Ľudia sa nepomiatli.
Ľudia majú strach. Všetci do jedného. Neboli by tu, ak by ho nechceli poznať.
Strach je základná a veľmi silná vibrácia zapísaná v poznaní druhu „ČLOVEK.“
Pre poznanie strachu ste sem prišli. Spoznať ho a naučiť sa s ním pracovať.
Zem je profesionálna škola strachu. A tak všetci, čo chcú spoznať strach, sa tu zhmotnia.
Ste mocní tvorcovia, ktorí stoja v prvej línii vibračného poznania.
Pretože vnímať strach a vedieť s ním pracovať je náročné umenie,
ktoré dávate po odchode zo Zeme všetkým a všetkému čo je.
Jak svet sa, do rúcha rúšok odel sa.
Strach módny tvorca stal sa.
Kým oni pod rúškom dusia sa, vzduch zjemnel a čistí sa.


Pridaj komentár