Všetko čo deje sa tu, čo vnímate ako realitu, je dôsledok vášho myslenia v súčinnosti s emočným palivom tvorivých túžob. Celý proces zmyslov, pocitov, mysle a emócií, v zámerne vykonštruovanom procese vnímania oddelenosti od celku, nedovoľuje ísť do priestoru mimozmyslového vnímania v ktorom existujú neobmedzené možnosti tvorenia, ktoré sú pre myseľ človeka ako druh a bytie nepochopiteľné. Nič tu nevzniklo len tak. Nikto tu nič nepriniesol. Všetko ste vymysleli, všetko ste stvorili presne tak, ako to žijete, so všetkým čo žijete. Vymysleli ste úplne všetko od počiatku. A keď vravím všetko, tak myslím všetko. Silou túžob a chcení, ich formovaním myšlienkovým a emočným procesom ste vymysleli to, kde bývate a ako bývate. Ako sa obliekate, čo jete. Vymysleli ste všetky činnosti ktoré vykonávate. Vymysleli ste systém práce a odmeňovania. Vymysleli ste účelovosť. Vymysleli ste choroby ale aj uzdravenie z nich. Vymysleli ste náboženstvá, vieru a vedu. Vymysleli ste boha, atóm, kvarky. Vymysleli ste planétu s výmyslami ako ju znečistiť. A teraz vymýšľate ako ju očistiť. Vymysleli ste vraždenie, mučenie zabíjanie. Vymysleli ste kontrasty, hodnotenie, posudzovanie, odsúdenie. Vymysleli ste sa cítiť zle aj cítiť dobre. Vymysleli ste radosť, krásu, umenie. Vymysleli ste všetko čo tu je a vymýšľate nové a nové výmysly. Nevymýšľate len vy. Vymýšľajú a tvoria všetci v tomto nekonečnom priestore Univerza o ktorých nemáte tušenie, že existujú. Je veľa bytostí, druhov, spoločností, kolektívov, jednotlivcov, ktorí vymýšľajú a tvoria, o čom vaše ľudské vnímanie vo svojej obmedzenosti zmyslov nemá možnosť vedieť. Rovnako tvoria svoje bývanie na planétach kde žijú a rovnako ničia životné prostredia, ako ničíte svoje na Zemi. Vedú vojny galaktických rozmerov a zabíjajú sa. Ničia celé hviezdne sústavy. Tvoria a ničia všetci. Všetci chcú. Všetci túžia. Všetko a všetci napredujú. Mieša sa to, vlní, chveje, rastie, zviditeľňuje existuje v bytí. Skúmate, zažívate, dozrievate, chápete, viete. Žijete v rôznych formách bytia jeho polohách súčasne. Jednu z nich zažívate tu. Teraz. Vedzte, že sily túžob, chcenia a tvorenia udržujú večnú rovnováhu vo vedomí, ktorého ste prejavom.Pridaj komentár