A to doslova! Viac ako len Koncerty v kruhu sú totiž stretnutia, pri ktorých samotní diváci sú pozvaní do kruhu na rovnakú úroveň medzi umelcov, aby sa tiež stali umelcami. Na Slovensku sa už organizujú druhý rok.

Možno ste nevedeli, ale pôvodný zmysel slova koncert totiž bol byť spolu (a tvoriť, napríklad spievať) v kruhu. Už len samotné spoločné spievanie napríklad mantier (alebo niečoho iného), kedy si ľudia sadnú do kruhu a zmazáva sa tým rozdiel medzi interpretom a „konzumentom“, má podstatne blahodárnejší dopad na človeka, než klasický koncert (resp. to, čo sa dnes označuje ako koncert). To už sa dá označiť ako koncert v kruhu, pričom to „v kruhu“ by sme kedysi dodávať nemuseli.

Nejde o klasický koncert

Občas to aj nás iniciátorov Koncertov v kruhu zvádza použiť iba slovo „koncert“. Ale naozaj len občas. Stále silnejšie totiž vnímame obrovský rozdiel v tom, čo človeku prináša klasický koncert na aký si ľudia zvykli (keď je interpret od nich oddelený na pódiu a oni v hľadisku si popri ňom občas zaspievajú, prípadne zatancujú) a aký doslova neopísateľný prínos má stretnutie, ktoré my už takmer vždy nazývame Viac ako len Koncert v kruhu.

Hoci oficiálny názov iniciatívy je Koncerty v kruhu, toto nazvanie rozširujeme o „viac ako len“, pretože vieme aj na základe našich osobných zážitkov aj zo spätnej väzby iných účastníkov, že tu ide o omnoho viac.

Hra ako súčasť zážitku

Deklarujeme a prinášame však ešte viac než spoločný spev v kruhu (teda koncert v jeho pravom zmysle).

Súčasťou stretnutí je napríklad aj možnosť zažiť jednoduché pohybové aktivity, vychádzajúce z našej národnej kultúry. Hlavnými atribútmi sú v nich radosť, ľahkosť, uvoľnenosť a sloboda. Majú však silný liečivý a budujúci efekt. Nesú v sebe hlbokú múdrosť, ktorá kuje charakter človeka, pripravuje ho a podporuje v schopnosti byť samostatným a umení spolupracovať, žiť dobré naplnené vzťahy.

Je to zdravá a vyživujúca forma socializácie, vďaka ktorej človek dozrieva v svojbytného a slobodného jedinca.

Naskytá sa tu možnosť vedome aj podvedome rozvíjať svoju autenticitu i autonómiu, byť v súlade so sebou aj vyšším celkom zároveň, kedy subjektívna a univerzálna pravda sú v jednote. Je to príležitosť načrieť do studnice sebapoznania na mnohých úrovniach a započať proces sebapremeny v témach, ktoré človeka brzdia v jeho plnom rozkvete.

Každý koncert je unikátny

Každé stretnutie je špecifické a svojské podľa toho, kto sa na ňom ocitne. Stretnutia nás okrem iného učia žiť v prítomnosti a vnímavosti. Každá skupina ľudí čo sa stretnú je jedinečná bytosť, ktorá potrebuje zažiť niečo iné. Každý jednotlivec vplýva nejakým, hoci nepatrným spôsobom na celok a stáva sa jeho súčasťou a spolutvorcom, či už si to uvedomuje alebo nie.

Jedným zo zámerov našej iniciatívy je aj postupne prinavrátiť slovu koncert a koncertu ako takému jeho zmysel – tvoriť a zažívať jednotu jedinečných individualít. Taktiež pomôcť prinavrátiť pôvodný zmysel umeniu, ktoré je jedným z najsilnejších nástrojov zušľachťovania človeka, nie len zábavou a nie len pre vyvolených. V každom človeku je kus umelca a tieto stretnutia dávajú príležitosť zapáliť umeleckú iskru v každom, kto po tom čo i len troška túži.

Človek dozrieva skúsenosťou a zážitkom

Viac ako len Koncerty v kruhu sprostredkúvajú jedinečný zážitok, ktorý má moc meniť život človeka k väčšej naplnenosti a šťastiu. To sa ku nám dostáva nie len vo forme slovnej spätnej väzby.

Vidíme, že ľudia, ktorí boli napríklad presvedčení o tom, že nevedia spievať, zrazu spievať začnú a zistia, že spievať aj vedia, že ich hlas je krásny a zvučný. A vďaka tomu, že cez spev pracujú so svojim hlasom, dokážu zrazu jasnejšie vyslovovať svoje potreby vo vypätých situáciách, ozvať sa keď im je ťažko, zastať sa seba samého pri nespravodlivosti.

Vidíme, že ľudia, ktorí celý život odkladali svoju túžbu hrať na hudobný nástroj, zrazu ho berú do ruky a zveľaďovaním svojich hudobných zručností zveľaďujú aj iné schopnosti, ako napríklad lepšie počúvať alebo rozoznávať manipuláciu od dobrého úmyslu a v neposlednom rade dokážu obdarovať svoje okolie živou hudbou.

Toto sú skutočné príbehy skutočných ľudí a dalo by sa vo vymenovávaní ešte nejakú chvíľu pokračovať. No všetky slová budú aj tak málo oproti tomu zážitku, ktorý Viac ako len Koncerty v kruhu prinášajú.

Najbližšie koncerty

Ak vás táto forma podujatia zaujala, navštívte niektorí z Viac ako len Koncertov v kruhu. Tie najbližšie sa organizujú: 9.9.2022 v Košiciach a 11.9.2022 v Bratislave.

Viac informácii nájdete na stránke ankarepkova.sk/koncerty-v-kruhu/.

Autor článku: Milan Surgoš

Pridaj komentár