Zde astrolog Robert Hand opisuje pět základních aspektů planet na způsob každá s každou, a také s ascendentem i mediem coeli, plus přechod planet domy horoskopu. Výklad je orientovaný na rozvoj psychiky a vědomí, vztahy a životní růst. Vhodné pro odborníky i začátečníky, ale též inspirující četba i pro neastrology.

SLUNCE A MĚSÍC

Tento tranzit staví do popředí váš soukromý, domácí a emocionální život. Veškerá symbolická síla solární energie se vlévá do vašich pocitů a vynáší je na povrch, kde je můžete pozorovat a snažit se jim porozumět. Nemusíte se obávat, není to nijak bouřlivý tranzit. Ve skutečnosti budete mít pocit větší integrity a celistvosti než jindy. Také byste měli mít lepší vztahy s jinými lidmi, zejména se ženami. Je tomu tak proto, že ke všemu přistupujete jako celistvá bytost bez roztříštěnosti a zmatku.

Problém se může objevit jedině tehdy, pokud se bojíte svých citů. Pak se tento tranzit stává bouřlivým a nepříjemným, jelikož vás nutí ke konfrontaci s nějakou částí vašeho Já, která se vám nelíbí. Problémem však nejsou samotné emoce, nýbrž váš odpor k nim. Pokud je vám tento tranzit nepříjemný, měli byste se zamyslet nad tím, jak se stavíte ke svým pocitům. Je možné, že váš postoj není moc zdravý, čím se připravujete o určitou část života, která by vás obohatila. Tento tranzit vynese na povrch všechny vaše nevědomé postoje, proto si dávejte dobrý pozor na to, s čím se dnes setkáte. Můžete se toho hodně dozvědět.

Na praktičtější úrovni je to den vhodný ke zhodnocení vašeho soukromého života, stavu domácnosti a rodinných vztahů. Dnešní události to všechno staví do popředí. Možná chcete provést nějaké změny jako třeba přestavět nábytek anebo si promluvit se svou láskou o nutných změnách ve vašem vztahu. Je to čas nových začátků ve vašem vnitřním životě, něco jako osobní „nov“.

Momentálně je snazší než kdykoliv jindy provést změny v těchto oblastech vašeho života. (K tomuto tranzitu dochází každý rok vždy ve stejnou dobu.) Nesnažte se teď v životě příliš drát do popředí. Ty oblasti vašeho života, které ovládá Měsíc, mohou ve skutečnosti podpořit nebo zničit všechny vaše další snahy, jelikož vycházejí z nejhlubších kořenů a základů vaší existence. Jestliže jste zde slabí, budete slabí i jinde, ať se to snažíte jakkoliv ignorovat. Pokud jsou však nejniternější část vaší psychologické bytosti a váš soukromý život v pořádku, téměř nic vás ve skutečnosti nemůže rozrušit.

Slunce v sextilu na Měsíc

Toto je období psychologické a emocionální rovnováhy, kdy jsou různé aspekty vaší osoby ve vzájemném souladu. Umíte teď čelit běžnému životu snadněji než jindy, což se odrazí i ve vašem hmotném světě. Vztahy s přáteli a bližními budou velmi harmonické. Můžete navázat i nová přátelství. Lidé s vámi dnes budou dobře vycházet, protože jste v pohodě. Běžné diskuze, smlouvání a jednání proběhnou bez překážek.

Zjevně je vhodná doba trávit čas s druhými, pokud to jde. Pozvěte své přátele k sobě domů – váš domácí život bude poklidnější než obvykle, takže se o tuto příjemnou náladu můžete podělit s druhými. I vztahy s opačným pohlavím jsou teď klidnější než jindy. Všichni v sobě nosíme obraz dokonalého představitele opačného pohlaví; tento ideál je v horoskopu žen symbolizovaný
postavením Slunce a v horoskopu mužů postavením Měsíce. Sextil mezi Sluncem a Měsícem vytváří harmonii mezi muži a ženami stejně jako ve vašem nitru. Může to vést k přátelstvím a milostným aférám, i když významný milostný vztah musí být podpořen i dalším tranzitem.

Toto je čas velmi příznivý k zamyšlení se nad svým soukromým a citovým životem. Neshody v této oblasti mohou být urovnány, protože se nacházíte v relativním míru sami se sebou i s druhými, a tak by pro vás nemělo být těžké mluvit o osobních záležitostech. Pokud se chcete těmto problémům nyní, kdy je k jejich řešení vhodná doba, raději vyhnout, budete jim muset čelit později, kdy to tak snadné nebude. Platí to zejména tehdy, když se tranzitující Slunce od vašeho nativního Měsíce vzdaluje. Pokud se Slunce k Měsíci blíží, konfrontace není zdaleka tak důležitá, protože v tom čase prakticky odpočíváte, přijímáte důsledky svých činů z nejčerstvější minulosti a připravujete se na nový cyklus ve vašem soukromém i domácím životě. Přesto by bylo vhodné se nad sebou zamyslet.

Slunce v kvadratuře na Měsíc

Toto období může vytvářet určité napětí, je zde však potenciál pro mnohé podněty. Pokud jste v sobě dusili tlak z práce, domu, rodiny nebo jakéhokoliv jiného zdroje, teď jej bude velmi těžké snášet, zvlášť pokud jste mu poslední  dobou odmítali čelit. Vaše jednání může být dnes impulzivní a špatně naladěné, jelikož jsou vaše emoce v konfliktu s vaší vůlí.

Když teď čelíte problémům, můžete mít pocit, jako byste byli rozštěpeni na dvě osoby, které si vzájemně překážejí. Jedné z těchto „osob“ rozumíte – je to vaše vědomá osobnost, to, co považujete za „sebe“. Kdybyste měli sami sebe popsat, popsali byste tuto osobu. Máte však v sobě ještě jinou osobnost, která se skrývá ve vašem nevědomí, ve vašich nespoutaných emocích a zvycích. Jiní lidé tuto druhou stránku vaší osoby dokážou spatřit bez potíží, vy si ji ale většinou neuvědomujete. Tato osobnost není negativní, je pouze jiná než vaše více vědomá část. Ona první osobnost je zastoupena Sluncem – a je jedno, zda nativním nebo tranzitním, zatímco druhá Měsícem. Kvadratura mezi tranzitním Sluncem a nativním Měsícem se projevuje podrážděností, popudlivostí a přehnanou emocionalitou.

Tento vnitřní zmatek se žel může nepříjemně projevit i ve vašem vnějším světě. Kromě zjevných problémů, které mohou nastat, jestliže jste vůči každému přehnaně podráždění, hrozí problémy vnější symboliky. Tak třeba Slunce představuje i autoritu. Znamená to, že můžete reagovat velmi přecitlivěle na své nadřízené a mít velké problémy při jednání s nimi. Anebo vás může nesmírně rozčilovat něco u vás doma, takže se budete hádat se členy rodiny. Pokud k tomu dojde, měli byste se snažit zjistit, zda jste se vyhýbali problému, který k této situaci vedl. Dny jako tento jsou možná otravné, vychází v nich však najevo skryté napětí, abyste s ním podle možností byli schopní něco udělat. I když je možná dobré nechat věci nejprve vychladnout.

Tento tranzit nemusí být nutně až tak složitý. Závisí to na tom, jak dobře zvládáte své emoce. Pokud jste na tom po citové stránce dobře, pak se může jednat o tranzit plný energie, který vám dodá emocionální náboj i fyzickou sílu. Všechno, co uděláte pod tímto vlivem, bude obsahovat silné emocionální nasazení a jasný záměr. Nezapomínejte, že většina lidí má s tímto tranzitem problémy proto, že si neumí udržet rovnováhu mezi vůlí a city, aby mohla jednat vědomě a přitom procítěně. Pokud se vám podaří tuto rovnováhu udržet, budete jednat velmi přesvědčivě.

Slunce v trigonu na Měsíc

Podobně jako sextil je trigon mezi Sluncem a Měsícem obdobím vnitřního klidu a rovnováhy. Dokážete v tichosti nahlédnout do svého nitra a dospět k hlubšímu pochopení toho, co chcete, co potřebujete a jak byste se k tomu měli dopracovat. Váš životní postoj je vyvážený. Snažíte se žít s pomocí pocitů i intelektu a s druhými lidmi komunikujete na obou úrovních. Jelikož dnes tak dobře rozumíte svým náladám a pocitům, dokážete pomoci i druhým v pochopení sebe sama. Sami sebe teď poznáte lépe než jindy skrze vztahy, zejména s příslušníky opačného pohlaví.

Jelikož je to čas rovnováhy a vyváženosti, měli byste prozkoumat svůj soukromý život a zjistit, jak napravit nedorozumění a problémy s jinými lidmi, jež mezi vámi vytvořilo napětí. Dnes dokážete učinit kompromisy, které jsou nutné pro to, abyste mohli s druhými vycházet.

Trigon, který tvoří Slunce vzdalující se od nativního Měsíce, říká, že byste měli připravit všechny oblasti vašeho života, které se blíží k vrcholu. Brzy se dostanete do období tvořivého napětí, kdy budete pociťovat tak velký tlak, že nebudete moci zhodnotit situaci a zavést změny nutné k hladšímu průběhu dění. Proto takové změny proveďte teď, když máte klid.

Trigon, který tvoří Slunce přibližující se k nativnímu Měsíci, znamená, že za sebou právě máte období vyvrcholení a napětí, a proto nyní můžete zhodnotit, co se stalo, jaký to má význam a jaké důsledky z toho pro vás plynou. Využijte tohoto času k inventarizaci a začněte se připravovat na budoucnost, kdy budete muset začlenit to, co jste se naučili, do svého nejniternějšího života. Pokud jste v posledních měsících zažívali spíš stav zhroucení než tvořivého vyvrcholení, vzchopte se a začněte znovu, zejména co se týče vašeho soukromého života.

Přátelství a milostné vztahy, které navážete ovlivnění tímto tranzitem, budou pro váš budoucí život velmi významné, a dokonce mohou mít silný vliv na vaše celkové názory na život.

Text je z knihy:

Robert Hand – Tranzity 1: Slunce – Měsíc

Kedy budete mať dobré obdobie vo vzťahoch či v kariére, alebo v akej oblasti vás v blízkej dobe čakajú výraznejšie zmeny? To vám povedia tranzity. Tranzity sú pohyblivou zložkou horoskopu. Ukazujú, ako sa planéty posúvajú po svojej obežnej dráhe, prechádzajú cez náš osobný horoskop a vytvárajú tak neustále sa meniace vplyvy. Toto základné dielo svetového významu podrobne analyzuje tranzity jednotlivých planét na spôsob „každá s každou“ – hlavné aspekty (konjunkcia, sextil, kvadratúra, trigón, opozícia) aj prechod cez jednotlivé domy horoskopu. Sú to vynikajúce výklady, orientované na pochopenie toho, čo sa v našom živote práve deje, spolu s radami a námetmi, ako tieto vplyvy využiť čo najlepšie.

Tranzitujúce Slnko pôsobí tak, že „osvetľuje“, zdôrazňuje a aktivizuje určitú oblasť v našom živote. Mesiac zas citovo podfarbuje všetko, čoho sa dotkne, prehlbuje naše emócie a nálady, prebúdza naše citové potreby a túžby, ako aj senzitívnosť až senzibilitu.

Pôvodná cena: 7.60 EUR, Naša cena: 6.84 EUR, Zľava: 10.00 %


Súvisiace články:

 – Tip na knihu: Robert Hand – Tranzity 1 – 5

 – TRANZITY – nahliadnutie do budúcnosti pomocou astrológie

– Chiron v astrologii představuje to, co nám nejvíc chybí, co toužíme napravit a změnit

 – Zdeněk Neubauer: Kosmologický rámec astrologie


foto: https://www.goodfreephotos.com/


 

Pridaj komentár