Zmysel života spočíva v nezmyselnosti opakovania udalostí s ich následným prežívaním. Hovorí sa tomu sansára. Zmysel života je jeho nezmysel. Bunka má schopnosť deliť sa. Delením buniek sa sformuje telo, v ktorom sa prejaví vedomá zložka bytia so schopnosťou myslenia posúdiť polarity cítiť sa dobre alebo zle. Posúdením chceného a nechceného. Oplodnením ženského vajíčka nové telo začína cestu životom. Nekonečný proces v rastlinnej a živočíšnej ríši. Zvieratá robia rozmnožovanie, ako to nazval človek, pudovo. Človek sa rozmnožuje pudovo tiež. Bez možnosti zistiť, prečo to tak je, sa opakovane rodí a zomiera. Neschopnosť vedieť to mu ponúka mnoho vysvetlení. Náboženských a iných. Uvažujúc o svojej výnimočnosti, dospel človek k názoru, že vo svojej dokonalosti a inteligencii je vo vesmíre ako život jediný.
Pridaj komentár