RADOSTNÉ, TRANSFORMAČNÉ, POKOJNÉ, MILOSTIPLNÉ A POŽEHNANÉ SVIATKY VEĽKEJ NOCI 2020 VÁM ŽELÁM, PRIATELIA.

Nech hľadajúci nájdu večné Svetlo a Kráľovstvo nebeské na Zemi vo vlastných srdciach.

Nech nás zdanlivá izolácia posilní a obohatí o hlbšie spoznanie predovšetkým samých seba, a iných.

Nech nás hrozba fyzickej smrti zbaví strachu a naplní nádejou a hlbokou dôverou v dokonalé božské vedenie.

Nech nás dostatok voľného času naučí ho zmysluplnejšie napĺňať a užívať.

Nech nás prebiehajúce zmeny dovedú k pokore k posvätnosti života a úcte k našej živiteľke Matke Zemi.

Nech nás obchádza panika a des z nového a nepoznaného, v ústrety ktorému kráčame.

Nech sa s ľahkosťou zbavujeme starých, vyčerpaných energií, zmlúv, dohôd, zväzkov, projektov, vzťahov, priateľov, známych, vecí, zdravotných symptómov, bolestí, strát, nepochopení, neodpustení a neprijatí, starej viery, vyčerpaných pohľadov na život a spôsobu obživy „kto z koho“.

Nech sa zo dňa na deň vďaka tejto prelomovej dobe oddeľovania zrna od pliev stávame múdrejšími, usmievavejšími, citlivejšími, veselšími a súcitnejšími ľuďmi.

Nech sme bdelí a zaoberáme sa len podstatnými záležitosťami, aby nám oheň v našich lampách pri bráne do večného života nevyhasol.

Nech si dychtivo vychutnávame každú jedinečnú chvíľu a s nadšením žijeme pohodu a pokoj.

Nech nás posolstvo Ježiša Krista a Márie Magdalény naplní radostnou zvesťou, že po 2000 rokoch sme konečne uznali, že všetky veľké diela boli a sú vykonané len v rovnocennej spolupráci a uznaniu ženského a mužského božského tvorivého princípu.

Nech sa znovuzrodíme do nových dní na krásnej pestrofarebnej Zemi, kde tečie čistá voda a dýchame voňavý vzduch, kde bzučia včely a kvitnú kvety, kde sedí lev vedľa baránka, a kde nás všetkých plody Zeme do sýtosti nakŕmia.

Nech naša vedomá práca a radostné tvorenie, vzájomná podpora a dobrá vôľa, tvoria mier, rozkvet a hry.

Nech tichý pokoj v duši uhasí všetky spory, vojny a hádky.

Nech bezpodmienečná všeobjímajúca božská láska v harmónii ženskej a mužskej polarity zostúpi do ľudských sŕdc. Tak sa staň.

Silvia Marisi

(Prečítané 200 krát, 1 dnes)

Pridaj komentár