STVORITEĽ

když stane se oko své že okem svým ze zadu uvidíš stane se že uvidíš vše když stane se myšlenku svou že před zrozením uvidíš stane se že pomyslíš vše …

STRACH MÁŠ

strach máš že stratíš čokoľvek máš strach rovnako o dieťa máš na majetok ako na vec naň pozeráš čo najviac dieťaťu dáš kopa je strachu čo v sebe máš

ZDROJ

vnímam ho vždy však vnímam ho viac v deň vianočný keď všetci sa stratiac za múry hradov svojich ustane ich myšlienok hluk pri strome bez koreňa sediac sa veseliac papiermi …

JASNOSŤ

jasnosť ľahkosť vzdušnosť sa dostaví hneď ako stane sa keď zavnímaš sa dozvieš naraz čo bolo je chceš by bolo a bude

TVORENIE

sa vnímať bez pohnutia jediné tvoje robenia vždy poznať svoje chvenia svoje vždy vnímať cítenia lebo tým jak chveješ sa život tvoj taký tvorí sa tak žiješ vnímaš prítomnosť nepodstatná …

STVORENIE

Raz Nič v sebe samom sediac, keď iné nič nebolo, len nič bolo a dlho už sediac mu v sebe samom bolo, Nič seba sa pýtalo: ,,Nič, počúvaj Nič. Samo …

CÍTIM SA DOBRE

byť pokojný kľudný láskavý nie k iným, k sebe, mojim rozhodnutím je nie chvíľu, sedem minút, hodinu VŽDY  dobre sa cítiť, dobré vyrábať pocity neustále myšlienky pokoja mať večnosť nekonečnú …

SVET TVORIA

svet tvoria tí čo vpredu sú pred nimi nič všetko čo nie je ostatných hordy miliárd na všetko čo je za nimi čumiac stoja kým prední nové tvoria čo tvoriť …

VEDOMÉ VEDOMIE

sledovaním sledovaného zistí sledované že sledované je sledovaním že to tak je zistíš že sledované teba sleduje tak zistíš že sledované a sledovaný to isté jedno je vedomé vedomie tak …

PRÁZDNOTA

oceňuj prázdnu rozľahlosť vesmírnu tvoriť len v prázdne je čokoľvek možné rovnako samota je rozľahlá prázdnota v prázdnej len samote sa rodí čo potom je mudrci vedia k čomu potrebná …

HMLA

svetelnosť tvoja svetla intenzita priestor osvetlí aj iných ďaleko až tam kam myšlienok hmla ísť svetlu tvojmu dovolí

SVETLA UMENIE

chcieť žiť je nezomrieť nezomrieť je večne byť večne byť je svietiť svietiť je v tme nebyť v tme nebyť je umením svetla byť

SVETLO

poznaním svetla hmoty poznania dôjdeš predtým však treba svetlom sa stať jasnosťou svetla vibrovať zrelosť chápania svetelnú mať —

PEŇAZÍ SLOBODA

slobody pocit, peniazom dali ste máte ich, dobre sa cítite ich nemáte, sa cítite zle určujú papiere, ako sa cítite do jedného všetci rovnako na tom ste