Upozornenie: Úvod tohto článku je smrteľne vážne sarkastický. Môže vyvolať pobúrenie a nepochopenie. Riskujeme s vedomím, že humor (a zvlášť ten čierny či ironizujúci) je liek. Toto riziko beriem osobne na seba, v prípade antipatií prosím neodsúdiť Eugeniku ako takú, ale len autorku tohto príspevku!

Milí naši priatelia a priaznivci, máme tretí deň tohto zvláštneho voľna (ako sa len všetci budeme potom tešiť z chodenia do práce!) a ja sa vám opäť prihováram s optimizmom a duchovným idealizmom (ako si už dlhšie nazývam svoj životný postoj :)). Tiež si v tomto príspevku chcem dovoliť niečo, čo bolo len nedávno strašne skritizované v súvislosti s iným podnikateľským subjektom: ponuku svojho tovaru či služieb, a to nie že napriek, ale práve v tomto čase krízy. Tak snáď Eugenika nedopadne ako onen nešťastník, ale naopak jej to pomôže.

Jednoducho a neprekvapivo, chcem vás v mene nás všetkých, ktorí naše vydavateľstvo a obchod tvoríme, vyzvať, aby ste si objednávali naše knihy. Môžeme si tak pomôcť navzájom. Vy nám ekonomicky a existenčne (čo je podľa niekoho neetický hyenizmus – napokon, aj knihy si môže dovoliť kupovať len určitá „elita“, nehovoriac o tom, že naše knihy číta – dúfajme! – takpovediac duchovná elita – ale takéto úvahy by nás mohli zaviesť do absolútnych argumentačných absurdností), a my vám inšpiračne a informatívne. A teraz vážne.

Ako som už naznačila vo včerajšom príspevku, to najlepšie, čo môže každý z nás za daných okolností urobiť, je využiť toto nútené zastavenie sa. Zastaviť sa nielen navonok, čo sa týka práce a rôznych aktivít vrátane tých spoločenských, ale zastaviť sa vnútorne. Presne tak, ako to od nepamäti radí mystika a spiritualita. Využiť aspoň časť tohto nezvyčajného voľna na zamyslenie sa, prehodnotenie svojho života, vzťahov, práce a celkového fungovania.

Ako jedna z hlavných tém je to otázka zdravia – zdravia ako takého i všetkého, čo s ním súvisí; či už sú to rôzne možnosti a metódy liečby, očisty, stravovania, alebo hlbšie súvislosti toho, čo vlastne znamená choroba a ako vzniká. No a celkom univerzálne a prirodzene, každá nezvyčajná udalosť, problém, kríza, tragédia, strata, obmedzenie či nečakaná zmena človeka núti zamýšľať sa nad zmyslom života a osudu vo všeobecnosti. Úplne vážne, táto situácia je na toto všetko ako stvorená (a úplne vážne verím, že minimálne na určitej úrovni pre toto aj „stvorená“ – čiže vyžiadaná dlhodobým silným želaním mnohých – bola).

A do tretice úplne vážne, knihy, ktoré vydávame, slúžia presne tomu účelu: zamýšľať sa, prehodnocovať, hľadať nové uhly pohľadu a nové postoje, nachádzať motiváciu a inšpiráciu, ako aj povzbudenie a pozitívne príklady či vzory, atď. atď. atď. Súčasne sa snažíme vydávať také knihy, v ktorých človek môže nájsť konkrétne a prakticky využiteľné postupy, metódy a návody, bez nutnosti musieť mať k tomu nejakého špecializovaného učiteľa či terapeuta, musieť sa zúčastniť nejakého seminára či vôbec „začať niekam chodiť“ a podobne. Naše knihy majú potenciál umožniť komukoľvek, kto má záujem či zámer, začať svoj život okamžite meniť k lepšiemu. Je jedno, či ide o zdravie, partnerský vzťah, prácu, peniaze, depresiu, pocit prázdnoty a nezmyselnosti všetkého, alebo čokoľvek iné. Za tie roky našej existencie máme knihy snáď na všetko. 🙂 Trochu nás mrzí, že mnohé z nich sú naozaj vynikajúce, nádherné, hlboké aj dobre využiteľné v bežnom živote, a predsa ostávajú nepovšimnuté a takmer vôbec sa nepredávajú. Na druhej strane, nejedna kniha, ktorú sme vydali, no ku ktorej sa napríklad ja osobne ako šéfredaktorka radšej moc nehlásim ;), sa predáva ako teplé rožky. Ale aj o pestrosť nám ide, veď sme všetci rôzni a na rôznej úrovni svojho duchovného vývoja (aj tu by sa niekto mohol uraziť a rozhorčiť…), a hlavne každému „sadne“ iný typ podania určitej veci, tak ako trebárs aj iný typ stravy. Ale dosť týchto všeobecných rečí o našich knihách, poďme si uviesť nejaké konkrétne tipy. (Samozrejme s vedomím, že, ako už bolo povedané, nie každému všetko sadne, ale to už je problém každej reklamy.)

V prvom rade by som v súčasnej situácii asi každému poradila knihu Ako si spoluvytvárame svoje životy. Myslím, že názov hovorí za všetko.

V podobnom univerzálnom duchu o tom, ako (možno) vznikajú naše individuálne osudy, je tu slávna séria kníh Michaela Newtona Cesty duší a ďalšie, ako aj podobné knihy Roberta Schwartza Plán vašej duše (a dve ďalšie) či príjemne vtipná, múdra trilógia Karma Alexandra Svijaša.

Z kníh, na ktoré som narážala vyššie, že sa takmer nepredávajú, hoci my ich považujeme za jedny z najkrajších, aké máme, sú knihy Paula Ferriniho (Klid, mír a moudrost v proudu řeky života, Svobodná láska a i.).

Na tému zdravia neuškodí mať doma po ruke pre každú príležitosť Význam nemocí od Lise Bourbeau (hoci možno nie je nutné brať všetky uvedené výklady v nej úplne doslovne, ale je to vynikajúca filozofia a princíp). Tiež Zdravie, hojnosť a zákon príťažlivosti a Jak vztah mezi tělem a myslí ovlivňuje zdraví, či ďalší vtipný Svijašov titul Zdraví je v hlavě, ne v lékárně.

Oshova Podstata bytia je úchvatná a geniálna za akýchkoľvek okolností a o fenoméne „zastavenia sa“ pojednáva tak hlboko a dôkladne, ako hádam žiadna iná.

Veľmi zaujímavé sú aj tieto: Jaké prožitky mění náš mozek, Co je člověk, Důkazyduchovních zákonů, Eufeeling, Kašli na to! Uleví se ti, Nakažlivá síla našeho vyzařování. Přirozenábdělost, Přirozené osvícení, Přeprogramujsvůj mozek na lásku, Velké probuzení – Buddhistická sociální teorie, Vliv na druhé, viry vědomí a jak se jim bránit, Z utrpení k radosti, Zbavte sa závislosti na strese a nešťastí, Životní energie.

No a aby som uviedla aj nejakého ozaj „nášho“ autora (čiže nie preklad titulu vydaného v zahraničí, ale pôvodný rukopis vydaný prvýkrát Eugenikou), veľmi pekné a dobre sa čítajúce sú knihy o živote od pána Josefa Hlavičku z Prahy.

Prosím, naozaj si niečo z toho vyberte a prečítajte. A hlavne to potom praktizujte. Dovoľujem si „požiadať“ vás o to teraz nie preto, aby Eugenika neskrachovala, ale aby sme tento čas a túto situáciu využili najlepšie, ako sa využiť dá – čiže na zvýšenie nášho spoločného vedomia a vyžarovania. Na zvýšenie našej radosti zo života – zo života v tomto svete a v tomto tele – a ocenenia všetkého, čo máme a čo sme.

Možno je to pre niekoho paradox, zvyšovať radosť v situácii strachu. Ale verte mi, priatelia a súputníci na tejto fantastickej ceste, je to to najlepšie a svojím spôsobom jediné, čo sa dá. Okrem toho, ako sa hovorí vo filozofii, ktorou sa ja osobne dôsledne riadim (tzv. učenie Abraháma, alias autorka a učiteľka Esther Hicks), všetko, čo je v tejto chvíli zhmotnené, je už staré (v origináli: it is old news). To nové vytvárame práve v tejto chvíli.

A vedzme, že všetci (úplne všetci) sme jedno, úžasne a dokonale prepojení, bez ohľadu na naše momentálne názory, postavenie, povolanie či patrenie do toho-ktorého tábora. 🙂foto: https://www.pickpik.com


Pridaj komentár