CÍTIM SA DOBRE

byť pokojný kľudný láskavý nie k iným, k sebe, mojim rozhodnutím je nie chvíľu, sedem minút, hodinu VŽDY  dobre sa cítiť, dobré vyrábať pocity neustále myšlienky pokoja mať večnosť nekonečnú …

SVET TVORIA

svet tvoria tí čo vpredu sú pred nimi nič všetko čo nie je ostatných hordy miliárd na všetko čo je za nimi čumiac stoja kým prední nové tvoria čo tvoriť …

VEDOMÉ VEDOMIE

sledovaním sledovaného zistí sledované že sledované je sledovaním že to tak je zistíš že sledované teba sleduje tak zistíš že sledované a sledovaný to isté jedno je vedomé vedomie tak …

PRÁZDNOTA

oceňuj prázdnu rozľahlosť vesmírnu tvoriť len v prázdne je čokoľvek možné rovnako samota je rozľahlá prázdnota v prázdnej len samote sa rodí čo potom je mudrci vedia k čomu potrebná …

HMLA

svetelnosť tvoja svetla intenzita priestor osvetlí aj iných ďaleko až tam kam myšlienok hmla ísť svetlu tvojmu dovolí

SVETLA UMENIE

chcieť žiť je nezomrieť nezomrieť je večne byť večne byť je svietiť svietiť je v tme nebyť v tme nebyť je umením svetla byť

SVETLO

poznaním svetla hmoty poznania dôjdeš predtým však treba svetlom sa stať jasnosťou svetla vibrovať zrelosť chápania svetelnú mať —

PEŇAZÍ SLOBODA

slobody pocit, peniazom dali ste máte ich, dobre sa cítite ich nemáte, sa cítite zle určujú papiere, ako sa cítite do jedného všetci rovnako na tom ste

SEX

s ním mala si sex bol úžasný sex aj ten čo s ním mala si sex ten odišiel jeho aj sex ten úžasný teraz je zlý za to zodpovedný že …

LÁSKY KONIEC

moment tvoj poznania prvého nedostatku zistenia človeka čo rada máš človeka čo miluješ láska je tvoja skončená tak funguje všetko čo končí a sa začína

STRACH

strach je prejav z neznáma toho čo bude poznaný, trvalo zaznamenaný v každom majiteľovi dvojvláknovej DNA ak prestávaš venovať pozornosť dôležitosti nepoznaného výsledku prebývaš vedome v TERAZ strach vnímať prestávaš a …

JEMNOSŤ

Myseľ tvorivá. Tvorivá nekonečne je nekonečná. Bez prestania. Je vymyslené dobre to a zastaviť sa nedá to. Myseľ chtivá, túžob plná, expanzná. Netreba nič skúmať, ničomu sa venovať. Len jedno …