Každá nemoc nebo nepříjemný stav, kterým trpíme, ve skutečnosti znamená hlubší problém, většinou na nevědomé úrovni. Dobré na tom je, že když si tyto skryté souvislosti uvědomíme, zdravotní problém většinou rychle zmizí, dojde k uzdravení a my zároveň uděláme posun ve vývoji.

Při zjišťování přesnějších příčin svého fyzického problému si polož následující otázky:

1 – FYZICKÝ BLOK „Jakými přívlastky bych mohla nejlépe vystihnout to, co prožívám ve svém těle a jak se kvůli dané nemoci cítím?“ Odpověď představuje to, co prožíváš vůči člověku nebo situaci, kteří situaci vyvolali.

2 – EMOCIONÁLNÍ BLOK a) „Co kvůli této nemoci nemohu v životě dělat?“ b) Dále: jak na tebe působí odpověď na předchozí otázku, čím ti brání být?

3 – DUŠEVNÍ BLOK „Kdybych si dopřála právo být obecně ve svém životě… (odpověď na předchozí otázku), co by se mi mohlo stát nepříjemného nebo nepřijatelného?“ Odpověď odpovídá nesprávnému názoru, jenž blokuje tvou touhu a brání v uskutečnění tvých potřeb.

DUCHOVNÍ BLOK Odpověď na otázku 2b ti prozradí určitou oprávněnou potřebu tvé bytosti. Tato potřeba je zablokovaná nějakým postojem, který jsi právě objevila.

CHŘIPKA

FYZICKÝ BLOK
Virové onemocnění dýchacího ústrojí, které s sebou nese následující projevy: nesnesitelnou únavu hraničící až se zchváceností, horečku, úporný kašel, bolesti hlavy a příznaky silné rýmy. Ve většině případů musí člověk zůstat alespoň týden na lůžku.

EMOCIONÁLNÍ BLOK
Prostřednictvím chřipky ti tělo říká: „Už nic nejde.“ Nemoc postihuje často člověka, který má potíže projevit své touhy a o něco požádat. Cítí se „přidušený“ určitou situací. Může dokonce chřipku využít k tomu, aby z problematické situace unikl. Například
sekretářka, která už nemůže snést práci se svým šéfem, si podvědomě přivodí chřipku, aby si mohla týden odpočinout doma. Její skutečnou touhou je pracovat, ale s jiným vnitřním postojem. Chřipka totiž vždy souvisí s našimi vztahy s druhými.

DUŠEVNÍ BLOK
Závažnost chřipky ti naznačuje, nakolik ti tvůj vnitřní postoj škodí. Místo, aby sis myslela, že chřipka je jediným prostředkem, jak uniknout před nějakou situací nebo člověkem, by ti prospělo přiznat si, co se děje ve tvém nitru, a změnit svůj postoj. V mnoha případech je příčinou postoj oběti. Nedramatizuješ vše příliš? Místo, abys byla proti určité situaci nebo osobě zaujatá, bych ti doporučovala nalézt prostředek, jak dělat své povinnosti s větší radostí a nechat běh věcí volně plynout s vědomím, že máš vše potřebné, aby se ti to podařilo.

DUCHOVNÍ BLOK A ZÁVĚR
K pochopení duchovního bloku, který ti brání naplnit nějakou důležitou potřebu tvé bytosti, by sis měla v duchu položit otázky uvedené na konci knihy. Jejich zodpovězení ti poskytne podrobnější upřesnění skutečné příčiny tvého fyzického problému.

CHUDOKREVNOST

FYZICKÝ BLOK
Chudokrevnost se projevuje nejčastěji snížením počtu červených krvinek v krvi. Červené krvinky jsou nezbytné k rozvádění kyslíku (O2) do jednotlivých buněk a k odvádění části oxidu uhličitého (CO2). Známkami chudokrevnosti jsou: bledost kůže a sliznic,
zrychlené dýchání a srdečního rytmu a výrazná únava . Mohou se objevit i bolesti hlavy , závratě či hučení v uších (známky nesprávného okysličování mozku).

EMOCIONÁLNÍ BLOK
Z hlediska metafyziky představuje krev radost ze života. Člověk trpící chudokrevností ztratil radost ze života. Může mít dokonce takové potíže s přijetím okolností svého vtělení, že ztrácí chuť vůbec žít. Nechává se příliš ovládat sklíčeností a přestává být v kontaktu se svými touhami a potřebami, takže cítí, jak doslova chřadne.

DUŠEVNÍ BLOK
Trpíš-li právě nyní chudokrevností, je přímo tvou povinností obnovit kontakt se svou schopností tvořit život, aniž bys při tom byla závislá na druhých. Pokus se podrobněji si uvědomovat negativní myšlenky, které ti brání dávat do života radost. Dej prostor svému „vnitřnímu dítěti“, které je plné hravosti a nechce brát život tak vážně.

DUCHOVNÍ BLOK A ZÁVĚR
K pochopení duchovního bloku, který ti brání naplnit nějakou důležitou potřebu tvé bytosti, by sis měla v duchu položit otázky uvedené na konci knihy. Jejich zodpovězení ti poskytne podrobnější upřesnění skutečné příčiny tvého fyzického problému.

IMPOTENCE

FYZICKÝ BLOK
Impotence je dosti častá porucha u mužů, charakterizovaná neschopností ztopoření penisu natolik aby mohlo dojít k sexuálnímu aktu.

EMOCIONÁLNÍ BLOK
Každý muž někdy v životě byl, je nebo bude impotentní; erekce je totiž dosti křehký fenomén. Pokud někdy k poruše erekce dojde, není důvod to dramatizovat ani zesměšňovat. Právě naopak – jde jen o to ověřit si, v jaké situaci, která předcházela této zkušenosti, se muž cítil bezmocný. Opakovaná ztráta erekce s téže ženou může pocházet z toho, že žena se ve vztazích s ním začala chovat jako matka, nebo z toho, že muž si dává pozor na to, aby milovanou ženu neposkvrnil. Je také možné, že jde o podvědomý prostředek použitý k uspokojení touhy připravit partnerku o rozkoš.

DUŠEVNÍ BLOK
Sexuální impotence přišla do tvého života proto, aby ti ukázala, že se cítíš bezmocný vzhledem k určité situaci, v nějaké jiné oblasti, a že takový postoj ti samozřejmě nijak nesvědčí. Často se stává, že se člověk cítí bezmocný, protože toho chce pro druhé příliš; v jeho vlastním zájmu by však měl nechat druhé, aby si problémy vyřešili sami. Trápí-li tě impotence kvůli nějakým dřívějším nepříjemným sexuálním zkušenostem, pak ti tělo sděluje, že už se máš přestat k tomu zážitku vracet. Impotenci už nadále projevuješ jen ty sám, a to jen tím, že jsi o tom přesvědčen. Říká se přece, že se nám děje vždy to, v co věříme.

Pokud využíváš impotence, abys partnerku připravil o rozkoš, uvědom si, že ve skutečnosti o ni připravuješ jen sám sebe, protože tím, že se fyzicky zablokuješ, zároveň blokuješ i svou tvůrčí energii. Takový postoj pak jen živí tvé ego a vztahům to samozřejmě
nijak neprospívá.

Trpíš-li impotencí, protože vnímáš partnerku jako matku, zřejmě prožíváte vztah otec/matka. Je to vztah, kdy se oba partneři pokoušejí získat moc nad tím druhým, což je pro vzájemné soužití samozřejmě zcela zničující. Impotence tě postihla proto, aby ti
vesmír naznačil, že je načase obnovit kontakt se silou svého nitra a přestat si myslet, že jsi silný jen tehdy, máš-li moc nad svou partnerkou. Výše uvedený popis platí také na neschopnost ejakulace.

DUCHOVNÍ BLOK A ZÁVĚR
K pochopení duchovního bloku, který ti brání naplnit nějakou důležitou potřebu tvé bytosti, by sis měl v duchu položit otázky uvedené na konci knihy. Jejich zodpovězení ti poskytne podrobnější upřesnění skutečné příčiny tvého fyzického problému.

INFEKCE

FYZICKÝ BLOK
Infekce je souhrnem projevů následujících po napadení jedince nakažlivým mikrobiálním zárodkem, která se projevila, protože člověk neměl dostatečnou obranyschopnost.

EMOCIONÁLNÍ BLOK
Infekce je známkou křehkosti v oblasti, jež souvisí s postiženou částí těla. Napadený člověk se nechá snadno ovládat myšlenkami, slovy nebo činy druhých, které mu nedělají dobře a „pálí“ jej. Nepřiznává si svou sílu a schopnost projevit se. Infekce se může také
projevit u někoho, kdo má poraženecké či pesimistické postoje, už za nic nebojuje a jehož heslem je: „Co z toho bude?“ Říká se také, že něco nebo někdo s infekcí je obzvláště odpudivý. Neobviňuješ se náhodou právě teď z toho, že jsi odporná nebo odpuzující?

DUŠEVNÍ BLOK
Rozhodně není tvou povinností nechat se napadat druhými. Právě tento strach z napadení tě totiž přivádí neustále do kontaktu s lidmi nebo okolnostmi, které ti připadají jako agresivní. Je více než pravděpodobné, že to, co nazýváš agresivitou, z úhlu pohledu,
jímž na věc pohlíží takzvaný agresor, vůbec neexistuje. Ty potřebuješ především obnovit kontakt se silou svého nitra a přestat si myslet, že abys získala pozornost nebo lásku, musíš vystupovat jako zranitelná, slabá nebo křehká. Máš mnohem více síly, než si
myslíš. Obviňuješ-li se, že jsi odpudivá či odporná, doporučovala bych ti popřemýšlet nad skutečným významem těchto slov a uvědomit si, že nejsi sama k sobě spravedlivá.

DUCHOVNÍ BLOK A ZÁVĚR
K pochopení duchovního bloku, který ti brání naplnit nějakou důležitou potřebu tvé bytosti, by sis měla v duchu položit otázky uvedené na konci knihy. Jejich zodpovězení ti poskytne podrobnější upřesnění skutečné příčiny tvého fyzického problému.

Text je z knihy:

Lise Bourbeau – Význam nemocí

Kniha Význam nemocí je prehľadný, univerzálny, abecedne radený slovník, ktorý umožňuje každému, kto má nejaký zdravotný problém (telesný, alebo aj psychický), rýchlo zistiť jeho skrytú príčinu. Každá ťažkosť sa tu vysvetľuje v kategóriách: fyzický blok, emocionálny blok, duševný blok a duchovný blok.

Aby človek lepšie pochopil, o čom jeho zdravotný problém vypovedá, a najmä aby dokázal túto pravú príčinu svojho ochorenia odstrániť, mal by si navyše položiť otázky, ktoré autorka uvádza na konci knihy.

Každá choroba alebo nepríjemný stav, ktorým trpíme, v skutočnosti znamená hlbší problém, väčšinou na nevedomej úrovni. Dobré na tom je, že keď si tieto skryté súvislosti uvedomíme, zdravotný problém väčšinou rýchlo zmizne, dôjde k uzdraveniu a my zároveň urobíme posun vo vývoji.

Pôvodná cena: 16.20 EUR, Naša cena: 14.58 EUR, Zľava: 10.00 %


Súvisiace články:


foto: https://pixabay.com/


 

Pridaj komentár