Ponížení a zotročení ženy, které má velmi hluboké kořeny, se projevuje v určité míře i v současných rodinách. Muž se snaží vědomě (nebo i podvědomě) rozvinout v ženě to, co dostával od své matky. A ke všemu tomu ještě mají ženy i práci rovnocennou s muži. S takovouto zátěží je pro ženu velmi obtížné být ženou.

Ve starověkém Řecku, a dokonce i v osvícených Athénách v dobách jejich rozkvětu, byly ženy vyčleněny ze společenského a kulturního života. Muži vyhledávali duchovní kontakt s muži a se svobodnými ženami-hetérami – inteligentními a krásnými, které uměly milovat. Nynější muži jsou většinou vzdáleni duchovnímu kontaktu a prostě jen chtějí komunikovat, jen pozornost, pouze sex. Roli hetér v určité míře plní neprovdané ženy, kolegyně v práci nebo profesionálky, které jsou od statutu hetér velmi vzdálené.

V zahraničí, konkrétně v Americe, je moderní mít stabilní rodinné vztahy a mnoho dětí (včetně adoptovaných ze sirotčince). Avšak tyto kroky pro upevnění statutu rodiny jsou nejčastěji založeny na rozumu, a proto získávají deformované tvary. Projevuje se posedlost vnější stránkou: rodinná fotografie na pracovním stole, touha se zjevovat s celou rodinou na veřejnosti, thymolinové úsměvy a tak dále. Nezmenšuje se trh s těly, narůstá počet milostných trojúhelníků a nedovolených spojení, jak pojmenoval své intimní vztahy prezident Clinton přistižený při nevěře. Feminismus, právní základ, chránící rodinu, sňatkové kontakty – to vše upevňuje vnější stránku rodiny a nezmenšuje počet rozvodů ani nezvětšuje skutečné štěstí.

Někteří asociují ženskost s čechovskou dušinkou. Je ochotná, milá, krotká, není hádává, zkrátka po všech stránkách příjemná. Hlavní je ale to, že nemá sebe! Je pokorná a poddajná a dělá vše proto, aby posloužila muži, kterého jí posílá osud. Nemá své zájmy, nemá svůj život a rozplývá se v životě mužů, za něž se provdává. Ideální žena! Pokaždé mění svůj světonázor a vychází přitom ze zájmů svého manžela. Jenže muži takovýmto ženám často umírají nebo je opouštějí. Protože svobodná duše nemůže existovat vedle nesvobodné.

Jestliže existuje uctívání milované bytosti, znamená to, že není vnitřní svoboda, která rodí stav lásky, jež nerozděluje, ale naopak vytváří pár, ve kterém jsou si dva svobodní lidé na základě lásky rovni. Doba si žádá jinou ženu, jež dokáže vytvořit takový pár! Žena v sobě musí spojovat samostatnost, odpovědnost, moudrost, grácii a umění být milovanou bytostí svého manžela, jemuž pomáhá být tvůrcem. Je nezbytné určitě opět uvést do oběhu grácii! Není možné nechávat životu v rodinách volný průběh nebo se spoléhat na to, že to prostě dobře dopadne. Doba si žádá vědomosti, šikovnost a neustálé zdokonalování sebe sama a pouze tato cesta ochrání pár před milostným trojúhelníkem.

Samozřejmě, že se lze vydat po cestě, kterou nabízí církev. Odsuzuje a někde i zakazuje rozvody na úrovni církevních, a dokonce i státních zákonů. Jak je však možné zákonem stanovovat nejsoukromější vztahy? Jak je možné ohraničit lidský život, vnitřní svobodu člověka, byť je zákon sebelepší? Jak tedy tento složitý úkol řešit?

Nejprve je třeba pochopit příčiny, které provokují doplňková spojení a kvůli nimž vznikají milostné trojúhelníky. Začneme od toho, že většina lidí, kteří vstupují do vzájemných vztahů, nechápou základní úkol vytvoření páru. Mnozí se nad ním ani nezamýšlejí a chovají se jako všichni ostatní. Jsou přesvědčeni, že muž a žena se setkávají především proto, aby lidstvo zůstalo zachováno. A přitom základní úkol vytvoření páru je následující: ještě větší rozvinutí všech vlastností člověka, zrození osobnosti, vybudování šťastného života. Pár je školou lidskosti! Pár a rodina musí podporovat rozvoj každého člověka, musí podporovat neustálý rozvoj vztahů, lásky, moudrosti a blahodárně působit na okolní svět.

Není-li určen základní směr páru, potom rodina, kterou založí, může přešlapovat na místě, točit se v kole a nejčastěji je patrný pohyb spirály směrem dolů: nejdříve velká láska, poté láska jen někdy, později – úcta a zvyk a nakonec – a co mohu dělat, kam jít, dům, děti… Právě v těchto případech vznikají vhodné podmínky pro vznik milostných trojúhelníků.

První příčinou, proč se projeví zájem mimo pár, je to, že se přestává rozvíjet osobnost, chybějící láska, to znamená brzdící jevy ve vztazích uvnitř páru. Tam, kde se vyskytuje dynamika, kde osobnost a vztahy nepřestávají růst, tam se nikdy neobjeví zájem o bokovku. Je třeba si to ujasnit jako násobilku a neobviňovat pouze jednu stranu páru: za to, že se rozvoj zastavil, nesou odpovědnost oba.

Proč dochází k zastavení vztahu a přichází zklamání? Alexandr Beljajev v románu Vládce světa popisuje situaci, kdy hlavní hrdina poté, co vytvořil stroj, jenž mohl vnucovat a ovlivňovat myšlenky, jej použil k tomu, aby vnutil milované ženě pocit lásky k sobě samému. Jenže ona milovala jiného. A nyní je s ním. Muž má radost, ovšem jakmile se stroj vypíná, ona od něho odchází.

Tak je tomu i v životě. Dokud se muži dvoří a ženy si stanovují cíl je vlastnit, fungují v nich svérázné programy, které se vypracovávaly po celé věky. Dokud tyto programy fungují, zajímají se jeden o druhého: jakmile je úkol vyřešen a člověk již vlastní objekt zbožňování, program zájmu vypíná a dále se pak události odvíjejí jako u všech ostatních. Jestli už máme mluvit touto řečí, měli bychom si stanovit program: každý den více lásky, a vynakládat určité úsilí, dokud se tento program nepromění v samotný život. Jak poroste láska, tak bude narůstat i svoboda, což umožní rozvíjející se duši nepociťovat žádná omezení a nepokoušet se z nich vymanit.

V padesátých letech 20. století snily dívky o tom, jak se vdají za profesi: za inženýra nebo důstojníka; v šedesátých to byl fyzik s vědeckou hodností; v sedmdesátých za nomenklaturního pracovníka a v devadesátých se snaží provdat za způsob života. V současné době sňatek pro mnohé znamená život ve vlastním domě, cesty do zahraničí, auto, návštěvy salonů krásy. A není na tom nic špatného, jen kdyby lidé nezapomínali na lásku. Jenže oni se velmi často domnívají, že láska vůbec není důležitá. Muži s tím nejen souhlasí, ale dokonce si ženy i kupují. Nevybírají si již tolik milující a milovanou, ale tu, která se jim hodí. V kupujícím velmi často funguje komplex majitele se všemi z toho plynoucími následky. Do rodinného života vtrhává pragmatismus a vypočítavost. Někdy se to zvrhává na absolutní svobodu jednoho nebo obou, ovšem bez dostačující odpovědnosti. Na této živné půdě milostné trojúhelníky a mnohem složitější figury rostou jako houby po dešti.

Není nic špatného na tom, že si dívka přeje zabezpečeného manžela a že si muž vybírá nevěstu podle určitých parametrů. Musí však za tím být cíl – odkrýt lásku, sebejistotu, že mohou zapálit ten plamen – a víra v lásku, která dokáže překonat doslova všechny překážky! V takovém případě může být šťastný každý pár!

Některé ženy celý život čekají na ideálního muže a hledají někoho, kdo by odpovídal jejich požadavkům. V astrologii se například říká, že ohnivé ženy celý život hledají svůj ideál, ale nedaří se jim ho najít. Žena nedokáže najít to, co potřebuje, do té doby, dokud v sobě dokáže odkrýt ženskost, láskou a moudrostí dokáže odkrýt i muže, a to takového, kterého potřebuje. Tím, že se bude měnit sama, bude vyzdvihovat i muže. Proto se říká, že když je žena pro muže sestrou (rozumí mu stejně jako sobě), milenkou (umí milovat) a matkou, teprve tehdy se zrodí muž a vytvoří se šťastná rodina…

A tu se z boku páru objevuje cizí majáček. Nejprve se věnujme případu, kdy vzniká zájem u ženy. Není to tak neobvyklé, jak by se na první pohled mohlo zdát. Prostě ženy, jelikož mají mnohem větší odpovědnost za rodinu, jsou moudřejší či mají více obav, se často nesbližují, nebo tak činí velmi delikátně. Takže žena, vyčerpaná z nekonečných rodinných a výrobních starostí, která již zapomněla na to, co znamená pozornost manžela, kterou ji projevoval před svatbou, najednou dostává od cizího muže znamení pozornosti.

Vidí v ní ženu, cení si její krásy a jiných vlastností, říká jí komplimenty, daruje jí květiny, dárky… A ona se znovu cítí být Ženou. (A možná dokonce poprvé v životě! Vždyť přece mnoho žen prožije celý život a ani jednou nezažije ke své osobě podobné chování.) Co to je – pokušení, nebo dar osudu? Pokud ještě navíc vznikají něžné city a ty pak rostou a mění se na lásku? Jak se má v této situaci zachovat?

Jedna žena se po deseti letech manželství ocitla ve sféře pozornosti zajímavého muže. Květiny, bonbony, obědy v kavárně – poprvé po mnoha letech najednou pocítila důstojnou pozornost. Začaly se v ní probouzet city, ale odpovědnost za dvě děti ji přivedla ke mně. Po rozhovoru se rozhodla obnovovat vztahy v rodině a po nějaké době láska mezi ní a manželem začala růst. Po roce jsme spolu besedovali a náhodou přišla na sezení jiná žena s podobným problémem.

Požádal jsem tu první, aby zůstala, poslechla si nás a podívala se na sebe, na tu předchozí, ze strany. Vše bylo naprosto stejné! Nedostatek pozornosti ze strany manžela, zájem jiného muže, květiny, bonboniéry…

Byl pouze jeden rozdíl – první říkala: můj muž je stejně starý, ten ale je starší, zkušenější, lépe mne chápe… Druhá říkala: můj muž je starší, je pro něho těžké mne pochopit a ten druhý je stejně starý jako já, s ním si absolutně vzájemně rozumíme! Podobné situace vznikaly po tisíce let, prakticky podle stejného scénáře, pouze se měnily země a epochy…

Lidé se však stále chytají na stejný háček. Mnozí se dosud nenaučili, jak se v podobných situacích správně chovat. Jenže tomu je nikdy nikde nikdo neučil. Pouze se od dětství dozvídají, že to je špatné, hříšné, nesmí se to… Copak je možné zastavit cokoliv svými obavami? Člověk musí znát příčiny a možné následky a umět z trojúhelníku v libovolném stadiu vývoje správně vystupovat. A představte si, že tento problém vyžaduje určitou gramotnost! Je to rovněž škola lásky a projít si ji je nejlepší na chybách jiných. Zájem ze strany je jasné znamení – okamžitě je třeba rozvíjet rodinné vztahy! Je-li toto znamení pochopeno a dvojice začíná jednat, potom pár pouze vyhrává. Lidem tento vážný problém velmi často uniká. Zájem je stále silnější, vznikají okolnosti pro blízkost a dál se pak vše nabaluje jako lavina. Jak se říká, neodklidíš-li ze skály kamínek, způsobíš lavinu.

Zájem mimo rodinu může vzniknout v tom případě, kdy žena uvnitř sebe přechovává nějaký ideál muže, který se zrodil podle obrazu otce nebo na základě literatury, filmů a dojmů z dětství. V tom případě může kdykoliv vzniknout nevysvětlitelná přitažlivost k muži, což může následně způsobit velké problémy.

V televizním pořadu Rodina vyprávěli o případu, kdy se žena, matka dvou dětí, zamilovala do televizního hlasatele, odjela do Moskvy a začala ho pronásledovat. Postupně klesla až na úroveň bezdomovce. Kvůli silným citům lze přijít i o rozum a může se narušit psychika. Dochází k tomu poměrně často.

Je třeba připomenout ještě jednu příčinu, proč vzniká milostný trojúhelník. Možná nastal takový okamžik v životě, kdy si duše přeje novou zkušenost – zkušenost mnohem složitějšího vzájemného působení. V životě osamělých žen dochází k situaci milostného trojúhelníku mnohem častěji, poněvadž osamělých mužů je málo a ne vždy odpovídají požadavkům žen.

Jak se zachovat v případě, kdy se o osamělou ženu zajímá ženatý muž? Zpočátku je nezbytné prozkoumat příčiny samoty. V této otázce je mimořádně důležité pochopit a ujasnit si srdcem i hlavou, že samota je dána proto, aby se člověk změnil k lepšímu. Svět mu říká: nerozvinul jsi sám sebe natolik, aby sis zasloužil dárek, a v tomto stavu můžeš počítat s variantou, která ti přinese problémy. Jinými slovy řečeno, člověk žije pod své možnosti a dostává se mu času, aby mohl odkrýt své vlastnosti. Tím se vysvětluje samota nádherných a skvělých žen – příčku mají nastavenu vysoko a ony ji nehodlají snížit.

První věc, kterou je nutné získat, když jste osamělí, je pocit soběstačnosti, že si vystačíte sám se sebou! Pocítit stav vnitřní svobody, která může odkrýt podivuhodné vlastnosti ženy. V tomto stavu může naprosto vše! Ovšem dostat se do tohoto stavu není jednoduché a existuje v nás velmi mnoho různých komplexů uvnitř a podmínek vně. Naladění na to, že je naprosto nutné a nezbytné se vdát – už jen to je nesvoboda.

Optimální stav: chci co nejvíce pro sebe samu objevit všechny své nejhlubší vlastnosti. Plnění tohoto úkolu bude vést člověka životem přesně tak, jak to potřebuje konkrétní duše a svět.

Jakmile si to uvědomíte, odhoďte pochybnosti, že nemůžete vytvořit pár, a maximálně využijte čas pro objevení a rozvinutí sebe sama. Platí to jak pro vzhled, tak i pro duši. Pohleďte s láskou na své tělo a najděte možnost, jak být zdravější, mladší a přitažlivější. Zde jsou rezervy vždy! Věnujte se držení těla, chůzi, pohybu rukou, očí… Zvláštní pozornost věnujte oblečení: spodním prádlem počínaje a pokrývkou hlavy konče – ke všemu je třeba přistupovat s úctou k sobě. Učte se žít a současně vneste do světa krásu.

Mnoho žen ani neumí přijímat poklony. Typická situace:
„Jak báječně vypadáte!“
„Ale jděte! Nespala jsem dnes celou noc!“
Nebo:
„Jaké krásné máte šaty!“
„Jen jste si nevšiml, mám je už několik let.“
Chápejte, že po takových odpovědích vám už člověk nebude chtít skládat poklony. Krásná musí být i duše. A proto ji očistěte od všech obav a pochybností. Vězte, že dokážete všechno, co budete chtít! Odstraňte uraženost a špatné city k těm, s nimiž máte problémy. Je to těžké, ale je to reálné, a co je důležité – je to nutné! A tento proces je nekonečný – nepřestávejte kolem sebe rozšiřovat dobrou a laskavou sféru vztahů a zvláště si všímejte svých blízkých. Právě zde se řeší základní úkol přechodu do druhého stavu.

Není žádoucí využívat pro přilákání partnera jakékoliv umělé metody: věštění, zaříkávání a jiné magické úkony, modlitby a prosby k nebesům. Můžete tak vyhrotit situaci a zkomplikovat si úkol. Znám mnoho případů, kdy si ženy vymodlily manžely – a co z toho vzešlo? Buďte si jisti, že vaše úsilí a neustálý pohyb určitě přinesou plody! Odstraňte svou nezřízenou touhu založit rodinu. Nalaďte se na odkrytí svých kvalit, neboť čím plněji zní žena (muž), tím rychleji a kvalitnější dárek dostane!

Je mimořádně důležité naučit se vážit si opačného pohlaví. Velmi často zde dochází ke komplikacím, které způsobují různé příčiny: rodové problémy, vztahy v rodině, vlastní záporná zkušenost. Je nezbytné se učit vidět v každém muži (ženě) dobré vlastnosti. Čím více jich vidíte a čím hlouběji vnímáte podstatu člověka, tím lépe. Tak dochází ke skvělé práci duše a zároveň se mění i svět okolo. Každý takovýto krok přibližuje vyřešení osobních úkolů.

Učte se milovat. Zde se najdou zpravidla ještě větší rezervy, zvláště mezi lidmi střední a starší generace. Ovšem i mládež by si měla uvědomit, že učit se milovat je nezbytné během celého života. Týká se to jak sexuální roviny, tak i jiných sfér vztahů mezi mužem a ženou. Jsou zde skutečně nekonečné možnosti! Anna Achmatovová v rozhovoru o známých donchuánech a o tajemstvích úspěchu mužů u žen poznamenala: myslíte si, že ženy mají rády krasavce? Nebo hrdiny? Mají rády ty, kdo se jim věnují!

Mnohé zajímá otázka, zda stojí za to usilovat o lásku. Nebude to náhodou násilí páchání na sobě, na milované bytosti, světu? Rozhodně to za to stojí

Otázka je, jakými metodami a s jakým cílem! Je třeba konat ne proto, abyste ovládli a vlastnili, ale proto, abyste spolu vzlétli (ve dvou)! K tomu je však třeba umět létat sám a rozevřít křídla milovaného. To dokáže vytvořit jen moudrá a tvůrčí láska.

Věnujme se velmi často se vyskytující situaci, kdy žena zůstává sama. Větší část žen po rozvodu podléhá zoufalství; přestávají si věřit, nejsou si jisty svými silami. K těmto pocitům se ještě přidává hněva pocit uraženosti vůči manželovi, který ji opustil. Nejčastěji nad sebou zlomí hůl – prý kdo by o mě stál, a navíc s dítětem – nebo tiše a pokorně čekají, kdy se objeví ten jediný, který vše pochopí a přijme je takové, jaké je. Podobné čekání se může protáhnout na celé roky, a to i do konce života. Dostat se z této situace pomůže to, o čem jsem hovořil výše.

Připomenu ještě jednou, že samota je nám po rozvodu dána pro přeměnu sebe sama. To znamená, že v tomto stavu, v tomto kruhu vztahů pro vás partner už není. Jak měníte sebe, měňte i podmínky kolem: rozšiřujte si okruh známých, kamarádů a přátel, třeba změňte i práci, dokonce i bydliště. Nebojte se a začněte opravdu nový život! Zbavte se obav a komplexů – všechny existují pouze uvnitř vás samotných! Lidé okolo si nebudou všímat vašich nedostatků, dokud je na ně nezačněte upozorňovat.

Věřte na nekonečnou sílu lásky k sobě i lidem kolem sebe! Změňte se ze zakomplexované ošklivky na ženu, o níž sní všichni muži – je to v silách každé ženy!

Jakmile se seznámíte, snažte se být sama sebou a co nejjemněji reagovat na vše kolem. Od prvního okamžiku nedovolujte, aby vás jakkoliv ponižovali. Snesitelně, trpělivě, ale pevně a všemi dostupnými prostředky nepovolujte špatným vlastnostem, aby se projevovaly. Potom už by bylo pozdě. Máte-li dítě, nestyďte se za to a mluvte o něm s hrdostí. Zbavte se všech komplexů i v případě, že jste rozdílného věku. Zde nejsou nepřekonatelné překážky! Vše máte ve svých rukou.

Vraťme se po této vsuvce k otázce o vztazích se ženatými muži. Proč přivádí osud k osamělé ženě ženatého muže? Proto, aby poplašeně zvolala: já jsem ta jediná!?

To znamená, aby se prověřila její loajalita k morálnímu kodexu a církevním přikázáním? Samozřejmě, že nikoliv! Duše nepřijímá zákony a pravidla, které jsme si vymysleli. Pro ni je nejvyšší morálkou láska! A vše kontroluje pouze láskou, rozvojem lásky! Základní příčina vzniku dané situace je, že žena dostává možnost ocenit svůj stav, splnit osobitý zápočet: čeho dosáhla ve své samotě? Život nabízí takové zápočty osamělým ženám pravidelně, většina z nich je však nedokáže splnit. Například se nabízí narkoman, alkoholik, nemocný, ošklivý… V každém případě je třeba učinit správné kroky. Potom mohou být nabídnuty i nejlepší varianty.

Vraťme se k probíranému případu. Pokud se žena chytne nabídnuté varianty, pokusí se ji udržet a přitom sleduje své cíle, čekají na ni vážné zkoušky, i kdyby dosáhla svého. Dejme tomu, že ostře odmítne veškerou pozornost, ani tím však nevyřeší úkoly a prodlouží si svou samotu. Jsou to dvě krajnosti, existují však i jiné cesty, jež je možné vystavět na základě toho, co jsme řekli v této kapitole.

Vždyť tím, že žena odmítne pozornost, se její život nezlepší, a není-li muž příkladným manželem – bude hledat dál. Jakkoliv je to zvláštní, plyne z toho, že žena může přijmout znaky pozornosti a odpovědět na ně. Ale jak!? Pro takový krok je nezbytné správně pochopit příčiny toho, co se děje, uvědomit si své úkoly, mimořádně jemné vnímání pocitu vlastní důstojnosti, a to vše v souladu se svým srdcem. Tím se budou řídit všechny další vztahy.

Pokud žena muže přitahuje pouze po sexuální stránce, potom to vypovídá o odpovídající úrovni vibrací jich obou. To znamená, že je třeba rozšířit sféru zájmů, vyvést vzájemné vztahy na jiné úrovně, ukázat, že základní klad ženy nespočívá pouze v jejích tvarech. Krása a bohatství duše, moudrost neočekávané ženské logiky – to vše je třeba v této situaci využít.

Naučte muže vážit si ženy a milovat ji! Je možné, že vám pak brzy zmizí z vašeho zorného pole. Pokud pokračujete podle stejného klíče, potom v sobě hledejte hlubší příčiny takové odezvy u muža. Tím, že pomáhá muži, aby byl lepší, i žena sama začíná být mnohem ženštější. Zde je důležité vyhnout se závislosti a připoutanosti. Svoboda musí být přítomna v myšlenkách, slovech i činech. Velkou chybou bude počáteční orientace na bezpodmínečné manželství, na to, že on bude můj. Nespěchejte mu nasadit chomout, neznásilňujte okolnosti, nepokoušejte se o získání svobody druhého člověka pro sebe!

Jedna z variant dalšího vývoje událostí – muž se vrací ke své původní rodině. Přičemž se vrací jiný, získává větší úctu ke všem ženám i ke své vlastní ženě. Pokud se ženě toto podařilo, znamená to, že vyřešila úspěšně důležitý úkol ve svém životě a již brzy za to bude odměněna!

Ze všeho, co jsme zde řekli, učiňme závěry. Netřeba se bát setkání s muži a všelijak se jim vyhýbat. V každé situaci si pro sebe stanovte úkol odkrýt v sobě něco dobrého, být ženštější, přitažlivější a na tomto základě změnit muže. Pro tohle někomu stačí říci ne! Někomu dalšímu pár pěkných slov nebo si s ním promluvit. Věnovat někomu pozornost, péči, něhu. To vše činit velmi jemně, moudře a s důstojností, v souladu se svým srdcem a rozumem. Naučte muže vidět v jedné ženě vše, co potřebuje, a přitom ho jemně vést k rodině. Jestliže láska roste a jeden bez druhého již nemůžete žít, odvážně a bez pochybností jděte a vytvořte pár a rodinu, berte však přitom v potaz výše zmíněné podmínky. V tomto případě všechny strany milostného trojúhelníku získají mnohem více než v jiných variantách.

Text je z knihy:

Umění milovat

Dávat i přijímat lásku

Autor: Anatolij Někrasov

Pôvodná cena:9.60 EUR
Naša cena:8.64 EUR
Zľava:10.00 %

Obľúbený autor prináša duchovné a psychologické poznatky, ktoré môže vo svoj prospech využiť doslova každý z nás. Skúma medziľudské vzťahy aj lásku – muža a ženu, vzťah k deťom a rodičom, ba dokonca aj lásku k vlasti a národu. Taktiež sa zaoberá aj tým, čo sa deje s človekom po smrti a ako čo najlepšie zvládnuť odchod blízkej osoby.

Kniha je napísaná na základe bohatej osobnej skúsenosti a rozsiahlej psychologickej praxe autora a skutočne pomôže vyhnúť sa mnohým problémom a nájsť riešenie rôznych životných úloh.

Knihu za najlepšiu cenu kúpite TU

foto: https://pixabay.com/

Pridaj komentár