Drahí priatelia, stojíme na prahu novej éry, ktorá na Zemi ešte nikdy doteraz nebola. Žijeme tu a teraz v bdelej prítomnosti magický a výnimočný čas vedomej tvorby úplne novej kvality života na Zemi a oddeľovania zrna od pliev.


Plevy spráchnivejú od strachu a obáv, odporu a neprijatia premien a zákonov života – v panike z nového a neznámeho, ktoré prichádza.
Zrná tu zostanú – v dôvere, pokore a vďačnosti – ako zárodky nového zdravého a perspektívneho života, ktorý si hľadá a vždy nájde cestu – smerom k dokonalejším formám a vedomejšiemu prežívaniu veľkolepého diela Stvoriteľa.

Preto Vám adresujem túto výzvu (je aktuálna 3 dni) v okamihu kľúčového štartu nového astrologického roka 2020 a medzníka v ľudských dejinách na našej planéte – k novoluniu v Baranovi 24. marca o 10.30 h.

Vizualizujme, predstavujme si a vysnívajme si to najkrajšie a najlepšie pre každého a pre všetkých, vo vzájomnom rešpekte, rovnocennosti a hlbokej úcte k ženskému a mužskému tvorivému princípu, k živočíšnej, rastlinnej a nerastnej ríši. Máme na to – vďaka korona-obdobiu – zabezpečený voľný čas, dostatočný priestor, numerologickú vibráciu dátumu, astrologickú konšteláciu planét, obrovskú duchovnú podporu zhora, naše otvorené, dôverujúce, horúce srdcia a nedočkavé duše.

Teraz nastáva ten vzácny okamih a správny čas na stavbu zdravých základov Novej – šťastnej a láskyplnej – Zeme. Zhmotniť do sveta foriem a hrubej hmoty je možné len to, čo si dovolíme precítiť a dokážeme predstaviť (na jemnohmotnej úrovni). Vždy to tak bolo, že jemnosť, neha a láska sú tie skutočné čarovné pradivá, z ktorých sme všetci utkaní. Len sme na to – pod vplyvom hrubých manipulácií počas desiatok tisíc rokov – už pozabudli. A či sa vám to páči, alebo nie, všetci sa plavíme na jednej a tej istej lodi.

Preto odložme teraz bokom iné zámery a jednotne si vizualizujme a súčasne precíťme náš život v pozitívnej a harmonickej spoločnosti.

A ešte si vospolok prajme, nech sme a sú všetky bytosti šťastné. Nie je to vôbec ťažké, to je to jediné skutočne dôležité, čo teraz máme opakovane a intenzívne robiť. Tak zatvorme na chvíľu oči, zhlboka sa nadýchnime a skúsme to spolu zvládnuť.

Afirmácia: Prestavujem si radostný svet a harmonickú ľudskú spoločnosť. Preciťujem všadeprítomnú lásku a jas, ktoré nás presahujú.
Predstav si, že
Nebo nie je
Je to jednoduché, ak to skúsiš
Žiadne peklo pod nami
Nad nami iba obloha.
Predstav si, že všetci ľudia žijú iba pre dnešok

Predstav si, že neexistujú krajiny
Nie je to ťažké
Žiadny dôvod pre zabitie alebo zomretie
A tiež žiadne náboženstvo
Predstav si všetkých ľudí, ktorí žijú v mieri.

Môžeš povedať, že som snívajúci
A ja nie som jediný
Dúfam, že sa jedného dňa k nám pripojíš
A svet bude jednotou.

Predstav si, že neexistuje žiadny majetok
Som zvedavý, či to skúsiš.
Bez chamtivosti, bez hladu…
Len ľudské bratstvo
Predstav si všetkých ľudí, ktorí zdieľajú celý svet

Môžeš povedať, že som snívajúci
Ale ja nie som jediný
Dúfam, že sa jedného dňa k nám pripojíš
A svet bude ako jeden.
foto: https://www.needpix.com/, autor: Lynn Greyling (publicdomainpictures.net)

Pridaj komentár