Jesenná hmla zakryla cesty krajinou,
niet tam kam vykročiť, stratili sa z dohľadu…
A tak jediný smer, kam vykročiť sa ponúka,
a dá sa ľahko tušiť…
je smer k vlastnej duši…
A tam – nastáva upratovanie…

(i toto je jesenné poslanie).

Jeseň je obdobím cesty do hĺbky. Je časom na zozbieranie úžitku všetkého, čo po predchádzajúcich šiestich mesiacov zrelo – od obživy, cez naše vzťahy, realizované projekty, až po zdravie. Je časom i priestorom na vnútornú sumarizáciu, „inventúru“, triedenie. Niet divu, že na jeseň sa sťahujeme viac do seba, sme menej spoločenskí, chytí nás občas smútok, depresia. Sú to sprievodné javy tohto obdobia, predpoklady k očiste. Jeseň je časom na objavenie toho, ktoré „veci“ sú v našom živote skutočne cenné. Jeseň teda súvisí s pojmom KVALITA, s našou voľbou zvoliť si kvalitu, ktorá má pre nás hodnotu. V hĺbke nás všetko podlieha transformácii a v pozitívnom zmysle slova aj rozklad. Všetko sa sťahuje späť do hĺbky, v ktorej na tom potichu pracuje.

UDRŽAŤ A ZBAVOVAŤ SA

Ľudia, ktorí majú pocit vnútornej prázdnoty, sa potrebujú napĺňať materiálnymi náhradami. Väčšinou žijeme v konflikte, pretože sa bojíme pustiť veci zo svojho života. Začína to lipnutím na hmotných veciach (autá, počítače, peniaze…), ľuďoch i zvieratách; a končí to neschopnosťou oprostiť sa od zaužívaných a už nefunkčných zvykov, či neschopnosťou odpútať sa od nefunkčných vzťahov. Nemusí ísť len o partnerský vzťah, môže to byť vzťah pracovný, alebo vzťah k práci, vzťah k jedlu a pod. Treba si uvedomiť, že to, že nejaký vzťah už nefunguje, je normálny prejav jeho vývoja – všetko má svoj začiatok, vzostup, vrchol, zostup a zánik. Tomuto pravidlu sa nedá vyhnúť.Na jeseň máme šancu urobiť si poriadok okolo seba, ale aj v duši.

Na jeseň sa máme rozhodovať, čo si ponecháme a čo zahodíme, pretože na jeseň sa končia cykly. Na jeseň triedime, pretože žiadne iné obdobie nemá na to také predpoklady. To, čo si ponecháme, prejde v zime zavŕšením bez toho, že by sme sa v zime k tomu museli pričiniť. Zbavujeme sa nepotrebných vecí (materiálnych i mentálnych) preto, aby ostalo miesto a pokoj na to, čo má ostať. To, čo má v nás ostať potrebuje miesto a podmienky, aby sa v zime mohlo pekne zahniezdiť a potom na jar vyrašiť a žiť bez neporiadku naokolo. To, čo prejde zimou, ten poriadok, ktorý vznikal na jeseň, sa objaví pred zrakmi všetkých na jar. Zmeny v cykle nastávajú na jeseň, jar je v tomto prípade kontinuita, je to len prechod. Nám sa zdá, ako keby na jar všetko začínalo, ale na jar neprichádza nič nové. Na jar sa už len všetko spracované a vopred pripravené dostáva na povrch.

NEBOJME SA SMÚTKU

S jeseňou, s pochmúrnymi dňami prirodzene prichádza aj splín, depky, smútok. Smútok vo svojej podstate nie je deštruujúci, slúži k upokojeniu, zamysleniu, k zvnútorneniu. Smútok súvisí s pojmom HODNOTA. Stav smútku a trápenia sa dostavuje vtedy, keď stratíme niečo, čo považujeme pre nás za hodnotné (môže to byť materiálna vec, skúsenosť, pocit, blízka osoba…). Keď si však vedome preberieme, čo naozaj potrebujeme a čo nie, tak smútok nás nezničí, bude „len“ príjemným zahĺbením sa do seba.

Smútok nastáva aj vtedy, keď sa cítime oddelení od sveta, keď prestávame jasne vidieť svoju úlohu, keď je naša hodnota znížená. Paradoxne aj ľudia s dobrým postavením, či už v práci alebo v rodine, sú schopní pociťovať smútok, ktorý pramení v nedostatku ich vlastnej hodnoty. Celý rok, celý život treba pracovať na tom, aby sme si verili a vnímali svoju skutočnú hodnotu.

Jeseň je v tomto smere náročným obdobím, pretože pribúdajúca tma, zostup, chlad… a všetko s tým spojené, nám prináša predpoklady na rôzne splíny. Jeseň je na smútok skutočne náročnejšia, dokonca sa tomu dobrovoľne podriaďujeme, keď počas sviatku všetkých svätých hromadne spomíname na svojich blízkych. Náročnosť tohto obdobia je namieste. To však neznamená, že mu musíme úplne podľahnúť. Ak sa naučíme vedome pracovať s touto transformáciou, rozvinieme v sebe odvahu, odvahu akéhosi tigra v sebe, s atribútmi sily, veľkosti, celistvosti. Tigra, ktorý v taoizme k tomuto obdobia prináleží.Tak príjemné jesenné „tigrenie“.


Autorka textu: Zuna Vesan Kozánková

Z knihy TAO cesta ku zdraviu: https://www.eugenika.sk/detail-kniha/145219-tao-cesta-ku-zdraviu
Foto: pixabay
Pridaj komentár