Zuby jsou zrcadlem našeho tělesného i duševního zdraví. Ukládají se v nich vzpomínky na prožité události a traumata. Například zubní kaz odráží vztahy mezi stavem našeho chrupu a naším citovým životem.

Při svém zkoumání jsem začala u předních řezáků. Pozorovala jsem totiž u svých pacientů a naučila jsem se od nich, že horní řezáky souvisejí s matkou a otcem. Objevují se ve stejnou dobu jako první moláry, tzn. obvykle tehdy, když dítě přechází z mateřské do základní školy.

Stačí si jen povšimnout, s jak velkou bolestí právě tehdy dítě snáší odloučení od matky, abychom pochopili, že tu jde o zcela specifické údobí ve vývoji dítěte. První stálé zuby jsou zároveň předzvěstí zcela zásadní změny: tělo dítěte se mění v tělo dospělého. Čelist dítěte se začíná rozšiřovat ve vodorovném i kolmém směru, aby bylo místo pro moláry. Ve stejnou dobu se mění úloha, kterou dítě ve světě hraje. Rodinný kruh, v němž se do té doby život dítěte vesměs odehrával, se začíná otevírat. Dítě dosahuje nových hranic, které pak později opět překročí. Podobně jako se zárodek vyvíjí v dítě, vyvíjí se dítě na dalším stupni v dospělého.

Zuby se na každé čelisti vyskytují ve zdvojených párech: čtyři řezáky, čtyři stoličky, čtyři moláry. Pouze špičáky a zuby moudrosti jsou omezeny vždy jen na jeden pár. Toto uspořádání zubů do párů odráží dualitu světa, ve kterém žijeme. Chrup je jako klenba, jejímž svorníkem jsou špičáky a základními pilíři zuby moudrosti.

Špičáky rostou v době, kdy člověk dosahuje pohlavní zralosti, ale zuby moudrosti se objevují teprve tehdy, když už proměna proběhla na všech rovinách. Stejně jako nám naši bližní pomáhají, abychom poznali lépe sami sebe, nastavují našemu nitru zrcadlo i zuby.

Přední řezáky (č. 11, 21, 31, 41)

Někdy bývá mezi řezáky mezera zvaná diastema. Lidově se takové poloze říkává „zuby štěstí“. Obecně však lidé s touto mezerou mívají potíže se sladěním mužské a ženské části své osobnosti.

U mužů to znamená, že je ženy zároveň přitahují i odpuzují. Pokud má diastema žena, uvádí neustále v pochybnost muže, se kterým žije. Jak je vidět, „zuby štěstí“ nemusejí svým nositelům přinášet nutně jen radost a potěšení.

Přední řezák vpravo nahoře (č. 11) odpovídá mužskému archetypu. Symbolizuje otce, autoritu, Boha a ducha (vnitřní mužský princip v muži i v ženě).

Přední řezák vlevo nahoře (č. 21) odpovídá ženskému archetypu. Symbolizuje matku, ženu a duši (vnitřní ženský princip v muži i v ženě).

Tyto řezáky tedy naznačují, jak reagujeme na otce, matku a příslušné archetypy. Pokud jsou tyto principy dobře integrované, pak je takzvaný vnitřní pár v harmonii, což znamená, že naše vnitřní ženské i mužské síly jsou v rovnováze.

Jedné z mých pacientek se viklaly přední horní řezáky. Věděla jsem, že už delší dobu touží marně po dítěti. Abych mohla zjistit, v čem tkví vlastní problém, musela jsem nejprve pochopit, co se stalo. Musela jsem se přesvědčit, zda její neplodnost nesouvisí s močovým měchýřem a ledvinami (jež zastupují také naši prazákladní energii) či zda to koneckonců není čistě funkční problém gynekologické povahy. Ukázalo se, že v osmnácti letech měla potrat, s nímž se nikdy vnitřně nesmířila. Přední řezáky souvisejí rovněž se zahnízděním blastocyty. V daném případě byla nidace úmyslně přerušena, což byla okolnost, se kterou se pacientka nikdy nesmířila.

Často se stává, že si děti první trvalý zub, tedy řezák, vyrazí. Vezmeme-li v úvahu jeho poměrnou velikost, jeho polohu právě uprostřed a fakt, že jde o první z takzvaných druhých zubů, nelze se divit, že podobná příhoda není z nejvzácnějších.

Syn jednoho mého pacienta si urazil stejný řezák jako jeho otec. Druhý syn mi řekl: „Rád bych měl uražený zub jako můj otec a bratr.“ Otec i syn si přitom vyrazili levý horní řezák číslo 21, který má co dělat se vztahem k ženskému archetypu. Zjistila jsem, že muži z této rodiny mají problémy prosadit se vůči ženě, resp. matce.

Zjistila jsem též, že když se řezáky vzájemně překrývají, znamená to často, že v rodině hraje dominantní úlohu jeden z rodičů. Když zakrývá  pravý řezák levý, vládne otec, pokud překrývá levý řezák pravý, dominuje matka. Pokud jeden řezák roste směrem dovnitř, můžeme předpokládat, že otec nebo matka hrají v rodině podřadnou roli.

Souvislost mezi předními hornímiřezáky a stoličkami č. 16 a č. 26 je zřejmá zejména v případech nočního pomočování. Stolička tu symbolizuje místo, které „bych rád zaujal“. Když však dítě stojí právě uprostřed rozporů mezi otcem a matkou, může si je těžko nárokovat. Akupunktura vychází zesouvislosti mezi řezáky a ledvinami, močovým měchýřem a močovými cestami. Na rovině pocitů odpovídají síle vůle a síle nashromážděné v ledvinách, jež dodává člověku stabilitu a umožňuje mu zakořenit.

Přední dolní řezáky (č. 31 a č. 41) naznačují, jaký význam mají rodiče v každodenním životě dítěte. Jeden z mých pacientů měl dobře rostlé přední řezáky, což naznačovalo, že mezi rodiči je dobrý vztah, vespod však měl mezeru. Něco tu tedy nehrálo.

Můj pacient zažil společenský vzestup a třídě svých rodičů se vzdálil. Jejich společenské vrstvy si sice vážil, ztratil však schopnost komunikace s ní. Diastema mezi oběma zuby vypovídalo o mezeře, která se rozevřela mezi ním a jeho rodinou.

Přední řezák vpravo dole (č. 31) vypovídá o tom, jak je chápán ženský archetyp, tedy matka, resp. duše, a jak je prožíván v každodenním životě.

Přední řezák vlevo dole (č. 41) umožňuje naopak usuzovat na vliv mužského archetypu na každodenní život. Přední řezáky odpovídají číslu jedna, principu neoddělené energie, jež v sobě nese celý potenciál člověka.

Astrologie spojuje tyto zuby s planetou Uran a s kosmickou energií, jež způsobuje změny a přináší vnuknutí.

Nediferencované dítě tvoří na všech rovinách jednotu s otcem a matkou. Pak se však závoj poznání poodhalí a dítě se naučí odlišovat mužskou energii od ženské a najít si své místo mezi oběma rodiči. Nachází v něm výraz životní potenciál, který přijalo v okamžiku zrození.


Text je z knihy:

Co o nás prozrazují zuby

Autor: Michele Caffin

Pôvodná cena:5.90 EUR
Naša cena:5.31 EUR
Zľava:10.00 %

Zuby sú zrkadlom nášho telesného i duševného zdravia. Tak ako v iných orgánoch, ukladajú sa aj v zuboch spomienky na prežité udalosti. Autorka, francúzska zubná lekárka a čeľustná chirurgička, tvrdí, že zubný kaz nie je len dôsledok nedostatočnej hygieny ústnej dutiny, ale psychosomatický symptóm.

Na základe bohatej praxe popisuje vzťahy, ktoré existujú medzi stavom nášho chrupu a naším citovým životom. Postupuje zub za zubom a vysvetľuje, čo jednotlivé časti nášho chrupu a ich stav symbolizujú a odrážajú, a to vrátane našich vlastností, túžob, minulých zážitkov aj budúceho potenciálu. Vznik zubného kazu a miesto, na ktorom sa objaví, nie je len náhoda. Naše zuby majú svoju energetickú rovinu, sú prepojené s našimi čakrami a súvisia aj s ostatnými časťami nášho tela.

Publikácia toto všetko názorne a pritom stručne vysvetľuje. Nechýbajú v nej ani názorné ilustrácie a príklady zo života. Existuje veľa kníh, ktoré sa venujú rôznym chorobným symptómom a vysvetľujú ich hlbší význam. No len jedna-jediná útla knižka sa zameriava na zuby – a to je táto!

Za najlepšiu cenu kúpite TU
foto: pixabay.com
Pridaj komentár