Aby ste mohli být vděční, musíte vědět, že jste za každých okolností milovaní a oceňovaní, a musíte být hluboce přesvědčeni o své vlastní dobrotě.

Musíte vědět bez nejmenší pochybnosti, že jako jedinec máte obrovskou hodnotu. Pak budete brát všechno, co se stane, jako požehnání. A jestliže budete žehnat tomu, co k vám přichází, nemůže vám to nijak ublížit.

Dnes budete prociťovat své pocity. Pokud jste v práci a přihodí se vám něco, co vás rozčílí, nezameťte to pod koberec. Dopřejete si čas, abyste se dostali do kontaktu s tím, jak se cítíte. Nedělejte to ale s tím, abyste něco „napravili“ anebo abyste se daného pocitu zbavili. Máte to dělat proto, abyste daný pocit naplno prožili!

Znamená to, že se nebudete zaměřovat na to, co vás popudilo, ale spíš na způsob, jakým se necháte popudit. Znamená to dovolit vlně emocí, aby se přes vás přehnala a přinesla s sebou všechno, co jste připraveni si uvědomit.

Dnes nebudete své pocity potlačovat a hnát se za dalšími. Dnes si dopřejete čas prožívat to, jak se cítíte. Jestliže cítíte hněv, uvědomte si to a řekněte si: „Cítím tento hněv. Je za tím něco jiného?“

A pokud se za hněvem skrývá smutek, zeptejte se:
„Skrývá se za tímto smutkem něco jiného?“ Ptejte se dál a zkoumejte své pocity, až dokud se nedostanete na samé dno. Až budete na dně, zůstaňte tam. Prociťujte, co potřebujete cítit, až ucítíte, že se vaše pocity změní. Když svým pocitům věnujete potřebnou pozornost, přirozeně se posunou směrem k integraci a celistvosti.

Bez ohledu na to, kolik různých pocitů se ve vás vynoří, dopřejte si čas všechny je procítit. Dnes strávíte celý den v řece. Začněte se uvádět do souladu s proudem a všímejte si, jaký to má vliv na všechno, co děláte a jak přemýšlíte.

Text je z knihy:

Paul Ferrini – Klid, mír a moudrost v proudu řeky života

  •  Otvorená myseľ prináša dôveru, trpezlivosť, pokoj a srdce plné mieru. Zatvorená myseľ prináša nedôveru, netrpezlivosť, precitlivenosť a srdce plné obáv.
  • Vidieť všade problémy a snažiť sa ich naprávať nevedie k pokoju a šťastiu.
  • Ako sa starať o láskyplné vzťahy?

Krásna kniha, ktorá veľmi ľudsky, múdro, a pritom dokonale jednoducho vysvetľuje, ako dosiahnuť pravého šťastie a múdrosti. Ide len o určitý vnútorný postoj človeka …

„Aby ste mohli byť vďační, musíte vedieť, že ste za každých okolností milovaní a oceňovaní, a musíte byť hlboko presvedčení o svojej vlastnej dobrote. Musíte vedieť bez najmenšej pochybnosti, že ako jedinec máte obrovskú hodnotu. Potom budete brať všetko, čo sa stane, ako požehnanie. A ak budete žehnať tomu, čo k vám prichádza, nemôže vám to nijako ublížiť.“

Pôvodná cena: 6.90 EUR, Naša cena: 6.21 EUR, Zľava: 10.00 %


foto: https://pixabay.com/


Súvisiace články:

– Tip na knihu: Paul Ferrini a jeho knihy

– Tip na knihu: Mikhail Naimy – Kniha Mirdad

– Láska bez podmienok


 

Pridaj komentár