Túto knihu snáď ani netreba bližšie predstavovať. Jedná sa o slávne prastaré klasické dielo duchovnej literatúry, ktoré vychádza z tibetského budhizmu. Pripravuje človeka na odchod z tohto sveta a sprevádza ho nielen procesom umierania, ale skôr stavom bezprostredne po smrti.

Tibeťania, podobne ako príslušníci iných náboženstiev, tiež veria, že duša po smrti nezaniká. Na rozdiel od kresťanov si však nepredstavujú, že sa duša po smrti okamžite ocitne tam, kam patrí, ale že sa určitý čas nachádza v takzvanom posmrtnom medzistave, počas ktorého má práveže ešte významnú šancu ovplyvniť, kam sa dostane a čo s ňou bude ďalej. V tomto je tibetský budhizmus so svojou Knihou mŕtvych unikátny.

Posvätný text, ktorý vznikol vzhľadom na tento svetonázor, poskytuje zosnulému cenné rady pre prechod posmrtným stavom, a to v nádeji, že blúdiaca, zmätená a vydesená duša tieto rady počuje a poslúchne. V takom prípade má šancu dospieť do konečného najvyššieho stavu a definitívne sa vyslobodiť z karmického kolotoča neustálych nových a nových vtelení či narodení. Toto konečné oslobodenie predstavuje pre budhistov najvyššiu métu, cieľ všetkého ľudského úsilia a duchovného vývoja podobne, ako pre kresťanov raj.

Alternatívou je nový život vo fyzickom tele. Tu je samozrejme veľa možností, pretože duša sa môže pochopiteľne narodiť do rôznych podmienok: od dobrej rodiny v geografickej časti sveta, kde sa vyznávajú duchovné hodnoty, cez horšie prostredia až po zrod v ríši zvierat, a v rámci tohto učenia či viery dokonca existuje aj veľmi zlá možnosť dostať sa až do ríše nešťastných duchov a démonov!

Všetko závisí od toho, ako dokáže zosnulý usmerniť svoje vedomie. Aj ten, kto bol za života vysoko duchovný, zbožný a múdry, môže v posmrtnom medzistave spanikáriť a zblúdiť. A naopak – aj ten, kto za života príliš duchovný či dobrý nebol, má šancu dostať sa ďaleko alebo sa narodiť do dobrých podmienok v prípade, že si isté veci uvedomí a pochopí až po smrti. Práve preto je také dôležité, aby bolo každému nebožtíkovi predčítané z Knihy mŕtvych, a to po určitý čas. (Tibetskí kňazi držali pri mŕtvom obvykle 40-dňovú stráž, počas ktorej konali rituály, modlili sa a nahlas mu čítali.)

Fantázia bola v čase utváranie tejto viery až neuveriteľná. Popisujú sa tu naozaj zvláštne veci a výjavy, ktoré môže mŕtva duša vidieť a zažiť.

Mimoriadne zaujímavé je to, že možnosti týchto posmrtných zjavení sú štandardizované, akoby boli objektívne – univerzálne. A nielen samotné tieto zjavenia, ale aj presný čas, kedy sa zjavia! Tak napríklad každý zosnulý stretne v určitý deň po smrti určité bytosti, ktoré majú svoju presnú, nemennú podobu aj význam. A v iný deň, ako plynie čas strávený v posmrtnom medzistave, zas iné bytosti, tiež presne definované a prinášajúce svoje osobitné posolstvo.

Tieto fantastické, a tiež veľmi poetické a intenzívne dramatické opisy, ako aj k nim priradené pokyny mali za cieľ duši vysvetliť, čo sa s ňou deje, a usmerniť ju; pretože napríklad pri stretnutí s určitými bytosťami alebo pri prežívaní určitého výjavu či stavu má zosnulý možnosť reagovať niekoľkými spôsobmi – a práve to rozhodne, čo s ním bude ďalej.

Celé toto kuriózne dielo sa však dá vnímať aj metaforicky. Niektoré myšlienky či vyjadrenia v ňom sú naozaj úžasné a platné aj vzhľadom na modernú ezoteriku a súčasnú vedu o tom, ako vlastne funguje ľudská myseľ: napríklad opakovaná výzva, aby si človek uvedomil, že to, čo vidí, sú iba výtvory jeho mysle! A aby sa k tomu neupínal, ale spomenul si, že v jeho vlastnom vnútri je svetlo, ktoré má moc zahnať všetky zjavenia a dostať ho do najvyššieho stavu pokoja a slobody…

Tibetská kniha mŕtvych tak predstavuje nielen zaujímavé literárne, religionistické či spirituálne dielo, ale aj pôsobivý nadčasový, univerzálny duchovný návod na povznesenie ducha.

Dôležité je upozorniť, že toto slovenské vydanie od Eugeniky je podané v čo najzrozumiteľnejšej a najjednoduchšej forme, bez zbytočných vyčerpávajúcich siahodlhých komentárov a poznámok tibetológov či iných odborníkov, aké obsahujú iné u nás jestvujúce vydania a preklady Tibetskej knihy mŕtvych; tie sú síce obohatené akademickým spôsobom, ale na väčšinu čitateľov pôsobia zbytočne komplikovane. My sme všetky takéto doplnky, mnohostranové poznámkové aparáty a podobné súčasti bežných vydaní tohto diela odstránili a ponechali naozaj len samotný pôvodný text, s výnimkou stručného úvodu a záveru. A tento pôvodný text sme upravili tak, aby sa dobre čítal bežnému súčasnému človeku.

Aj preto veríme, že naša Tibetská kniha mŕtvych si nájde cestu k mnohým ľuďom a obohatí ich rozhľad aj vedomie!

Knihu nájdete za najlepšiu cenu tu:

Tibetská kniha mŕtvych

Túto knihu snáď ani netreba bližšie predstavovať. Jedná sa o klasické dielo duchovnej literatúry. Vychádza z tibetského budhizmu a pojednáva o odchode človeka z tohto sveta.

Pôvodným účelom, prečo tento spis kedysi dávno vznikol, bolo čítať z neho umierajúcemu, no hlavne už aj definitívne mŕtvemu človeku. Tibetskí kňazi držali pri mŕtvom 40-dňovú „stráž“, počas ktorej konali rituály, modlili sa a nahlas čítali z Knihy mŕtvych. Verili totiž, že duša je po smrti zmätená, blúdi v akomsi „medzistave“ a nevie, čo má robiť a kam sa pobrať. Poetické a dramatické opisy a pokyny z tejto knihy mali za cieľ takejto duši vysvetliť, čo sa s ňou deje, a usmerniť ju. Základom je tu totiž viera v reinkarnáciu, pričom ďalší život môže byť lepší aj horší. Vrcholným cieľom je však úplne sa oslobodiť z kolobehu zrodenia a dosiahnuť nirvánu. Sprevádzanie čerstvo zosnulého na jeho poslednej ceste je preto podľa tohto učenia kľúčové, pretože ešte je tu šanca zareagovať správne na rôzne desivé či zvláštne zážitky, pokušenia a podobne (ktoré sa tu farbisto opisujú) a nájsť si čo najlepšie podmienky pre svoj ďalší život.

Tibetská kniha mŕtvych sa však do istej miery dá vnímať aj metaforicky. Predstavuje tak nielen zaujímavé literárne, religionistické či spirituálne dielo, ale aj pôsobivý nadčasový, univerzálny duchovný návod na povznesenie ducha.
Toto slovenské vydanie je podané čo najzrozumiteľnejším, jednoduchým jazykom, bez zbytočných vyčerpávajúcich siahodlhých komentárov a poznámok, aké obsahujú iné vydania a preklady Tibetskej knihy mŕtvych.

Pôvodná cena: 8.20 EUR, Naša cena: 7.54 EUR, Zľava: 8.00 %


Súvisiace články:


 

Pridaj komentár