ZNEČISTENÉ OVZDUŠIE AKO PRÍČINA MNOHÝCH OCHORENÍ RIEŠITEĽNÁ MIKRONUTRIENTMI

Znečistené ovzdušie je vážny celosvetový problém a čoraz častejšie sa týka aj Slovenska. Znečistené ovzdušie mení kvalitu života, spôsobuje vážne fyzické aj psychické zdravotné problémy. V ovzduší na nachádza množstvo prachových častíc, oxidov …