Milovaní…. Okolnosti bránia fyzickým interakciám. Treba však túto situáciu vnímať tak, že je to skvelá príležitosť venovať sa svojim najbližším (na ktorých ste spravidla nemali dostatok času) a predovšetkým PRÍLEŽITOSŤ OTVORIŤ SI CESTU K SEBE, CESTU DO SEBA. Do svojho srdiečka, kde sídli vaše Božstvo, čistá láska. Stvoriteľ…

Naši predkovia žili v úzkom prepojení s Matkou Zemou. V deň jarnej rovnodennosti vykonávali rituály, účelom ktorých bolo prepustiť staré, nepotrebné a otvoriť sa novému. Uvítať jar v prírode, no predovšetkým JAR v sebe samých. Počiatok „nového“ života… (Úvodzovky preto, lebo Duša je večná.)

Rozlúčku s nefunkčným a privítanie nového si môžete spraviť formou meditácie. Každý sám za seba. (Ak budete mať dostatok trpezlivosti, návod na meditáciu bude v závere. Odporúčam však, aby ste si dovolili prečítať celý text.)

Ak však spravíme meditáciu v rovnakom čase, navrhujem 20.3. 2020 o 20,00 hodine, vznikne skupinová meditácia s nesmiernou silou svetla lásky. Pri dostatočnom počte meditujúcich sa dokonca môže situácia na Slovensku (v Európe) veľmi významne zmeniť… (Skupinovou meditáciou sa jednotný zámer energeticky stáva mocninou, čiže neplatí klasická matematika, že 1+1 = 2.) TAM KDE JE SVETLO, TAM KDE JE LÁSKA, RADOSŤ, VYSOKÉ VIBRÁCIE… TAM AKÝKOĽVEK NÍZKOFREKVENČNÝ PREJAV (VÍRUS, CHOROBA) MIZNE, ZHARMONIZUJE SA…

SILA DÁTUMU 20.3. 2020 CEZ ČÍSLA

ROK 2020 JE V SÚČTE ŠTVORKA. ČÍSLO HMOTY A STABILITY. (Stolička, ktorá má štyri nohy je pevná.) V hmote sa môže prejaviť všetko, čo bolo v generáciách našich predkov potlačené či pokrivené. Našťastie, Matka zem sa rozhodla transformovať do Novej Zeme. ( Aj Zem má svoje vedomie, rovnako ako slniečko, človek, či voda, kamienok, mačička.) Takže pomáha vedomiu človeka cez zmenu svojich frekvencií zharmonizovať tieto pokrivenia zakódované v DNA ľudí. Človek má slobodnú vôľu a môže sa rozhodnúť všetko zneutralizovať láskou. Môže si to dovoliť a dať vnútornú slobodu sebe i svojmu pokrvnému rodu.

MAREC ČIŽE ČÍSLO 3. PLODNOSŤ. Už som písala článok o zjednotení mužského a ženského aspektu v sebe samých, aby prišlo na svet niečo nové – radostné vnútorné dieťa, ľahkosť bytia tu, na Zemi. Dodatočne som pochopila, že marec je aj výzvou k zjednoteniu mentálneho tela (rozum, myseľ, myšlienky, rozumová inteligencia) s telom emocionálnym (emócie, prežívanie, emocionálna inteligencia, inteligencia srdca) a s telom pocitovým (pocity nášho tela, ktoré vyžarujú z buniek, z DNA, vnútorná múdrosť a vedenie všetkého; tiež pocity plynúce zo spojenia sa s hmotou, všetkým hmotným; nazvala by som to inteligencia fyzického tela.) Zjednotenie týchto tiel v praxi: Pozorujte pocity tela, načúvajte srdcu, podriaďte svoje myšlienky láske. Stopnite vnútorné konflikty na akejkoľvek úrovni: srdce/ hlava/ telo. NAJDÔLEŽITEJŠIE JE SRDCE. LÁSKA. Vrchol pomyselného trojuholníka. Ak podriadite svoje myšlienky láske, otvoríte sa najvyššiemu dobru pre seba i iných (nikto nie je „obeť“), otvoríte sa vesmíru nekonečných možností. A telo (hmotné) koná v súlade so srdcom. Láskou. Posvätné srdce, láska… to je vykročenie na duchovnú cestu v hmote.

SÚČET ČÍSIEL DEŇ, MESIAC. ROK: 2 +0 + 3 +2 +0 +2 +0 = 9. Famózna deviatka. Kozmická vlna, ktorá završuje jeden cyklus, aby sa mohol otvoriť NOVÝ CYKLUS. Dátum nasledujúceho dňa 21.3. 2020 je v konečnom súčte jednotka. JA. Nové definovanie seba, nový začiatok, znovuzrodenie. Asi toľko k vibráciám čísiel v dátume 20. 3. 2020.

Nasleduje meditácia. Odporúčam spraviť si nahrávku do mobilu, alebo si ju aspoň pozorne prečítať a vytlačiť. Ak vložíte text do dlaní, vaša energetika načíta obsah. Takže aj keď nebudete mať „zvedomené“ presne podľa popisu všetky obrazy z meditácie, obrazy budú fungovať. Meditácia je v podstate aktuálna vždy, keď chcete zo svojho života prepustiť staré a implementovať nové, v súlade s láskou.

MEDITÁCIA V ZLATOM (slnečnom) CHRÁME tu, na ZEMI

Zapáľte si sviečku. Požiadajte , aby vás viedol váš sprievodca lásky a svetla, vaše Vyššie JA. Majte zámer odpustiť sebe, odpustiť iným aj z najväčších hĺbok nevedomia. Majte zámer rozpustiť všetko staré a v rozpore s láskou v sebe aj na úrovni DNA. Majte zámer uvoľnený priestor v bunkách, v energetike zaplaviť svetlom lásky, znovuzrodenia a nových príležitostí pre život TU a TERAZ. Majte zámer zharmonizovať do lásky a svetla všetko to, čo vás obklopuje… Nech všetko prebieha v súlade s láskou a svetlom, ideálnym spôsobom. Zamerajte sa na oblasť srdiečka. Môžete si aj priložiť dlane na srdiečko. Najprv ľavú a potom pravú. V dlaniach môžete držať ak milovaný krištáľ, či iný obľúbený kamienok. Dýchajte. Zjednoťte svoje telo z dychom. Nadychujte lásku a vydychujte lásku. Zjednoťte svoje telo s láskou.

Sedíte na malom zelenom ostrovčeku. Nádherná, smaragdovo zelená trávička. (Sú to energie archanjela Rafaela, veľkého liečiteľa.) Vľavo je zlatým napísané číslo 20, vpravo tiež číslo 20. Za vami je zlatým napísané číslo 21.3.

Okolo zeleného ostrovčeka v kruhu horia obrovské oranžovo červené plamene, ktoré dokážu spáliť, transformovať všetko staré a nepotrebné. Kruh absolútneho bezpečia na všetkých úrovniach bytia, vo všetkých realitách. (Energie archanjela Michaela).

A tretí kruh tvorí more, nekonečný oceán možností novej životnej cesty. Nádherná modro zelenkavá hladina, ktorá sa jagá v slnečných lúčoch, akoby tam niekto vysypal diamanty. Možno zbadáte aj delfína, ktorý vyskočil ponad hladinu, či hlavu múdrej veľryby.

Zamerajte sa opäť na svoj dych.

Nadychujete a vydychujete lásku. Preneste pozornosť svojho vedomia nad vašu hlavu. Je tam nádherné slniečko, číre svetlo Božieho vedomia, milosti a nekonečnej lásky. Preciťujte ako toto svetlo vstupuje do vás cez korunnú čakru. Preciťujte, ako sa toto svetlo lásky spája so svetlom lásky vo vašom srdiečku. Ako slniečko vo vašom srdiečku mocnie, zväčšuje sa a preniká do každej bunky vášho tela. Akoby celé vaše fyzické telo bolo zlaté. Zlatá žiara preniká do vašej aury, do vonkajších nefyzických tiel. Akoby ste sedeli v žiarivom zlatom chráme. Ste slnkom lásky. Chrámom lásky Stvoriteľa.

A teraz zamerajte pozornosť na to, čo je pod vašimi nohami. Prepustite svetlo lásky zlatého chrámu Matke Zemi. Spojte sa s jadrom Matky Zeme, s jej srdcom, s jej žiarivým slnkom lásky.

Vnímajte a preciťujte aký obrovský je váš chrám. Slnko Stvoriteľa nad vašim fyzickým telom, slnko Matky zeme pod vašim telom…. Ste prekrásnou a posvätnou bytosťou lásky a svetla, nesmierne veľkou láskou a posvätným svetlom…

S hlbokou pokorou a úctou ku všetkému stvoreniu Stvoriteľa ďakujte… PRED VAMI SA OTVORILA ZLATÁ BRÁNA NOVEJ ŽIVOTNEJ CESTY 21.3. 2020… Posvätné bytie na Zemi v radosti, láske, hojnosti… Posvätné bytie na Novej Zemi.

Bijú zvony. Hlahol zvonov. Započúvajte sa do hlaholu zvonov… Bim – bam… Bim – bam… A potom si postupne uvedomte svoje fyzické spojenie s podlahou, svoje fyzické telo, fyzický priestor okolo seba…. Ste v požehnanej ja prítomnosti TU a TERAZ. AMEN.

Milovaní… užite si to! Želám slniečko v srdiečku. S láskou Vás zdraví a prosí o vytvorenie čo najviac chrámov svetla, ktoré teraz veľmi Zem potrebuje

Autorka textu: Marta Mešková
foto: pixabay
(Prečítané 220 krát, 1 dnes)

Pridaj komentár