Solárny kalendár, bežne známy v Číne ako farmársky kalendár alebo kalendára Hsia, je fascinujúcim spôsobom presný systém. Pre potreby Feng Šuej a čínskej astrológie BaZi sa používa práve tento kalendár. Podľa neho začal na našom území 4. februára 2020 okolo 10:18 rok Kovového Potkana Geng Zi (庚子).

Starí Číňania pripisovali vplyvu planét veľký význam, najmä 7 hviezdam Veľkého vozu a ich  dvom neviditeľným spoločníkom. Lietajúca hviezda je poetický názov pre premenlivé vplyvy tejto nebeskej čchi prejavujúce sa v priestore. Tak každý deň, mesiac, rok a dvadsaťročie  prevláda iná energo-informačná kvalita čchi v našom životnom priestore. Lietajúca hviezda Feng Šuej sa zaoberá touto kvalitou čchi, jej smerom a tokom v súvislosti s časom. Objasňuje, prečo sa v priebehu času mení naše „šťastie“. Teraz sa pozrieme, aké bude „šťastie“ tento rok v našich príbytkoch v jednotlivých sektoroch. Pôdorys svojho bytu si rozdelíme na 9 rovnakých obdĺžnikov / štvorcov (3 x 3) a podľa magnetického severu určíme severný a ostatné sektory. Tak hneď uvidíme, do ktorého priestoru nám „vletela“ ktorá hviezda. Pozrime sa čo nám prinášajú.

Centrum

Do stredu priestoru – centrálneho paláca, sa nasťahovala červená hviezda 7 (Po Jun), má „pokrivený“ charakter a nie nadarmo sa jej hovorí hviezda zlodejka. V tomto sektore bude podporovaná jeho zemskou energiou. Vybudené budú verbálne schopnosti a komunikačné schopnosti, pozor však na emočné problémy a zranenia, nehody, náhle nepríjemné udalosti, ohováranie, podrazy. Po zdravotnej stránke hrozia otravy, pohlavné choroby, problémy v ústnej dutine. Centrum neošetrujeme, je to len potenciál, ktorý sa prejaví v prípade, že nie sú ošetrené ostatné aktívne používané sektory.

Východ

Tento rok tu máme žltú 5 (Lian Zhen) – hviezdu cudnosti, jej energia je dlhodobo problémová a tu bude kontrolovaná drevenou energiou východu. Aj tak môže priniesť napätie, závisť, zlobu, nenávisť, gamblerstvo, nehody, katastrofy, riziko infekčných a onkologických ochorení  (pečeň, žalúdok, pankreas). Ohrození sú najmä muži v strednom veku. Priestor nebude priať ani finančným špekuláciám, môžu vzniknúť finančné straty, platobná neschopnosť, dlžoby, daňové úniky. Energie ošetríme kovom (kovové dekorácie – misy, vázy, sošky, …). Ideálne je daný priestor tento rok nepoužívať.

Juhovýchod

Kovová energia bielej hviezdy 6 (Wu Qu) bude drevený juhovýchodný sektor poškodzovať. Môžeme očakávať síce zvýšené finančné príjmy, ale je tu riziko stresu, mentálneho tlaku, depresií, samovrážd, právnych problémov. V osobnej oblasti je tu potenciál partnerských a manželských problémov a až rozvodov. V zdravotnej oblasti môžu prísť choroby očí a úst a poranenia kovovými predmetmi, poranenia hrudníka, panvy a stehien. Priestor nie je vhodný pre najstaršie dcéry. Ako mediátora použijeme element voda (fontánka).

Juh

Tento sektor navštívi čierna zemská hviezda 2 (Ju Men). Jej zemská energia sa spojí s ohnivou energiou juhu, ktorá ju bude aktivovať. Prinesie potenciál neblahého vplyvu na vzťahy, honbu za kariérou, ale bez želaných výsledkov, nepokoj a emočné výbuchy.  Tiež riziko zdravotných problémov, najmä gynekologické ochorenia a  poruchy spánku. Ošetrujeme elementom kov (kovová váza, ťažšia kovová misa alebo akákoľvek kovová dekorácia).

Juhozápad

Ovplyvní ho drevená zelená hviezda 4 (Wen Qu), ktorá bude  tento zemský palác atakovať. To sa môže prejaviť napätím medzi ženami, hádkami a konfliktami. Objaviť sa môže aj smútok, tieseň a stres. Z pohľadu zdravotného je vplyv najmä na ženy, priniesť môže žalúdočné a tráviace ťažkosti, oslabenie sleziny, riziko mentálnych chorôb. Priestor je vhodný pre učiteľov a ľudí pracujúcich s realitami, tiež môže priniesť zaujímavé investície do realít alebo zisky z nich.  Ošetrovať netreba.

Západ

V tomto sektore zaujala miestoohnivá hviezda purpurová 9 (Fu Bi). Svojou ohnivou energiou bude pôsobiť v paláci,  ktorý patrí kovu a teda bude ho atakovať. Môže priniesť ťažkosti a výzvy vo vzťahoch, flirtovanie ale aj obľúbenosť v kolektíve, schopnosť priťahovať financie a popularitu.  Dokáže vyvolať srdcové problémy, ťažkosti s hrubým črevom, pľúcami a vyhorenie ale aj skutočný požiar. Ošetríme elementom zem (keramické, porcelánové, hlinené predmety, kameň).

Severozápad

Tu sa usídlila prominentná biela zemská hviezda 8 (Zuo Fu), ktorá vstúpi do paláca kovu a bude ho svojou zemou prirodzene podporovať. Tieto energie podporia partnerstvá, financie a bohatstvo. Profitovať budú vyššie postavené osoby, autority, prinesie dobré meno a povesť, obchodné úspechy, najmä v oblasti realít. Prináša však riziko krádeží, preto je vhodné myslieť na zabezpečenie a poistenie nehnuteľností. Priaznivý vplyv sa prejaví aj na zdraví a vylepšiť sa môžu vzťahy najmä medzi mužmi. Ošetrovať netreba.

Sever

Bude ho ovplyvňovať jadeitová 3 (Lu Cun) – drevená energia plná dynamiky, kreativity ale aj hádavosti a konfliktov – bude vybudená jej kvalitou. Môže priniesť spory a právne problémy, netrpezlivosť, príliš veľkú aktivitu a pohyb, prehnanú argumentáciu a výbuchy emócií. Podporí tvorivú činnosť, športovú aktivitu, cestovanie, zisky spojené scestovaním, bohatstvo a dobré meno, ale môžu prísť aj finančné straty a krádeže. Ak tu máme vodu v pohybe (akvárium, fontánka), dáme ju preč.

Severovýchod

Tu sa nasťahovala dlhodobo priaznivá biela hviezda 1 (Tan Lang). Jej vodná energia bude obmedzovaná zemským sektorom. Môže priniesť močovo-pohlavné a ušné problémy, aj ťažkosti s kosťami. Na druhej strane bude podporovať plodnosť, inteligenciu najmä u detí, finančné šťastie, intelektuálne činnosti, obchodovanie, zábavu, obchod s rýchlo obratovým tovarom. V prípade prejavu uvedených problémov umiestnime kov (kovová váza, ťažšia kovová misa alebo akákoľvek kovová dekorácia).

Energie v jednotlivých sektoroch aktivujeme svojím pobytom v nich (dlhšie ako 2 hodiny denne – spálňa, detská izbu, obývacia izba, pracovňa, kancelária, …), preto sa odporúča tie „postihnuté“ v danom roku nepoužívať. Výnimkou je vchod, v ktorom sa aktivujú vplyvy, aj keď ho použijete len jedenkrát za deň a málokto má dva vchody, aby mohol použiť ten druhý s lepšími ročnými Lietajúcimi hviezdami. Vo väčšine bytov však nejde nepoužívať niektoré izby, v pracovných priestoroch kancelárie, výrobne a pod., vtedy  sektory ošetrujeme odporučenými nápravnými a podpornými opatreniami. Robíme to so zámerom, že harmonizujeme / podporujeme vplyvy ročných Lietajúcich hviezd, nakoľko sú v každom sektore prítomné aj dlhodobo pôsobiace Lietajúce hviezdy, ktorých energo-informačný vplyv sa „uzamkol“ v danom priestore v čase jeho postavenia. Pokiaľ chcete ošetriť aj tieto vplyvy, obráťte sa na erudovaného poradcu Feng Šuej, ktorý vám na základe výpočtov navrhne účinné opatrenia.

Disharmonické ročné vplyvy v roku 2020

Každý rok sa tieto vplyvy prejavujú v inom svetovom smere (astrologickom výseku, uhlovej vzdialenosti). Sú generované vládnucim znamením roka a nepriaznivý vplyv majú, len ak ich aktivujeme. Budeme pracovať s presným rozložením svetových smerov na našom pôdoryse.

Tai Sui

V tomto roku je generál Tai Sui (Thai Suej) – Veľkovojvoda Jupiter v sektore Potkana v druhej tretine severu (S2= 352,5°–7,5°).  Jeho vplyv môžeme spustiť, ak v tomto sektore k narušíme integritu Neba a Zeme hĺbkovými výkopovými prácami a väčšími rekonštrukciami priestoru. Šťastie neprinesie, ak v tomto roku začneme rekonštruovať alebo aj stavať novú budovu s priečelím na S2. Taktiež môžeme aktivovať jeho neblahý vplyv, ak mu budeme priamo čeliť my,  teda ak sedíme natočený tvárou priamo na S2, teda priamo na rozmedzie S2= 352,5°–7,5° (či už pri práci alebo akejkoľvek inej dlhodobejšej činnosti). Ak máme dvere priamo v tomto výseku, snažíme sa ich čo najmenej používať. Podľa intenzity narušenia sa môžu prejaviť rôzne zdravotné problémy, neblahé finančné dopady a spustiť sa séria vážnych zranení a iných nehôd. Na zmiernenie vplyvu už prebudenej energie je vhodné použiť kovové predmety v interiéri v tomto sektore, ale hlavne v exteriéri pred vstupom do domu alebo budovy, v smere S2.

Sui Po

Zrkadlením vládnucej energie je opozitný smer druhá tretina juhu (J2 = 172,5°–187,5°), sektor Koňa. Táto energia nazývaná Sui Po (Suej Po) je jinovej podstaty a má slabší vplyv ako Tai Sui. Aby sme jeho vplyv neaktivovali, nesedíme chrbtom tomuto smeru. Nerobíme rekonštrukcie domu alebo  budovy, ktorej chrbát je v tomto smere, hlavne ak je obývaná, nestaviame novú budovu, ktorej chrbát by bol týmto smerom. Ak je to možné, obmedzíme hluk a používanie dverí v tomto sektore. Na zmiernenie vplyvu aktivovanej energie je vhodné použiť kovové predmety v interiéri v tomto sektore, v exteriéri v prípade vonkajších výkopových a stavebných prác v smere J2.

San Sha

San Sha (San Ša) – tri škodlivé energie zahŕňa 3 typy škodlivých energií: Jie Sha (lúpeže, ublíženia na zdraví a peňažné straty), Zai Sha (nehody, nešťastia a choroby) a Sui sha (prekážky a ťažkosti). Tento rok pôsobia z kardinálneho južného smeru a ovplyvňujú priestor v uhlovej vzdialenosti od 142,5° (JV3) – 217,5° (JZ1).  Ich vodná energia pôsobí v sektore, ktorý patrí prirodzene ohňu. Aby sme ich nevybudili, vyhnime sa i tu zemným výkopom a rekonštrukciám. Ani naše nohy pri spaní by nemali smerovať k týmto smerom. Ak budeme pri práci alebo iných dôležitých jednaniach sedieť tvárou k uvedeným smerom, bude to v poriadku. Zmiernenie škodlivého vplyvu kovovými predmetmi pomáha aj v týchto sektoroch.

Ak predsa len potrebujete začať rekonštruovať alebo stavať budovu natočenú na niektorý zo spomenutých smerov, požiadajte odborníka Feng Šuej, ktorý ovláda aj časovacie techniky ZeRi, aby vám vybral špeciálny vhodný čas na začiatok prác.

Prajem vám radostný a úspešný rok Kovového Potkana 2020

Ing. Marta Látalová, Feng Šuej Inštitút, www.fscentrum.sk


foto: Feng Shui master’s Luopan“ (CC BY 2.0) by wZa HK


(Prečítané 245 krát, 1 dnes)

Pridaj komentár