Lidská přání jsou četná a různorodá. Něco si přát je pro nás tak obvyklé a přirozené jako dýchat. Zároveň přání představují další kanál, jímž plýtváme mentální energií. Pokuste se sami sebe během dne pozorně sledovat a zjistíte, že si stihnete přát kvanta nedůležitých věcí. Kdybychom se jich zřekli a soustřeďovali naši energii na něco jediného, dokázali bychom získat to, co si přejeme, mnohem snáze.

Přání je přece mocná síla, která k nám podobně jako magnet přitahuje předmět našeho přání. Přání patří mezi síly, jež nás upoutávají k hmotě.

Člověk je otrokem svých vlastních přání. Hodlá-li tyto okovy zahodit, musí se naučit rozvíjet pouze vyšší myšlenky, které plodí duch a jež člověka nezotročují, nýbrž ho osvobozují a povznášejí. Naopak taková neuspokojená přání instinktivní a psychické povahy se mění v neodbytné myšlenky, které mohou svého autora přivést až k šílenství.

Podobně jako myšlenky představují i přání tvůrčí sílu, jež plodí energetickou podstatu, jejíž vibrace odpovídají kvalitě konkrétního přání. Tyto neviditelné výtvory parazitují na svých stvořitelích a neopouštějí je do té doby, dokud se neztělesní nebo nezemřou. Vášnivá a instinktivní přání připomínají pijavice, které se zakousnou do psychiky a vysávají z ní život.

Hřích jako nekontrolovatelné a hypertrofované přání představuje nahromaděnou elektromagnetickou energii, jež získala vědomí. Taková podstata je schopna žít pouze v případě, že se jí pravidelně dostává určitého množství energie výlučně z uspokojování přání. Jakékoli neřesti se lze proto zbavit jen těžko. Bez síly vůle se negativní sraženina nerozpustí. Neřesti se navíc snadno šíří, jelikož jakmile podstata stvořená z přání nemůže svého stvořitele přinutit, aby jí podlehl, hledá větší blahobyt u jiného cíle. Absolutní abstinent se tak může během jediné noci změnit v pijáka. Takoví incubové a succuby též vznikají z přání, chovají se jako upíři, disponují mocnou životní silou a ustavičně hledají oběti, aby se z nich nakrmili.

Někteří lidé vzbuzují lítost, protože fungují vyloženě jako ubytovna pro všelijaké podstaty tohoto typu, jež bojují za svůj život tím, že požírají své stvořitele. Potácejí se mezi mocnými, rozpornými silami, a chtějí-li žít klidně, musí jim vždy vyhovět, protože dech mohou nabrat pouze tehdy, když tito upíři obdrží svůj příděl.

Nelze přesně určit, do jaké míry mohou být pod vlivem těchto podstat narušeny mentální funkce. Lze však tvrdit, že valnou část jednání člověku vnucují tito zloději, kteří svými vášnivými vibracemi působí na jeho myšlenky.

Zajímavým příkladem takové neřesti je kouření, jež plodí vlastní podstatu, formující se z energie zapáleného tabáku a z uspokojení, které kuřák pociťuje. Tato podstata způsobuje u kuřáka neustálý neklid, jehož se zbaví jedině tak, že si zapálí novou cigaretu.

Jistě vás na základě tohoto příkladu napadnou další, možná ne tak očividná přání, která své stvořitele drží v šachu.

Text je z knihy:

Mágové promlouvají

Praktické principy okultismu rosekrucianu pro život

Autor: Dario Salas Sommer

Pôvodná cena:8.60 EUR
Naša cena:7.74 EUR
Zľava:10.00 %

Táto kniha je určená každému, kto chce poznať pravdu, koho poháňa ideál lepšieho sveta, dosiahnuteľný individuálnym duchovným rozvojom, a kto usiluje o mentálne aj duchovné zdokonaľovanie sa. Autor pojednáva o pravej podstate okultizmu a duchovného rastu, ktorá presahuje rôzne školy, smery či náboženstvá. Rozoberá, čo je to duch, duša, rozum, Boh, hmota, život, smrť, osud, karma. V druhej časti prakticky radí, ako sa duchovne zdokonaľovať, rozvíjať svoje vedomie. Významná časť je venovaná láske a sexualite.

Knihu kúpite za najlepšiu cenu TU


foto: https://pixabay.com


Pridaj komentár