmi nášho sugestívneho obrazu až po čistú intuíciu.

Mám odskúšané, že pri tomto jednoduchom avšak veľmi silnom cvičení sa poddajú aj najsilnejšie povahy od ktorých by sa to nečakalo a môžu na konci po meditácii prísť za vami s objatím. Božská prozreteľnost sama môže a skutočne dopomáha pri vizualizačných konceptoch obrazov či už si predstavujeme harmonický vzťah, vzťah od partnera či ku sebe samému, prácu podla naplnených snov alebo takú ktorá nás nebude dennodenne vysávat energeticky. Všetko je možné si privolať metódou, ktorá posúva kontrolky nášho vedomia našim rozhodnutím vôle a modlitbou na vyššiu úroveň úplne prakticky. Zároveň sa však doporučuje Kybalion prečítať ako celistvú knihu. Preštudovať obsah, ktorý vysvetľuje kyvadlové zásaditosti vesmíru a jeho vplivy praktického diania kosmických zákonov ako napríklad ,,súvzťažnosť,,. O Kybalione dokonca niektorí radia, že je blahodárne s knihou dokonca spávať, mať ju pod vankúšom, nakoľko priťahuje liečivé a inšpiratívne veci do nášho podvedomia v spánku.

Už podla Hermetickej filozofie Vysokej mágie platí pravidlo, že hmotu môžeme ovládať tak, že na ňu uplatníme vyššie sily. Je to lepšie než predstierať, že hmota neexistuje a že nás neovplyvňuje. Zákony prírody a vesmíru su predsa trvalé a my im neunikneme, môžeme ich však prekonať tak, že budeme vedome uplatňovať vyššie vesmírne zákony .

Všetko, čo sa dnes dočítate či dopočujete v rámci ezoteriky a duchovna, najmä čo sa týka “duchovných zákonov”, ktoré sa skrývajú za súvislosťami našich životov, sa v podstate objavilo už dávno v útlej knižke a náuke zvanej Kybalion. Ide o pokus stručne a zároveň ucelene podať a vysvetliť hlavné princípy tzv. Hermetickej filozofie, na ktorých stoja všetky okultné, ezoterické a duchovné učenia našej civilizácie.

Sedem posvätných princípov manifestácie je pravým obsahom Kybalionu:

1.) Mentalizmus -Všetko je myseľ, všetko je mentálne. Princíp nás učí, že celý vesmír vrátane nás pozostáva zo všeobsahujucej Božskej Mysle.

2.) Súvzťažnosť – ,,Ako hore tak aj dole,, (smaragdová doska ). Hermetický svet je delený na tri roviny mentálnu, fyzickú a duchovnú. Hermetici veria, že ked pochopíte zákony ktoré ovládajú jednu s týchto urovní pochopíte aj zakonitosti tých druhých.

3.) Vibrácia – Nič neostáva v pokoji, všetko sa hýbe, všetko sa vlní

4.) Polarita– Všetko je duálne, všetko má svoje póly

5.) Rytmus – Všetko plynie von a dnu, všetko má svoj príliv aj odliv.

6.) Príčina a následok – Všetko sa deje podla zákona, náhoda je iba označenie pre nerozpoznaný zákon (to znamená že vesmír je dokonale usporiadaný a nič sa nedeje náhodne alebo omylom)

7.) Rod ( princíp rodu ) Rod je všetkým, všetko má svoj mužský aj ženský princíp.

Kybalion pochádza z hermetickej filozofie, ktorá bola napokon začlenená do mystického židovského učenia a do Alexandrijskej vetvy Gnózy. Knihy Herma Trismegista (čo znamená Trikrát veliký alebo trojnásobný) medzi ne patrí Corpus hermeticum a Božský Pastier boli preložene najprv do gréčtiny a neskôr do Arabčiny aj Latinčiny. Priaznivcami Hermetizmu boli napríklad Sir Isaac Newton aj Carl Gustav Jung.

Dnes je už nielen celkom bez nebezpečia študovať hermetizmus (ako tomu nebolo v stredoveku), ale je to aj jeden z najblahodárnejších spôsobov života a k nemu rozhodne patrí aj metóda Kybalionu.

,,Všetko je myseľ, vesmír je mentálny,, – Kybalion

V Kybalione znie formulácia: Majster Hermetik alebo pokročilý študent sa polarizuje u žiadúceho pólu a na základe procesu podobajúcemu sa odmietnutiu podielať sa na spätnom pohybe kyvadla. A čo je princíp rytmu podla Kybalionu? Podla tohto princípu sa všetko pohybuje ako kyvadlo, nahor a dolu. Ako príliv a odliv ako deň a noc. Hermetici vravia, že práve princíp ,,rytmu,, vysvetľuje zmeny nálad, pocitov a skúseností. Skôr než si začneme byť vedomí, princíp rytmu, kyvadlo nášho života sa môže hojdať sem a tam medzi vyšším a nižším ja. Dané konce stupníc našej mentálnej roviny sú ,,vyššie a nižšie vedomie (alebo vyššie ja a ego ). Celkovo to môže vyvolávať pocit, že nad svojimi myšlienkami nemáme žiadnu moc a ani nad z nich vyplývajúcimi okolnosťami. Hermetici sa však naučili ako túto tendenciu neutralizovať…

A to, že študent Kybalionu sa polarizuje u daného vizualizovaného (nami predstavovaného) pólu a na základe procesu podobajúcemu sa odmietnutiu podielať sa na spätnom pohybe kyvadla danej oblasti v našom živote. (A preto si môžeme vizualizovať v meditácii Kybalion ovládací panel a mentálne posúvať rysky do ich najvyšších polôh).

Kybalion je skvelá vec, ktorá dokáže naozaj pomôcť, preliečiť, povzbudiť. Dokážete si sami nacvičiť techniku, ktorou ovplyvníte silne realitu svojho každodenného života. Sami môžete testovať ako rýchlo a ako silne dokážete zmeniť veci okolo vás aj vo vás samotných.

Doporučujem srdečne knihu BOŽSKÁ MÁGIA od Doreen Virtue, kde je Kybalion sformulovaný veľmi precízne do modernej knižky a je v nej zhrnutý celý základ aj prax tohto učenia.

V prípade záumu sa na nás môžete obrátit v Centre os. rozvoja, kde Kybalion už meditujeme

Kontakt: FB- Anima centrum PD a www.arytemplum.com


TIP redakcie Eugenika:

Všetko, čo sa dnes dočítate či dopočujete v rámci ezoteriky a duchovna, najmä čo sa týka „duchovných zákonov“, ktoré sa skrývajú za súvislosťami našich životov, sa v podstate objavilo už dávno v útlej knižke a náuke zvanej Kybalión. Ide o pokus stručne a zároveň ucelene podať a vysvetliť hlavné princípy tzv. hermetickej filozofie, na ktorých stoja všetky okultné, ezoterické a duchovné učenia našej civilizácie.

Týchto základných princípov alebo zákonov je podľa Kybaliónu sedem. Práve tu je obsiahnutá aj slávna téza „ako hore, tak aj dole“. Aj dnes tak rozšírené a populárne učenie o „zákone príťažlivosti“ má korene už tu!

Je to jedno z absolútne zásadných klasických diel v oblasti ezoteriky. Preto by nemalo chýbať v knižnici žiadneho záujemcu o spirituálne rozmery života

Túto knihu si môžete kúpit napríklad aj TU


Pridaj komentár