ZNEČISTENÉ OVZDUŠIE AKO PRÍČINA MNOHÝCH OCHORENÍ RIEŠITEĽNÁ MIKRONUTRIENTMI

Znečistené ovzdušie je vážny celosvetový problém a čoraz častejšie sa týka aj Slovenska. Znečistené ovzdušie mení kvalitu života, spôsobuje vážne fyzické aj psychické zdravotné problémy. V ovzduší na nachádza množstvo prachových častíc, oxidov …

Stále viac a viac sa ukazuje, aký obrovský vplyv na naše zdravie má správny pomer Omega 3 a Omega 6 v našom organizme!

Vedeli ste, že väčšina zdravotných problémov, ktorými trpí moderná spoločnosť je spôsobená extrémnym nepomerom esenciálnych kyselín Omega 3 a Omega 6 v našom organizme? Ale ako si doplniť Omega 3 …