Táto kniha vysvetľuje princíp tzv. medicínového kruhu (medicine wheel), ako aj celkové učenie, ktoré vyjadruje, ako chápu život, svet a svoje miesto v ňom indiáni kmeňa Čiernonožcov.

Autor tejto publikácie Pablo Russell pochádza z kmeňa Čiernonožcov, narodil sa v indiánskej rezervácii v Kanade a už viac ako dvadsať rokov učí a prednáša, v Kanade i Európe.

Kniha je v podstate prepisom jeho rozprávania o prastarom učení jeho kmeňa. Toto učenie vysvetľuje, čím všetkým by sme si mali prejsť v určitých fázach života, čo by sme mali zažiť a naučiť sa, a čo sa stane, ak to nezažijeme alebo nespracujeme. V tom prípade v nás totiž ostávajú prázdne miesta, zranenie alebo bolesť, následkom čoho nie sme v rovnováhe a potýkame sa s problémami. To sa však dá napraviť a uzdraviť. Podľa Čiernonožcov je to dokonca našou zodpovednosťou! Lebo len tak sa môžeme stať skutočnými ľudskými bytosťami, krásnymi a silnými, a žiť dobrý, zdravý, harmonický život, ktorý ďalej odovzdávame svojim deťom.

Cammille Pablo Russell

Aj keď toto učenie pochádza z pre nás úplne odlišnej kultúry, dobre z neho vidno, že sa ako ľudské bytosti všetci boríme s rovnakými problémami, zažívame rovnaké pocity, čelíme podobným výzvam. Môžeme ho aplikovať na akúkoľvek kultúru, národ či životný štýl, pretože sa týka človeka ako takého. Tradičný indiánsky posvätný kruh života znázorňuje životný cyklus človeka. Tento kruh je stále platný a potrebný na to, aby sme dali do poriadku svoje životy.

Toto učenie sa nazýva „cesta bizóna“, pretože bizón predstavuje pre indiánov vytrvalosť a húževnatosť, ako aj schopnosť čeliť životným ťažkostiam.

Čo znamená ísť cestou bizóna:

V ťažkých časoch sa nevzdávaj a ukazuj cestu ostatným.

Keď sa s niekým rozprávaš, používaj srdce.

Postav sa čelom svojim ťažkostiam, neutekaj od nich.

Viac načúvaj. Pýtaj sa namiesto dávania odpovedí.

Získaj si úctu radšej svojimi činmi, ako titulmi a postavením.

Kniha nám bola ponúknutá na vydanie jej editorom a prekladateľom do češtiny Dušanom Hanákom. Ten sa totiž o kultúru prériových indiánov zaujíma celý život. Dokonca mal možnosť stretnúť sa s vykonávateľom obradov z kanadského kmeňa Čiernonožcov Pablom Russellom; zblížili sa spolu natoľko, že sa Dušan stal Pablovým adoptívnym bratom, členom jeho rodiny, a ich kmeň pravidelne navštevuje každé leto.

Dušan je tiež skvelý umelec a jeho krásne obrázky knihu ilustrujú. Viac si ich môžete pozrieť na stránke: www.orli-kridlo.webnode.cz

Pablo Russell je zachytený aj v dokumentárnom filme Viliama Poltikoviča Fatum (2012), ktorý prezentuje rôzne pohľady na osud; Pablo tu hovorí o osude z pohľadu indiánskej múdrosti:  https://www.youtube.com/watch?v=YJIRlAzcEoI

Viac informácií o tomto indiánskom učení i aktuálnych akciách, ktoré sú dostupné aj v našich končinách: https://cestabizona.webnode.cz/


Knihu nájdete v našom eshope tu:

Tato kniha vysvětluje princip medicínového kruhu a učení, které vyjadřuje, jak chápou život indiáni kmene Černonožců. Můžeme jej však aplikovat na jakýkoli životní styl, kulturu nebo národ, protože se týká lidské bytosti jako takové. Kdokoliv ho může využít stejným způsobem, jak tomu bylo po tisíce let. Tento kruh je stále platný – lidé ho stále potřebují k tomu, aby dali do pořádku své životy.

I když učení medicínového kruhu pochází z pro nás naprosto odlišné kultury, vidíme na něm, že se jako lidské bytosti všichni potýkáme se stejnými problémy, zažíváme stejné pocity, čelíme obdobným výzvám. Medicínový kruh a Cesta bizona je jednou z možností, jednou z mnoha cest. Možná bude právě ona s vámi rezonovat a přinese vám užitek. Autor se narodil v rezervaci Černonožců v Kanadě. Již přes dvacet let přednáší a učí.

Jeho semináře, které pořádá v Kanadě i Evropě, jsou založeny na principu „následování bizona“. Bizon pro indiány představuje vytrvalost a houževnatost, a také schopnost postavit se tváří v tvář bouři života. Co znamená jít cestou bizona: V obtížných časech se nevzdávej a ukazuj cestu ostatním. Když mluvíš s lidmi, používej srdce. Čel svým potížím, neutíkej od nich pryč. Více naslouchej. Ptej se namísto dávání odpovědí. Získej úctu raději svými činy, než tituly a pozicemi.

Knihu kúpite za najlepšiu cenu TU
Pridaj komentár