Lunární dny se odvíjejí podle měsíčních fází. Je jich 30. Každý má svůj název, symboliku a charakteristiku. Z ní vyplývá, co je konkrétní den vhodné dělat, a čemu se naopak pokud možno vyhýbat. (Tak třeba hlavní zásada je, že nové věci je třeba začínat při přibývajícím Měsíci, zatímco ty, jež chcete ukončit, při ubývajícím.)

První lunární fáze

První lunární fáze probíhá od novoluní do první čtvrtiny. Obecně ji lze přirovnat k prvním rokům lidského života. Je známo, že dětství a dospívání je období, v němž je úroveň lidské aktivity nízká. Týká se to zdraví, práce, sociálních aktivit i osobního života. Lidé mají v těchto dnech sklon přežívat v určitém útlumu, který se někdy bez viditelné příčiny zhoršuje (podobá se to chování výrostka, že?).

Celé tajemství je v tom, že organismus a psychika potřebují nějak „odžít“ celou předchozí zkušenost nabytou za období předchozího dorůstajícího lunárního měsíce, protože už předem očekávají nové události, k nimž musí přistupovat obnoveni. Ti čtenáři, kteří pokládají za hlavní věc v životě práci, si mohou být jistí, že první fáze je nejvhodnější čas pro vymýšlení nových projektů. Na realizaci je zatím ještě příliš brzy, ale je možné se zabývat plánováním. Pokud je vaší hlavní prioritou láska a osobní život, uvědomte si, že v první lunární fázi mají lidé větší sklon přemýšlet o nových vztahových zápletkách. V tomto období se dávají sliby, vymýšlejí se plány, rodí se nové naděje, vznikají nové známosti a ty předešlé se dostávají na vážnější úroveň.

Na úplném začátku lunárního měsíce, v novoluní, není Měsíc na obloze vidět. V těchto dnech je Měsíc i Slunce na stejné straně od Země a jejich gravitační působení se sčítá. Výsledkem je snížení hmotnosti vašeho těla a snížení krevního tlaku, byť i jen o tisíciny jednotek.

Snižuje se i rychlost látkové výměny. Novoluní je podle mínění lékařů spodní hranicí psychoemocionální a fyzické aktivity člověka.

První fáze tedy začíná novoluním a během prvních dvou dnů není Měsíc na obloze vidět. V tomto období je člověk nejvíce oslabený, pociťuje nedostatek sil a energetické zdroje organismu jsou minimální. Trpí tím imunita, může docházet k chybám i zkratům v jednání. Pronásledují nás obavy, sklíčenost a deprese. Jenže tento stav má i své přednosti. Organismus se zbavuje zátěže, která se nahromadila za celý předcházející lunární měsíc. Potom se na obloze objeví uzoučký srpek Měsíce a můžeme si svobodněji vydechnout. Cítíme, jak narůstají síly, jež jsou v nás skryté. V tomto období prožívá organismus své mládí, znovu roste a rozvíjí se. Je připravený upotřebit energie zvnějšku, střádá síly a téměř žádné neztrácí. Proto se hodí uvést následující doporučení.

Doporučení pro novoluní

Ve dnech novoluní, kdy na obloze visí jen úzký srpek Měsíce, je vhodná doba k návštěvě kadeřnictví. Trvalá na vlasech, kterou si dáte udělat v tomto období, déle vydrží a tenké lámavé vlasy budou po ostříhání mnohem silnější.

Toto období je také vhodné pro dietu. V období rostoucí Luny se lehčeji zbavíte návyku přejídání. Během dvou týdnů Luna podpoří vaše síly.

Pro pokožku obličeje budou vhodné výživné a hydratační masky. Následující dva týdny noční „svítidlo“ zvětšuje své rozměry. Postupně se zvyšuje tlak a rychlost látkové výměny. Bylo pozorováno, že v období rostoucího Měsíce organismus efektivněji využívá vitaminy a léky, ale také alkohol působí na člověka rychleji a silněji. Je tedy třeba trochu opatrnosti.

Tyto procesy dosahují maxima při úplňku, kdy Měsíc a Slunce jsou na různých stranách Země a jejich vliv je navzájem opačný. V této noci všechny fyziologické procesy vrcholí.

Upozorňujeme!

Čím blíž je Měsíc ke druhé fázi – ubývající Měsíc, tím víc pozornosti je třeba věnovat sobě i probíhajícím událostem. Pamatujte si, že změna fází je vždy kritický moment, a proto je třeba zachovat se při ní odpovědně. Kontrolujte své emoce a jednání, a nebuďte ke svému okolí příliš příkré. Lidé mohou být doslova vtaženi do víru konfliktů, ale nepodléhejte provokacím a neprovokujte druhé. V těchto dnech se stáváme velmi emocionálními, je snadné vyvést nás z rovnováhy. Ovládejte se, nedovolte, aby vás přemohla obecná negativní energetika. Jinak bude pro vás obtížné připravit se na následující období.

Jelikož v období rostoucí Luny je člověk aktivní, energický, je schopný přesvědčovat druhé a získávat je svým příkladem, dokáže úspěšně řešit své záležitosti na všech úrovních. Co však nám slibuje první fáze v otázce zdraví?

V první fázi, tedy od novoluní do první čtvrti, je člověk zvlášť aktivní, avšak toto období nelze pokládat za příliš příznivé pro zdraví. První fáze je obdobím zhoršování chronických onemocnění. Jak Měsíc roste, nabírají lidé síly, jako by se připravovali na nadcházející činy a vítězství. Když se blíží změna měsíčních fází, je třeba být ostražitější a pozornější k sobě i k okolí. V těchto dnech lidé ztrácejí rozvahu a jsou konfliktnější. Zostřuje se emocionální vnímání světa.

První fáze je vhodné období pro uplatnění procedur na posílení zdraví. Je to období, kdy je posíleno působení lékařských preparátů a kdy jsou efektivněji vstřebávány vitaminy i minerální látky, zejména hořčík, vápník a železo. Všechny procedury v těchto dnech působí silněji než v jiných fázích. Ale současně s těmito užitečnými vlastnostmi o sobě dávají naplno vědět i ty negativní. V první lunární fázi se silněji projevují otravy a alergie. V témže období také dochází k většímu hromadění tuků v organismu. Hlídáte-li si svoji hmotnost, pamatujte si, že v tomto období se každý snědený bonbon promění v nadváhu. V prvních dnech první fáze lze provádět obecně známé posilovací procedury. Je to vhodná doba pro prevenci nemocí.

Chcete-li ale významně zvýšit fyzickou zátěž, vyčkejte do pátého lunárního dne. V té době jsou užitečné i vodní procedury. Konkrétně parní lázeň nebo sauna až do sedmého dne. Může to být i střídavá sprcha. Tu je třeba používat v pořadí teplá–chladná– teplá–studená vždy po dobu 25 sekund. Blahodárně působí polévání, pokud jste na ně morálně i fyzicky připraveny. Minutu pod teplou sprchou, potom polévání studenou vodou po dobu 10 sekund (maximum). Polévání je třeba provádět shora dolů. Nejdříve plece, potom nohy.

A nakonec, pokud se chcete zbavit škodlivých návyků a začít sportovat, je první lunární fáze nejvhodnější dobou pro realizaci takovéhoto chvályhodného záměru. Podotýkám, že pokud třeba chcete přestat kouřit, je nejlepší s tím začít v této době, ale psychologicky je třeba se připravovat jež v předcházející čtvrté fázi.

Nelze se ovšem omezit na všeobecný popis první fáze. Příčina je prostá. Každý den lunárního měsíce má své zvláštnosti. Proto si dále přečtěte krátké charakteristiky lunárních dnů první fáze.

Text je z knihy:

Lunární dny pro ženy

Pôvodná cena:9.60 EUR
Naša cena:8.64 EUR
Zľava:10.00 %

Kniha postupně podrobně představuje 30 osobitých lunárních dní. Po vysvětlení obecné povahy příslušného lunárního dne a jeho energie následují ještě i speciální rady pro tyto oblasti: zdraví, kosmetika, milostné vztahy, práce a kariéra, rodina a domácnost. Popsána je dokonce i povaha člověka, jenž se v daný lunární den narodil (na internetu lze zjistit, který lunární den odpovídá jakému datu).

Samostatná část knihy pokrývá tato témata: stříhání a barvení vlasů, epilace, čištění pokožky, pleťové masky, manikúra a masáž; čtenářky zde najdou rady, jak tyto procedury účinně sladit s vlivem Měsíce. Na závěr se ke každému lunárnímu dni ještě přiřazují i vhodné drahé kameny. Aktuální lunární dny na rok 2020 jsou uvedeny v Lunárním kalendáři.

Lunární dny stojí za to znát a brát je do úvahy, neboť Měsíc má nezanedbatelný vliv na život na Zemi!foto: https://pixabay.com/


Pridaj komentár