Veľká mentálna rovina zahŕňa živé veci známe ako bežné formy života, ale tiež formy, ktoré poznajú iba okultisti. Podobne ako v prípade hmotnej roviny, aj mentálna rovina sa ďalej delí na sedem menších rovín, ktoré sú:

I. Rovina nerastnej mysle
II. Rovina elementálnej mysle
III. Rovina rastlinnej mysle
IV. Rovina elementálnej mysle
V. Rovina živočíšnej mysle
VI. Rovina elementálnej mysle
VII. Rovina ľudskej mysle

Rovina nerastnej mysle sa skladá z entít, ktoré oživujú nerasty a chemické látky. Tieto entity nie je možné zamieňať s molekulami a atómami, ktoré sú iba materiálnymi formami týchto entít, rovnako ako telo človeka je jeho materiálnou formou a nie ním samotným.

Tieto entity je možné označovať ako „duše“, ktoré sú živými bytosťami pomalých vibrácií na frekvencii iba o niečo rýchlejšej, ako je živá energia najvyššej fyzickej roviny. Priemerný človek nerozoznáva myseľ, dušu alebo život v nerastnej ríši. No všetci okultisti tento život rozoznávajú, aj moderná veda sa v tejto veci rýchlo približuje hermetickému pohľadu.

Molekuly, atómy a častice rozlišujú to, čo ich priťahuje a odpudzuje; to, čo majú radi a čo radi nemajú. Niektorí odvážnejší vedci vyhlásili, že „city a pocity atómov“ sa od tých ľudských líšia iba stupňom. Všetci okultisti vedia, že je to naozaj tak.

Rovina elementálnej mysle zahŕňa najzákladnejšiu elementárnu bytosť. Hoci ich nie je možné vnímať bežnými ľudskými zmyslami, elementálne bytosti existujú a hrajú svoju úlohu v dráme vesmíru. Ich stupeň inteligencie sa pohybuje medzi nerastnými a chemickými entitami na jednej strane a entitami rastlinnej ríše na strane druhej.

Rovina rastlinnej mysle sa skladá zo sveta rastlín. Rastliny majú život, myseľ aj dušu. Rovina elementálnej mysle zahŕňa vibrujúce a inteligentnejšie prvky ako elementálna rovina. Rovina živočíšnej mysle sa skladá z entít, bytostí alebo duší oživujúcich živočíšne formy života. Rovinu elementálnej mysle tvoria najvyššie vibrujúce a najinteligentnejšie elementálne bytosti, ako sú víly, elfovia, škriatkovia a podobne.

Rovina ľudskej mysle predstavuje ľudský život a myseľ. Táto rovina, podobne ako ostatné, má tiež sedem podkategórií, od najnižšej vibračnej rýchlosti nízkej inteligencie po najvyššiu rýchlosť duchovnej múdrosti a inteligencie. Ľudskej rase trvalo milióny rokov, kým kolektívne dosiahla štvrté pododdelenie vibrácie a inteligencie. Niektoré vyspelé duše vibrujú na úrovni piateho, šiesteho alebo siedmeho pododdelenia. Niektorí ľudia existujú dokonca na nižších úrovniach nasledujúcej najvyššej roviny, t. j. veľkej duchovnej roviny.

Duchovná rovina

Veľká duchovná rovina má podobne ako ostatné roviny sedem pododdelení – malé roviny, ktoré majú tiež svojich sedem pododdelení. Táto rovina zahŕňa vedomé bytosti; ich život, myseľ a forma vibruje na najvyšších frekvenciách. Ľudia, ktorí dosiahli úroveň adepta alebo avatara, sú v najnižšom pododdelení tejto roviny. Nad nimi stoja anjeli, archanjeli, nesmrteľní majstri a božstvá. Tieto neviditeľné božstvá a anjelskí pomocníci šíria svoj vplyv slobodne a mocne v procese evolúcie a kozmického pokroku. Zasahujú a pomáhajú aj v ľudských záležitostiach.

Napriek tomu aj tie najvyššie z týchto pokročilých bytostí sú len stvorením existujúcim v mysli VŠETKÉHO a podliehajú vesmírnym zákonom. V tomto zmysle sú stále smrteľníkmi, aj keď patria do vesmíru a podliehajú jeho vplyvom. Podľa princípu súvzťažnosti, ktorý obsahuje pravdu: „Ako hore, tak dole; ako dole, tak hore“, pôsobí všetkých sedem hermetických princípov plne na všetkých rovinách existencie. Medzi jednotlivými rovinami existuje súvzťažnosť, harmónia a súlad.

„Ako hore, tak dole; ako dole, tak hore.“ Tento stovky rokov starý hermetický axióm stelesňuje jeden z najväčších princípov vesmírnych javov. Keď sa budeme zaoberať ostatnými princípmi, jasne si túto pravdu uvedomíme na princípe súvzťažnosti.


Text je úryvkom z knihy:

Božská mágia

Autor: Doreen Virtue

Pôvodná cena:6.60 EUR
Naša cena:5.94 EUR
Zľava:10.00 %

Táto publikácia obľúbenej autrky je vlastne „kniha o knihe“: jedná sa o rozbor a objasnenie slávneho starodávneho ezoterického textu zvaného „Kybalion“. Doreen Virtue ho veľmi dobre približuje mysleniu súčasného človeka. Tento tajomný spis popisuje základné univerzálne princípy, podľa ktorých funguje vesmír a náš svet. Ide o 7 „vesmírnych zákonov“: princíp mentalizmu, princíp súvsťažnosti, princíp vibrácie, princíp polarity, princíp rytmu, princíp príčiny a následku a princíp rodu. Poznanie a pochopenie týchto princípov človeku umožňuje cielene formovať svoj život – čo kedysi charakterizovalo iba mágov a zasvätencov. Na týchto princípoch vlastne stoja všetky moderné duchovné učenia o tzv. zákone príťažlivosti, sile myslenia a pod. Doreen Virtue všetko vysvetľuje a podáva jasný všeobecný návod, ako tieto „okultné“ poznatky uplatňovať v každodennom živote pre…

Viac o knihe TU
Pridaj komentár